Jelen számunk szerzői változatos témákat kínálnak olyan fogalmak és összefüggések mentén, mint a forma és a médium viszonya, a termékdizájn, a horrorfilm jelentésmechanizmusai, a reális és fantáziaterek szubjektumelméleti kihatásai, valamint a magyar filmtörténetből vett adaptációk poétikai és történeti jellemzői. A vizuális kultúra elmélete és pedagógiája című összeállítás a szakterületet meghatározó személyiségekkel készült interjúsorozatból válogat, rákérdezve e fiatal tudományág lehetőségeire, céljaira és pedagógiai relevanciájára.

 

Joachim Paech: Van-e a dolgoknak körvonala?

Roy Sommer: „Metadizájn”. A fogyasztói kultúra önreferenciájának „mitologikus” megközelítése

Kalmár György: Az összeszabdalt jelölő. A Halloween és a filmes jelentés határai

Csönge Tamás: Őrületnarratíva és fantáziatér Terry Gilliam filmjeiben. Trauma, hatalom és önreflexió a 12 majomban

Gelencsér Gábor: Hagyomány, emlékezés, válság. Modernizmus és irodalom a hatvanas évek magyar filmművészetében

Czifra Réka: A Nárcisz és Psyché (poszt)modern szerialitása. A szeriális forma jelentősége Bódy Gábor elméletírói és filmkészítői munkásságában

 

A vizuális kultúra elmélete és pedagógiája

Interjú W. J. T. Mitchell-lel

Interjú David N. Rodowickkel

Interjú Michael Ann Hollyval

Interjú Martin Jay-jel

Interjú Thomas Gunninggal

Interjú Anne Friedberggel

Interjú Nicholas Mirzoeff-fal