2015
Tél [X. évfolyam, 2. szám − Fordított film. Filmfordítás a nyelv, film és kultúra metszetében]
Szerkesztők: Laszkács Ágnes és Matuska Ágnes

 

Nincs széles körű forgalmazás filmfordítás nélkül, a szinkronizálás vagy feliratozás azonban teremtő beavatkozást kíván a film belső világába. Az eredetitől eltérő nyelven megszólaló vagy olvasható film egésze lingvisztikai és interpretatív fordulaton esik át, új sajátosságként hordozza a célközönség nyelvét és kultúráját. A lapszámban megjelenő írások a filmfordítás értelmezési lehetőségeit állítják előtérbe, váltakozó hangsúlyt adva nyelvi, filmművészeti és kulturális aspektusoknak. A kutatások ismertetése a megközelítésekben, sőt már a jelenség elnevezésében – mozifordítás, filmfordítás, audiovizuális fordítás stb. – is tapasztalható sokszínűséget fedi fel. És miközben a szövegekben újrafogalmazódik a kérdés, hogy mi az az információ, amit a fordított film közöl, és az milyen relációban áll az eredeti filmben foglaltakkal, az ekvivalencia, a forrás- és célkultúra viszonya, a fordíthatóság és fordíthatatlanság meghatározása is megkerülhetetlennek látszik.

Tartalom

Polcz Károly: A filmfordítás kutatása a nyelvészeti fordítástudomány és pragmatika tükrében

Lakatos-Báldy Zsuzsanna: Az audiovizuális fordítás sajátosságai és a filmfordítás mint interkulturális kommunikáció

Zolczer Péter: Angol nyelvű filmcímek magyar és szlovák fordításai

Sáfár Ádám Gergely: Nyelvek szerencsés(?) együttállása – A többnyelvűség mint kihívás a filmek szinkronizálásában

Fodor Mónika: Fordított önarckép. Az etnokulturális identitás kérdései Pigniczky Réka Inkubátor című önéletrajzi dokumentumfilmjében

Laszkács Ágnes: Filmfordítás – nyelvi, művészi, kulturális közvetítés

Cathy Caruth: Az irodalom és az emlékezet működése (Duras, Resnais, Szerelmem Hiroshima)
Dákmunka:

Nyilas Linda: „Nemcsak fordít az ember, hanem megír egy magyar szöveget, ebben ez a lényeg”. Beszélgetés Varga Mariann szinkrondramaturggal a fordítás nehézségeiről és szépségeiről

Szeghő Kata: Hang a mikrofon mögött. Beszélgetés Zámbori Somával a szinkronszínész feladatairól és a magyar szinkron helyzetéről