1. Bevezetés

A tanulmány megírását a The Broken Circle Breakdown (Felix van Groeningen, 2012) című belga filmdráma, pontosabban a címének magyar fordítása, az Alabama és Monroe inspirálta. Nem kell a címet részletesen elemeznünk ahhoz, hogy megállapítsuk: a magyar cím erősen eltér az eredetitől. A magyar filmcímek esetében az ilyen eltérések relatíve gyakran fordulnak elő, ezért alapvetően ennél a filmnél sem lenne ez meglepő, ha nem vennénk figyelembe a magyar címben lévő két név (Alabama és Monroe) szerepét a film történetében. Amennyiben viszont így teszünk, be kell látnunk, hogy a két név bizony olyannyira fontos eleme a drámának, hogy a film elején lévő egyik jelenet miatt részben előre is vetíti a végkifejletet. Felmerül hát a kérdés, hogy vajon miért döntött(ek) úgy a fordító(k), hogy a magyar címet úgy módosítják az eredetihez képest, hogy az mást (többet) áruljon el a történetből. Összehasonlításképpen, a filmdráma címének szlovák fordítása, a Prerušený kruh [Megszakított kör] hozzávetőlegesen ugyanazokat a konnotációkat hívja elő a célnyelvi nézőből, mint az eredeti cím az angol nyelvet ismerő nézőből.

<em>Két túsz között</em> (<em>Metro</em>. Thomas Carter, 1997).

Két túsz között (Metro. Thomas Carter, 1997).

Amennyiben a filmcímek szót bármelyik internetes keresőmotorba gépeljük, meglepő eredményekkel szembesülünk. A találati lista első néhány oldalán a következő bejegyzésekkel találkozhatunk: „Újabb gyilkos magyar filmcímek” (444.hu), „Filmcímek – A Magyar Szinkron/Fordítás Szégyenei” (hundub.mindenkilapja.hu), „Furcsa, félrefordított filmcímek” (filmcímek.uw.hu), „A 7 legrosszabb magyar filmcím: minden idők legbugyutább fordításai” (femina.hu), „Itt a fájdalmasan rossz filmcímek piszkos tizenkettője!” (mno.hu), „A leggázabb filmcímek és félrefordítások” (mozistar.hu). A lista hosszasan folytatható. A filmcímeket ért negatív kritika fölöttébb meglepő, amit a pozitív vélemények abszolút hiánya tovább fokoz. A szlovák internetezők meglehetősen hasonló véleménnyel vannak a szlovák filmcímfordításokról. Ha a názvy filmov [filmcímek]szavakat a keresőmotorba írjuk, egyöntetű hangvételű találatokkal szembesülünk: „Vymyslene nazvy filmov” [Kitalált filmcímek] (pcforum.sk), „Aj vás serú zlé preklady názvov filmov?” [Önöket is idegesítik a filmcímek rossz fordításai?] (birdz.sk), „Najdivnejšie názvy filmov” [A legfurcsább filmcímek] (vafaixixix.blogspot.com), „Záhada prekladov názvov zahraničných filmov u nás” [Külföldi filmek címének rejtélyes fordításai nálunk] (seth82.wordpress.com), „Najhorší preklad názvu filmu/seriálu” [A legrosszabb filmcím- és sorozatcím-fordítás] (birdz.sk). Ezek a vélemények a magyar és a szlovák filmcímek esetében is azt sugallják, hogy érdemes lenne közelebbről megvizsgálni és összehasonlítani a filmcímek fordításait.

Tanulmányom elméleti kereteként a fordítás relevanciaelméleti megközelítését választottam, mely szerint egy „megnyilatkozás akkor releváns, ha megfelelő kontextuális hatást ér el ésszerű feldolgozási erőfeszítés mellett” (Sperber és Wilson 1986: 158). A relevanciaelmélet lényegének Heltai szerinti megfogalmazása világosabbá teszi, hogy miért célszerű az elmélet alkalmazása a filmcímek fordításánál: „Az információ értéke indokolja az információ megszerzésére fordított feldolgozási erőfeszítést” (Heltai 2008). A forgalmazók szerint a nézők elsődlegesen a cím alapján választják ki azt a filmet, amelyet meg szeretnének nézni a moziban. Ez részben magyarázatot adhat az eredeti filmcímek és a fordítások közötti (olykor jelentős) különbségekre. Mivel a forgalmazó szándéka egyértelmű, kézenfekvőnek tűnik a relevanciaelmélet felhasználása a filmcímfordítások magyarázatára. A kutatás módszertana Vermes Albert Péter Shanghai magyarul London? Angol nyelvű filmek címének magyar fordítása című tanulmányára épül (Vermes 2005), melyben a filmcímfordítások osztályozásához négy fordítási műveletet (átvitel, fordítás, behelyettesítés, modifikáció), illetve ezek kombinációit alkalmazta. Jelen tanulmány célja a következő kutatási kérdések megválaszolása:

 

(1)   Milyen fordítási műveleteket alkalmaztak a negatív kritikával illetett filmcímek magyarra és szlovákra fordításánál?

(2)   Felfedezhető-e bármilyen eltérés a sikeresnek és a kevésbé sikeresnek vélt filmek címének fordításánál?

(3)   Milyen sajátosságokat mutatnak az angol nyelvű filmcímek magyar és szlovák fordításai?

 

2. Elmélet és gyakorlat

2.1. Relevanciaelméleti megközelítés

A relevanciaelmélet szerint egy megnyilatkozás információtartalmát (explicit és implicit tartalom, illetve a konnotációs és az érzelmi aspektus) az explikatúrák és az implikatúrák hordozzák. Az explikatúrák azon feltevések részhalmaza, melyek analitikusan, az implikatúrák pedig az olyanoké, melyek kontextuálisan érhetők el. Mindkét tartalomtípust szándékoltan közli a kommunikátor. Az optimális fordítás során ezeknek az explikatúráknak és implikatúráknak meg kellene egyezniük az eredeti megnyilatkozáséival (Gutt 1990: 145). A relevanciaelmélet alapján feltevéseken lényegében fogalmakat értünk, melyeknek két összetevőjük van. Egy fogalom részben logikai bejegyzésből, részben enciklopédikus bejegyzésből áll. Előbbi lehet teljesen meghatározott, részben meghatározott, illetve üres, az utóbbi pedig a fogalomhoz társított reprezentációkat tartalmazza (pl. kulturális hiteket) (Vermes 2005: 452). Fordításra vonatkoztatva: attól függően, hogy a fogalom két részéből melyek maradnak meg a célnyelvi szövegben, négy fordítási művelet különíthető el.

 

(1)   Átvitel (Transfer, TRF) – a forrásnyelvi kifejezést eredeti formájában „átvisszük” a célszövegbe.

(2)   Fordítás (Translation, TRL) – tényleges fordítás értendő alatta, mely során a cél a logikai tartalom és az explikatúrák megőrzése.

(3)   Behelyettesítés (Substitution, SUB) – ebben az esetben a logikai tartalom eltér a forrásnyelvi kifejezésétől, ugyanakkor megőrződik az enciklopédikus tartalom.

(4)   Modifikáció (Modification, MOD) – mind a logikai, mind az enciklopédikus tartalom elveszik.

 

Vermes (2005) Shanghai magyarul London? Angol nyelvű filmek címének magyar fordítása című tanulmányában a relevanciaelmélet felhasználásával százharmincöt 2003-ban forgalomba került filmcímet vizsgált meg. A filmcímek elemzését a filmek műfaja szerint osztályozta. Eredményei szerint a leggyakrabban alkalmazott fordítási műveletek a tényleges fordítás és a modifikáció volt. A műfaj szerinti összesítés alapján kiderült, hogy a filmdrámák, a horror- és a kalandfilmek esetében leginkább a fordítást, filmvígjátékoknál pedig a modifikációt alkalmazzák. Jelen tanulmány célja egy nagyobb korpusz összeállítása és vizsgálata, a célnyelv szlovák nyelvvel bővítése, illetve a filmcímfordításokra vonatkozó további kutatási kérdések megválaszolása.

 

2.2. Filmcímek fordítása a gyakorlatban

A bevezetőben említett rövid internetes kutatás egyértelműen azt mutatja, hogy azon nézők túlnyomó többsége, akik különböző portálokon nyilvánítják ki véleményüket, elégedetlenek a filmcímfordításokkal. Az általuk leggyakrabban feltett kérdés a következő: Miért nem lehetett szó szerint lefordítani a címet? Az Origo hírportál által végzett felmérés során ezt és ehhez hasonló kérdéseket tettek fel magyarországi filmforgalmazóknak. Az eredmény a jelen tanulmány szempontjából releváns információkat tartalmaz, melyek közül a legfontosabb a filmcímek fordításának gyakorlata. Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a forgalmazóknál nem egy ember foglalkozik a címek fordításával, hanem sokszor egy egész csapatról, brainstormingról van szó, ahol a felmerülő javaslatokból gyakran szavazással kerül ki a végleges cím. Olykor az is előfordul, hogy blogokon vagy közösségi hálózatokon keresztül a nézőket is bevonják a fordításba, illetve a legmegfelelőbb cím kiválasztásába. A forgalmazók szerint a magyar néző gyakran a moziban lévő plakátok alapján, közvetlenül a jegyvásárlás előtt dönti el, hogy melyik filmet nézi meg, ezért a magyar címeknek lehetőség szerint „kapósnak”, figyelemfelkeltőnek kell lenniük. Bevett gyakorlat, hogy ha az eredeti cím nem sugallja a műfajt (vagy esetleg más műfajra enged következtetni), a magyar címben ezt egyértelműsítik (Alien → A nyolcadik utas: a Halál. Ridley Scott, 1979). Gyakran előfordul az is, hogy a műfaji (vagy más jellegű) egyértelműsítés miatt a magyar cím valamilyen kiegészítést kap (Ocean’s TwelveOcean’s Twelve: Eggyel nő a tét. Steven Soderbergh, 2004). A filmcímfordításoknál olykor megtörténik, hogy más nyelvek fordításait is figyelembe veszik. Szintén fontos információ, hogy egyes filmek esetében a stúdió korlátozhatja a célnyelvi címet, méghozzá úgy, hogy meghatároz egy bizonyos szót vagy szavakat, melyeknek szerepelniük kell a magyar címben. Regényadaptációk esetében az is előfordulhat, hogy a regény fordításának megjelenése megelőzi a filmadaptációt, tehát a cím már eleve adott, olykor azonban itt is történhetnek kivételek. A filmcímfordításokkal kapcsolatos legmeglepőbb hír viszont talán az, hogy a forgalmazóknak gyakran a film megjelenése előtt (olykor akár két évvel is!) elő kell állniuk a magyar címmel, legtöbbször a film egy rövid leírása alapján.

<em>Pillangó-hatás</em> (<em>The Butterfly Effect</em>. Eric Bress, J. Mackye Gruber, 2004)

Pillangó-hatás (The Butterfly Effect. Eric Bress, J. Mackye Gruber, 2004)

3. Módszerek

3.1. Korpusz

A korpusz összesen 379 angol nyelvű filmcímet és azok magyar, illetve szlovák fordításait tartalmazza. Az adatbázis összeállításánál kulcsfontosságú szerepet játszottak a kutatási kérdések, ezek ugyanis nemcsak az alkorpuszokat, hanem a filmcímek begyűjtési helyeit is meghatározták. A bevezetőben ismertetett, erősen negatív kritikával illetett filmcímekhez az (1)-es számú kutatási kérdés kapcsolódik, mely az ezen filmcímek fordításánál alkalmazott fordítási műveletekre vonatkozik. Az internetezők által nem kedvelt címek egy internetes keresőmotor segítségével a bevezetőben említett fórumokról, blogokról és különböző weboldalakról gyűltek össze. Mivel a magyar nyelvű weboldalak teljesen függetlenek a szlovák forrásoktól, a célnyelvek által meghatározott weboldalak két csoportjában különböző filmcímek fordultak elő. Az alkorpusznak ezért két további része van: a magyar webhelyekről összegyűjtött filmcímek, illetve a szlovák webhelyekről begyűjtött filmcímek. Az alkorpusz mindkét részében szereplő címek mellett megtalálható az eredeti, illetve a megfelelő célnyelvi változat is (egy magyar webhelyről begyűjtött cím esetében az angol és a szlovák, míg egy szlovák weboldalon talált cím esetében az angol és a magyar változat). A negatív kritikával illetett filmcímeket tartalmazó alkorpusz összesen 174 címet tartalmaz mindhárom nyelven. Az alkorpusz magyar és szlovák webhelyekről begyűjtött címeinek száma 98, illetve 76.

A (2)-es számú kutatási kérdés a sikeres és kevésbé sikeres filmek címének magyar és szlovák fordítására vonatkozik, melyek más forrásból származnak. A második alkorpusz elemeit az angol nyelvű filmcímek alapján gyűjtöttem össze. Ennek oka az online elérhető legnépszerűbb filmadatbázis, az Internet Movie Database (IMDB) alapértelmezett nyelve, amely az angol. A sikeres és kevésbé sikeres filmek címeit tartalmazó alkorpusz két részből áll. Az első rész az összes Oscar-díjas film címét tartalmazza (87 elem) a forrásnyelven és a két célnyelven. A második rész az IMDB legjobb filmekből összeállított Top 250-es lista első 110 filmcímét foglalja magába. A harmadik alkorpuszban pedig ugyanezen filmadatbázis 100 legrosszabb filmcímének utolsó 32 eleme található. A minél nagyobb reprezentativitás eléréséért a sikeres és kevésbé sikeres filmek címeit tartalmazó alkorpuszt a magyar és szlovák webhelyekről begyűjtött filmcímek hozzáadásával bővítettem. Az első alkorpusz fentebb említett 174 filmcímét az IMDB-n található súlyozott értékelés alapján a második alkorpusz sikeres, illetve kevésbé sikeres filmek címeit tartalmazó adatbázisaiba soroltam. Egy filmcím egyik vagy másik kategóriába sorolását az adott film 10-es pontozási skálán elért eredménye döntötte el. Amennyiben a film 6 pont fölötti értékelést kapott, a címet a sikeres, amennyiben 6 pont alattit, a kevésbé sikeres kategóriába helyeztem. Ily módon a második alkorpusz elemeinek száma 197-ről 320-ra, a harmadik alkorpuszé pedig 32-ről 83-ra növekedett. A redundáns címek eltávolítása utáni érték megadta a teljes korpuszban található filmcímek számát: 379. A korpusz alkorpuszaiban és azok különböző részeiben szereplő filmcímek számát az 1. táblázat foglalja össze.

Korpusz (379)

1. alkorpusz

Negatív kritikával illetett filmcímek

(174)

2. alkorpusz

Sikeres filmek címei

(197)

3. alkorpusz

Kevésbé sikeres filmek címei (83)

Címek magyar webhelyekről

(98)

Címek szlovák webhelyekről

(76)

Oscar-díjas filmek címei

(87)

IMDB Top 250

(110)

IMDB Bottom 100

(32)

6 pont alatt

(32)

6 pont felett

(66)

6 pont alatt

(19)

6 pont felett

(57)

1. táblázat A filmcímekből összeállított korpusz szerkezeti felépítése

 

3.2 Elemzés-módszertani döntések

Annak ellenére, hogy az elemzett filmcímek fordítási műveletekbe sorolása Vermes (2005) filmcímekkel foglalkozó tanulmányára épült, egyes esetekben mégis eltértem a módszertantól. Ilyen eltérés történt például A Gyűrűk Ura trilógia címeinél is, melyet Vermes a behelyettesítés művelethez sorolt azzal magyarázva döntését, hogy bár az eredeti cím és a magyar fordítás logikai tartalma megegyezik, a J. R. R. Tolkien által írt regényre mutató kontextuális implikatúrák miatt válik mégis relevánssá. Tanulmányomban az ilyen és ehhez hasonló filmcímek besorolásánál a logikai tartalom volt a meghatározó, ezért A Gyűrűk Ura trilógia címeit a tényleges fordítás műveletéhez kapcsoltam. Ez a döntés azon a feltevésen alapul, hogy a nézők nagy része általában nem szerez tudomást arról, hogy az adott film adaptáció, ezért esetükben nem nyilvánul meg a könyvre utaló hivatkozás.

<em>Erőszakik</em> (<em>In Bruges</em>. Martin McDonagh, 2008)

Erőszakik (In Bruges. Martin McDonagh, 2008)

3.3 Elemzés és besorolás

Mivel a korpuszba gyűjtött filmcímek elemzése és fordítási műveletekbe sorolása nem automatizálható folyamat, ez volt a kutatás leginkább időigényes része. A filmcímek két választott célnyelven történő összehasonlíthatósága érdekében a magyar és a szlovák címeket külön-külön be kellett sorolni egy adott művelet alá. Annak ellenére, hogy a két célnyelven végrehajtott fordítási művelet gyakrabban különbözött, mint egyezett, a behelyettesítés műveletét leszámítva találunk olyan angol nyelvű filmcímeket, melyek magyar és szlovák változata ugyanazon fordítási művelethez rendelhető. A 2. táblázat az ilyen besorolásokra mutat példákat.

 

Fordítás (TRL)
en All About Eve (Joseph L. Maniewicz, 1950) en Lawrence of Arabia (David Lean, 1962)
hu Mindent Éváról hu Arábiai Lawrence
sk Všetko o Eve [Mindent Éváról] sk Lawrence z Arábie [Lawrence Arábiából]
Átvitel (TRF)
en Chicago (Rob Marshall, 2002) en Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994)
hu Chicago hu Forrest Gump
sk Chicago sk Forrest Gump
Behelyettesítés (SUB)
en Don’t Say a Word (Gary Fleder, 2001) en Goodfellas (Martin Scorsese, 1990)
hu Ne szólj, száj hu Nagymenők (MOD)
sk Nevrav ani slovo [Ne szólj egy szót se](TRL) sk Mafiáni [Maffiózók]
Modifikáció (MOD)
en Basic (John McTiernan, 2003) en Metro (Thomas Carter, 1997)
hu Kiképzőtábor hu Két túsz között
sk Zelené peklo [Zöld pokol] sk Policajtzo San Francisca [San Franciscó-i rendőr]

2. táblázat Egyező műveletek a magyar és szlovák filmcímeknél

 

Az összesített korpuszban található 379 filmcímből a magyar címek közül 262, a szlovák címek közül pedig 296 volt egy fordítási művelettel azonosítható. A fennmaradt címeket a négy fordítási művelet egyikébe sem lehetett besorolni. Emiatt szükség volt a négy fő művelet kettes kombinációira is. A 3. táblázatban az ilyen kombinációkra találhatunk egy-egy példát.

 

Átvitel és fordítás (TRF TRL)
en Terminator 2: Judgment Day (James Cameron, 1991) en Midnight Cowboy (John Schlesinger, 1969)
hu Terminátor 2. – Az ítélet napja hu Éjféli cowboy
sk Terminátor 2: Deň zúčtovania [Elszámolás napja] sk Polnočný kovboj [Éjféli cowboy]
Átvitel és behelyettesítés (TRF SUB)
en The Beverly Hillbillies (Penelope Spheeris, 1993) en Cool Hand Luke (Stuart Rosenberg, 1967)
hu Beverly Hill-dili hu Bilincs és mosoly (MOD)
sk Vidiečania z Beverly Hills [Vidékiek Beverly Hillsből] sk Frajer Luke [Udvarló Luke]
Átvitel és modifikáció (TRF MOD)
en Along Came Polly (John Hamburg, 2004) en Toy Story  (John Lasseter, 1995)
hu Derült égből Polly hu Toy Story – Játékháború
sk Risknito s Polly [Kockáztass Pollyval] sk Toy Story – Boj hračiek [Játékok háborúja]
Fordítás és modifikáció (TRL MOD)
en Deep Blue Sea (Renny Harlin, 1999) en Resurrecting the Champ (Rod Lurie, 2007)
hu Háborgó mélység hu Viszlát, Bajnok!
sk Útok z hlbín [Támadás a mélyből] sk Reportér v ringu [Riporter a ringben]
Behelyettesítés és modifikáció (SUB MOD)
en The Hottie & the Nottie (Tom Putnam, 2008) en My Best Friend’s Wedding (P. J. Hogan, 1997)
hu A dögös és a dög hu Álljon meg a nászmenet!
sk Kráska a tá druhá [A szépség és az a másik] sk Tú svadbu treba zrušiť! [Azt a lakodalmat le kell állítani]
Fordítás és behelyettesítés (TRL SUB)
en Gone with the Wind (Victor Fleming, 1939) en All Quiet on the Western Front (Lewis Mileston, 1930)
hu Elfújta a szél hu Nyugaton a helyzet változatlan
sk Odviate vetrom [Elfújva a széllel] sk Na západe nič nové [Nyugaton semmi új]

3. táblázat Példák a műveletkombinációkra

 

A filmcímek elemzése és besorolása során felmerült a lehetőség további kategóriák létrehozására, ugyanakkor az ezekkel azonosítható címek alacsony száma, illetve más műveletekkel vagy műveletkombinációkkal való részleges átfedése miatt ezeket az extra műveletkategóriákat nem alkalmaztam. Az ilyen címeket a meglévő fordítási műveletek közül ahhoz soroltam, amelyikkel a legtöbb azonosságot mutatták. A The Great Dictator (Charles Chaplin, 1940) címnél például mind a magyar, mind a szlovák fordításnál lexikai kihagyást (Klaudy 1999: 84-97) alkalmaztak. A magyar címet A diktátorra, a szlovákot pedig Diktátorra redukálták. Kihagyás történt a The Life of Emile Zola (William Dieterle, 1937) esetében is, ahol a magyar cím Zola élete lett, illetve a Lake Placid (Steve Miner, 1999) címnél, ahol a szlovák fordítás a Jazero [Tó]. Ezeknél a címeknél a tényleges fordítás és a modifikáció kombinációja azonosítható. A lexikai kihagyás mint fordítási átváltási művelet (logikai) ellentéte a lexikai betoldás (Klaudy 1999: 100-111). Utóbbi műveletre szintén található példa a korpuszban. A Horsemen (Jonas Akerlund, 2009) címnél például a magyar változat Az apokalipszis lovasai, a The Apartment (Billy Wilder, 1960) esetében pedig a Legénylakás. Az A Separation (Asghar Farhadi, 2011) szlovák fordítása a Rozchod Nadera a Simin [Nader és Simin elválása], ahol a lexikai betoldás a két főszereplő nevének beillesztésében nyilvánul meg. Betoldást nemcsak olyan címeknél találhatunk, amelyek a fordítás és a modifikáció műveletek kombinációjával írhatók le, hanem gyakran előfordul, hogy az átvitel és a modifikáció kombinációjával azonosított címeknél is bővítést alkalmaznak. Az Argo (Ben Affleck, 2012) esetében is ez történt, ahol a magyar címbe az „akció” szót (Az Argo-akció) toldották be, illetve a Coraline-nál (Henry Selick, 2009) is, ahol a szlovák fordítás a Koralína a svet za tajnými dverami [Koralina és a titkos ajtó mögötti világ] lett.

<em>A nyolcadik utas: a Halál</em> (<em>Alien</em>. Ridley Scott, 1979)

A nyolcadik utas: a Halál (Alien. Ridley Scott, 1979)

4. Eredmények

Nézzük sorra a kutatási kérdéseket és az azok megválaszolásához szükséges, táblázatokba rendezett eredményeket!

 

(1)   Milyen fordítási műveleteket alkalmaztak a negatív kritikával illetett filmcímek magyarra és szlovákra fordításánál?

 

Összesítés (hu) TRF TRL SUB MOD TRL MOD SUB MOD TRF MOD TRL SUB TRL TRF TRF SUB
hu 0 0 4 65 10 11 6 1 0 1
sk 4 18 3 24 13 4 7 2 1 0
   
Összesítés (sk) TRF TRL SUB MOD TRL MOD SUB MOD TRF MOD TRL SUB TRL TRF TRF SUB
hu 11 27 3 33 9 3 5 4 1 2
sk 0 0 0 62 9 3 1 1 0 0

4. táblázat Eredmények az (1)-es számú kutatási kérdéshez

 

Mivel a negatív kritikával illetett címek magyar és szlovák webhelyekről származnak, a 4. táblázat két részre bontható. Az első (felső) részben a magyar weboldalakról begyűjtött filmcímek szerinti összesítést, a második (alsó) részben pedig a szlovák weboldalakról összegyűjtött filmcímek alapján csoportosított eredményeket láthatjuk. A kiemelt számok (65, 62) jól mutatják, hogy a negatív kritikával illetett filmcímek esetében a leggyakoribb művelet a modifikáció volt. A magyar címek esetében a műveletgyakoriság százalékos arányban 99%, a szlovák címeknél pedig 98%. Ez az eredmény egyértelműen azt mutatja, hogy az internetezők nem tartják jó megoldásnak az angol nyelvű filmcímek olyan fordítását, melynek során a célnyelvi változatból mind a logikai, mind pedig az enciklopédikus tartalom is kimarad. Megállapítható az is, hogy a negatív kritikával illetett filmcímeknél egyszer sem alkalmaztak tényleges fordítást vagy átvitelt. A 4. táblázatból az (1)-es számú kutatási kérdésre adott válaszon kívül más következtetések is levonhatók. A fordítás és az átvitel műveleteknél a táblázat mindkét részében jól látható, hogy míg az egyik célnyelvnél pozitív az előfordulások száma, addig a másik célnyelv esetében az érték nulla. Ez azt jelenti, hogy a korpusz tartalmaz olyan címeket, melyeket magyarra vagy tényleges fordítással vagy átvitellel fordítottak, míg ugyanezek szlovák fordításánál egyszer sem alkalmazták ezt a két műveletet. Ugyanez érvényes a két célnyelvre fordított irányban is. A The Butterfly Effect (Eric Bress, J. Mackye Gruber, 2004) címet a magyar forgalmazó tényleges fordítással Pillangó-hatásra, a szlovák viszont modifikációval Osudový dotyk-ra[Végzetes érintés] fordította. A Saw (James Wan, 2004) esetében ugyanez a helyzet, ahol a magyar cím a Fűrész, a szlovák pedig a Hra o prežitie [Játék a túlélésért]. Ugyanez megfigyelhető akkor is, ha a másik célnyelvet vesszük alapul. Az In Bruges (Martin McDonagh, 2004) magyar címét modifikációval Erőszakik­ra fordították, míg a szlovák változatnál tényleges fordítás történt, így lett a cím V Brugách [Bruge-ben]. A Jaws (Steven Spilberg, 1975) magyarul A cápa, szlovákul pedig Čelušte [Állkapcsok]. A célnyelvek közötti ilyen jellegű erős különbség a negatív kritikával illetett filmcímek esetében az átvitelnél is előfordul. A Wicker Park (Paul McGuigan, 2004) magyar címe szintén Wicker Park, a szlovák viszont Miluj ma! Prosím… [Szeress! Kérlek…]. A Drive (Nicolas Winding Refn, 2011) filmcímet ugyanakkor a szlovák forgalmazó oldotta meg átvitellel, a magyar itt modifikációt alkalmazott, így lett a cím Gázt!

<em>Kiképzőtábor</em> (<em>Basic</em>. John McTiernan, 2003)

Kiképzőtábor (Basic. John McTiernan, 2003)

 

(2)   Felfedezhető-e bármilyen eltérés a sikeresnek és a kevésbé sikeresnek vélt filmek címének fordításánál?

 

Összesítés (hu) TRF TRL SUB MOD TRL MOD SUB MOD TRF MOD TRL SUB TRL TRF TRF SUB
+ 28 85 10 20 15 3 5 28 3 0
4 10 1 32 17 6 7 5 0 1
Összesítés (sk) TRF TRL SUB MOD TRL MOD SUB MOD TRF MOD TRL SUB TRL TRF TRF SUB
+ 45 92 5 11 18 3 4 16 2 1
11 19 2 34 10 2 1 3 0 1

5. táblázat Eredmények a (2)-es számú kutatási kérdéshez

 

A (2)-es számú kutatási kérdésre az eredmények alapján igenlő válasz adható, tehát a fordítási műveletek számát illetően felfedezhető különbség a sikeres és kevésbé sikeres filmek címének fordításánál. A sikeres filmek címének magyar fordításánál (a táblázatban + jellel jelölve) megfigyelhető, hogy a leggyakrabban alkalmazott művelet a tényleges fordítás (TRL), előfordulása a többi művelethez és műveletkombinációhoz képest 43,15%. Ez a gyakoriság különösen nagynak számít, ha figyelembe vesszük, hogy a kombinációkkal együtt összesen 10 különböző művelet lehetséges. A kimutatott érték csak a tényleges fordítás műveletére vonatkozik, annak kombinációira nem. A kevésbé sikeresnek vélt filmek magyar címénél (- jellel jelölve) a leggyakoribb fordítási művelet a modifikáció volt (szintén annak kombinációi nélkül), gyakorisága 38,55%. Szlovák viszonylatban az eredmények nagyon hasonlóak. A sikeres filmek szlovák címénél a tényleges fordítás aránya az összes többi művelethez és műveletkombinációhoz képest 46,69%. A kevésbé sikeres filmek szlovák címének fordításakor pedig leginkább modifikációt alkalmaztak, méghozzá az esetek 40,96%-ban.

 

(3) Milyen sajátosságokat mutatnak az angol nyelvű filmcímek magyar és szlovák fordításai?

 

Összesítés (hu) TRF TRL SUB MOD TRL MOD SUB MOD TRF MOD TRL SUB TRL TRF TRF SUB
33 102 15 112 40 19 21 32 4 1
4 fő művelet: 59 178 67 192
Összesítés (sk) TRF TRL SUB MOD TRL MOD SUB MOD TRF MOD TRL SUB TRL TRF TRF SUB
62 117 7 110 35 11 10 21 3 3
4 fő művelet: 78 176 42 166

6. táblázat Eredmények a (3)-as számú kutatási kérdéshez

 

A 6. táblázat tartalmazza a teljes korpusz összesített eredményeit. A táblázatnak külön része van a magyar és külön a szlovák címekre vonatkozóan. Mindkét esetben külön sorban tüntettük fel a 4 fő művelet gyakoriságát, azok kombinációit is beleszámítva. Ez alapján elmondható, hogy a magyar címek fordításánál a leggyakrabban a modifikációt és annak kombinációit alkalmazták, az összes eset közül 38,70%-ban. Különösen érdekes eredmény ez, ha figyelembe vesszük, hogy az ezzel a művelettel fordított címeket éri a legtöbb negatív kritika. A szlovák címeknél a leggyakoribb műveletnek a tényleges fordítás és annak kombinációi bizonyultak, 38,08%-ban ezeket alkalmazták. A magyar címeknél 11,89%-ban használták az átvitelt és azok kombinációit, mely így a legritkábban alkalmazott művelet lett. A szlovák forgalmazók pedig a behelyettesítéssel fordítottak a legkevesebbszer, az esetek mindössze 9,08%-ában. További érdekesség, hogy a szlovák címek fordításánál a magyarokéhoz képest közel kétszer annyiszor alkalmazták az átvitelt (62/33), viszont kevesebb, mint feleannyiszor a behelyettesítést (7/15).

 

<em>Alabama és Monroe</em> (<em>The Broken Circle Breakdown</em>. Felix van Groeningen, 2012)

Alabama és Monroe (The Broken Circle Breakdown. Felix van Groeningen, 2012)

A filmcímek elemzése a fentebb bemutatott eredményeken kívül más érdekességekre is rámutatott. Egyes filmcímek esetében bizonyos kontextuális hatások csak akkor ér(het)ik a befogadót, ha a címet írott formában látja. Ez történik a Kick-Ass (Matthew Vaughn, 2010) magyar fordításánál, a HA/VERnél is, itt ugyanis a ver szó konnotációi a cím vizuális megjelenítése nélkül nem jönnek elő (a film jeleneteinek túlnyomó többségében verekedést láthatunk, melyet az eredeti cím a vizuális megjelenítés nélkül is sejtet). Egy szlovák példa ugyanerre a jelenségre a Tenacious D in The Pick of Destiny (Liam Lynch, 2006) fordítása, a Králi Ro(c)ku. A zárójelben lévő „c” betű nélkül Az év királyaira, a „c”-t figyelembe véve viszont A rock királyaira fordítható, tehát ennél a címnél is fontossá válik a vizuális forma. Egyes filmcímekben található fordítói megoldásokat a relevanciaelmélettől távoli, más elméleti keretekkel is jól lehet magyarázni. Beaugrande és Dressler (2000) a szövegszerűség hét ismérvének magyarázatakor egy KRESZ-táblán lévő feliratot is felhasznált, azt szövegnek tekintve. Ily módon a filmcímek is elemezhetők a szövegszerűség hét ismérve alapján, melyek közül kettőre – az intertextualitásra és a hírértékre – érdekes példák találhatók a korpuszban. Olykor előfordul, hogy egy magyar filmcímben utalás történik egy másik magyar címre. A Big Momma’s House (Raja Gosnell, 2000) címet a forgalmazó Gagyi Mamira fordította. Egy másik film (amely nem folytatása az előzőnek) Gagyi Lovag lett magyarul úgy, hogy az eredeti cím a Black Knight (Gil Junger, 2001). Az egyetlen kapocs a két film között a főszereplő (Martin Lawrence). Ugyanez történt a Deuce Bigalow: Male Gigolo (Mike Mitchell, 1999) és a The Animal (Luke Greenfield, 2001) esetén, ahol a magyar címek Tök alsó, illetve Tök állat, mindkettőben Rob Schneider játssza a főszerepet. Hasonló érdekesség figyelhető meg akkor is, ha a szövegszerűség hírérték ismérvét vizsgáljuk meg egyes filmcímek esetében. A nagy hírértékű közlemények feldolgozása több erőfeszítést igényel, ugyanakkor érdekesebb is (Beaugrande és Dressler 2000). Ez szoros kapcsolatban áll azzal a fordítási művelettel, amelyet a lexikai betoldással azonosítottunk. Az „M” (Fritz Lang, 1931) film címének magyar fordítása M: Egy város keresi a gyilkost. Ugyanez a helyzet a Mitchell (Andrew V. McLaglen, 1975) című filmnél is, ahol a magyar változat a Billy Mitchell haditörvényszéke. A címek szorosan kapcsolódnak a filmekhez, ezért a történet ismerete nélkül nem állíthatjuk, hogy mivel a magyar címek több információt közölnek, elveszik a nézőtől azt a lehetőséget, hogy az adott információt saját maga következtesse ki, így az érdekesebb legyen számára. Érdemes lenne viszont megvizsgálni, hogy a nézőt mi teszi kíváncsibbá: egy olyan cím, amely szinte semmit nem árul el a műfajról, vagy egy olyan, amely konkretizálja azt. A műfaj egyértelművé tétele mellett olykor az is előfordul, hogy a magyar cím előrevetíti, vagy legalább sejteti a történet olykor kulcsfontosságú elemeit. Ez történt az Alabama és Monroe cím esetében is, ahol a két név sugallja a film végkifejletét.

5. Összefoglalás

A kutatás elsődleges célja a filmcímfordításokkal kapcsolatos, a különböző magyar és szlovák nyelvű internetes oldalakon található erősen negatív kritika megértése és magyarázata volt. További célokként a sikeres és a kevésbé sikeres filmek címének fordítása közötti feltételezett különbségek, valamint a magyar és a szlovák filmcímfordítások sajátosságainak feltárását tűztem ki. A begyűjtött filmcímekből összeállított korpusz összesen 379 angol nyelvű filmcímet tartalmaz, azok magyar és szlovák fordításával együtt. A korpusz három alkorpuszból tevődik össze: a negatív kritikával illetett filmek címei, a sikeres filmek, illetve a kevésbé sikeres filmek címei. A filmek begyűjtése után azok elemzése és besorolása következett. Az elemzés a fordítás relevanciaelmélet felőli megközelítése alapján történt, mely során minden cím 4 fordítási művelet egyikéhez kapcsolódott. Ezek a műveletek a következők: átvitel (TRF), tényleges fordítás (TRL), behelyettesítés (SUB) és modifikáció (MOD). Mivel több filmcím esetében két művelet alkalmazása is megfigyelhető volt, a 4 fő művelet további hattal, a fő műveletek kettes kombinációival bővült (pl. TRF-TRL, TRL-MOD…). Az összesített eredmények alapján megállapítható, hogy a negatív kritikával illetett filmcímek magyarra fordításánál az esetek 99%-ában, a címek szlovák változatánál pedig 98%-ban modifikációt alkalmaztak, mely során a fordítás után az eredeti cím logikai és enciklopédikus tartalma is elveszett. A sikeres filmek címének magyar és szlovák fordításánál a leggyakoribb művelet a tényleges fordítás volt, magyar viszonylatban az esetek 43,15%-ában, a szlovák címeknél pedig 46,69%-ban fordult elő. A kevésbé sikeres filmek címének mindkét célnyelvre fordításakor a leggyakoribb művelet a modifikáció volt, a magyar címeknél 38,55%, a filmcímek szlovák fordításainál pedig 40,96%. A teljes korpusz vizsgálata is érdekes eredményeket mutatott. A 379 filmcímet alapul véve magyar fordításkor a leggyakoribb művelet (annak kombinációival együttvéve) a modifikáció volt (38,70%), amely azért is meglepő, mert leginkább az ezzel a művelettel fordított filmcímeket érte negatív kritika. A szlovákra fordításnál viszont a tényleges fordítás és annak kombinációi alkották a leggyakrabban alkalmazott műveletet (38,08%). Ebből az a következtetés vonható le, hogy az angol nyelvű filmcímeket a szlovákok többször fordítják oly módon, hogy a cím célnyelvi változatának logikai és enciklopédikus tartalma is a lehető legközelebb maradjon az eredetiéhez, míg magyarra fordításkor gyakoribb, hogy sem a logikai, sem az enciklopédikus tartalom nem őrződik meg. A szövegszerűség ismérveit alapul vevő filmcímelemzés magyarázza azt a különös jelenséget, amikor az egyik filmcímben utalás történik egy másik filmcímre (a filmek történetében lévő hasonlóság nélkül), illetve amikor a cím előrevetít valamilyen elemet a történetből. A kutatás a lexikai átváltási műveletek felhasználásával, illetve a szövegszerűség további ismérveinek alkalmazásával (pl. szándékoltság, elfogadhatóság) bővíthető, továbbá az összeállított korpusz felhasználható különböző, a filmcímek magyar és szlovák fordításaival kapcsolatban felállított hipotézisek ellenőrzésére. Végezetül álljon itt két különösen érdekes filmcímfordítás: a Seven Psychopaths (Martin McDonagh, 2012) magyar fordítása a Hét pszichopata és a Si-cu, a Step Up forgalomba került szlovák címe pedig a Let’s Dance.

Erre a szövegre így hivatkozhat:

Zolczer Péter: Angol nyelvű filmcímek magyar és szlovák fordításai. Apertúra, 2015. tél. URL:

https://www.apertura.hu/2015/tel/zolczer-angol-nyelvu-filmcimek-magyar-es-szlovak-forditasai/