2010
Ősz  [VI. évfolyam, 1. szám – Performativitás/teatralitás]
Szerkesztők: Fogarasi György és Kérchy Vera

 

A performativitás és a teatralitás fogalma gyakran egymás szinonimája. Más esetekben eltérő, sőt ellentétes jelentésben tűnnek fel. Milyen implikációik, mekkora kritikai horderejük van e népszerű terminusoknak? Miféle előfeltevés-rendszer és miféle diszkurzív beágyazottság határozza meg használatukat? Hogyan gondolhatók újra, és hogyan írhatók át akár jelentésükben, akár konkrét szóalakjukban e kifejezések úgy, hogy a lehető legtöbb kritikai erőre tegyenek szert? Efféle kérdésekre keresi a választ válogatásunk − hol az érintett terminusok elméleti tárgyalásával, hol alkalmazásuk lehetőségeinek bemutatásával.

 

Tartalom

Fogarasi György: Performativitás/teatralitás

 

Fogalmak

Andrew Parker – Eve Kosofsky Sedgwick: Performativitás és performancia

Glen McGillivray: A teatralitás mint kritikai fogalom diszkurzív formálódása

 

Területek

Joachim Fiebach: Teatralitás: a szóbeli hagyományoktól a televíziós „valóságokig”

Samuel Weber: Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás

Walter Benjamin: Színház és rádió

 

Elemzések

Kérchy Vera: Egy ironikus-allegorikus színházolvasat: Zsótér sánta marionettjei (Zsótér Sándor: Pentheszileia)

Samuel Weber: Későn kapcsolás: cselekvés és írás Genet “A furcsa szó: urb…“-jában

Müllner András: Saját hangja?

Fogarasi György: A hátsónál is hátrébb: teatralitás Hitchcocknál

Walter Benjamin: A telefon

 

Diákmunka

Bodroghalmi Tamás: Testjáték, játéktest (A testről való gondolkodás A John Malkovich menet című filmben)

Bajnóczi Eszter: A határsértő esztétika Sarah Kane 4.48 pszichózisában