2010
Nyár [V. évfolyam, 4. szám – Performancia kutatások]
Szerkesztő: Matuska Ágnes

 

A színháztudomány, az antropológia, az irodalomelmélet és a szociológia határmezsgyéjén mozgó performancia-kutatás (Performance Studies) szempontjából a színháziasság és a játék jellemzői nem szorítkoznak a professzionális előadók által színpadon vagy más játéktérben bemutatott előadásokra, hanem kiterjeszthetők a társadalmi jelenségek széles skálájára a sporteseményektől és a táncelőadásoktól kezdve a tudományos világ performatív megnyilvánulásain keresztül a gyógyításig, a vallás gyakorlásáig vagy éppen a pop-koncertekig. A játék, a színháziasság és a performancia ebben az értelmezésben a kultúra egészét áthatja, ezáltal olyan kérdésfeltevéseknek nyitva meg az utat, amelyek a színháziasságnak, a performanciának a társadalomban betöltött központi szerepét vizsgálják. Hogyan illeszkedik egy adott performancia tágabb társadalmi, tudományos, világnézeti diskurzusokba? Hogyan képes azokat létrehozni, fenntartani, kommentálni vagy megkérdőjelezni?

 

Tartalom

Matuska Ágnes: Tettetés vagy teremtés? Performancia-kutatás és a valóságmódosítás lehetőségei

Oroszlán Anikó: Társadalmi performansz, színházi felelősség. A performancia-vita és az új Krétakör

Tibor Várszegi: Data on “A Universal History of Chance”. The Josef Nadj Troupe and “Wind in the Sack”

Brian Sutton-Smith: A játék kettőssége. A végzet retorikái

Jill Lane: Billy tiszteletes. Prédikálás, protestálás és posztindusztriális kószálás

Mátyus Imre: Színpadok, hálószobák és csatornák – Önreprezentáció a YouTube-on

Török Ervin: Melodráma, szatíra – A Mikszáth-paradigma (Adaptáció és hagyománytörténés)

Hódosy Annamária: Mary Poppins, avagy a Szárnyas Szó

 

Recenzió

Kiss Attila Atilla: Test és színház házassága (P. Müller Péter: Test és teatralitás)

 

Diákmunka

Prax Levente: Werner Herzog dokumentumfilmjei

Babarczi Katica: Exploited Heterotopias