Roberto Esposito: Immunitas: az élet védelme és tagadása (Bevezetés)

Timár Andrea: Immunpolitika és Covid: Derrida, Esposito, Henry James

Kiss Kata Dóra: Izoláció vagy rokonulás? A koronavírus-járvány ökofilozófiai elemzése

Nemes Z. Márió: Vírussá-válás. A karanténszubjektum médiaantropológiája biopolitika és pszichopolitika kontextusában

Glózer Rita: Mémek: a világjárvány médiarítusai

Orosdy Dániel: Vírusfilmek: egy ki- és átalakulóban lévő műfaji kategória vizsgálata

Stephanie Boluk és Wylie Lenz: Fertőzés, médiumok és kapitalizmus. A kora modernkori járványoktól a posztmodern zombikig

Hódosy Annamária: Mi vagyunk a vírus?
A fertőzés mint ökopolitikai metafora a járványfilmekben, a szörnyfilmekben és a kulturális képzeletben

Synne Skjulstad: Vetements, mémek és konnektivitás: Divatmédia az Instagram korában

Keszeg Anna: Az „instagramolható divat” fogalma és jelenségei

Hódosy Annamária: Szuperhősdivat
Hogyan és miért kapnak a jelmezek (is) eredettörténetet?

Hermann Veronika: Dicsőség a kószálónak. Megjegyzések a flâneur társadalomtörténetéhez

Egri Petra: A színre vitt divat: kortárs ruhaperformanszok

Nistor Laura: A rendszer és az egyéni cselekvések: rövid vázlat a fenntartható divatról

Maróy Krisztina: Hype-ok a divatban

Orbán Jolán: Comme des Femmes – Olga Neuwirth Orlando-operája és Rei Kawakubo jelmezei

Bukovácz Lilla: Az ethical consumption gap jelenségének vizsgálata a környezettudatos magyar fiatalok körében