A zárójel mint a gettó ironikus képe. Az etnikai művészet lehetőségéről és kritikájáról a Sostar?/Why? {roma} művészcsoport akciójának tükrében

A zárójel mint a gettó ironikus képe.
Az etnikai művészet lehetőségéről és kritikájáról a Sostar?/Why? {roma} művészcsoport akciójának tükrében

Még ha születési bizonyítványunk történetesen »romának« nevez is minket, imádkoznunk kell, hogy szellemjárta hellyé válhassunk, hiszen »nem lehetek a másik helyében« (különösen történelmileg nem), »nem lehetek a másik fejében«; ha a történelmet a sajátomként tartom is számon, a történelem nem tartozik senkihez. Gayatri Chakravorty Spivak: Making Visible Amikor ezt a tanulmányt írni kezdem, furcsa helyzetben ...
A nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken

A nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken

„Azok a történészek, akik a nemzet eredetére és történéseire összpontosítják figyelmüket, vagy azok a politológusok, akiket a nemzet »modern« totalitásai ejtenek rabul […], sohasem teszik fel a nemzet reprezentációjára mint időbeli folyamatra vonatkozó lényeges kérdést.” (Homi Bhabha) Amikor 2011-ben Kállai András Menetelő Barbik című videoinstallációja előtt álltam a Műcsarnok Menü Pont Galériájában, a képsorok nyomasztó ...