A filmes szatíra néhány kérdése

A filmes szatíra néhány kérdése

Az itt következő dolgozat a szó minden értelmében kísérlet: egy olyan elméleti vázlatot szerettem volna elkészíteni, amely a filmes szatíra kérdését elsősorban nem annak alakulástörténete, hanem szemiotikai aspektusai felől közelíti meg. A szatíra kérdését ezért nem konkrét műfajként vagy zsánerként, hanem a (vizuális) kommunikáció sajátlagos összefüggéseinek értelmében jeltípusként közelítem meg. A szatírát jel-típusnak vagy még ...
A politikai karikatúrák humoros és retorikai elemei

A politikai karikatúrák humoros és retorikai elemei

 A politikai humorról általában A humor a gondolatokat mulatságossá, fantasztikussá tevő szellemi minőség; üzenet, amelynek szellemessége vagy nyelvi furfangja vagy inkongruitása nevetést vált ki. Kognitív és affektív elemeket tartalmazó általános emberi tapasztalat, minden kultúrára jellemző, különlegesen kreatív közlési eszköz. Számtalan filozófiai, pszichológiai és nyelvészeti elmélet keretében, változatos megközelítésben kutatott, sokarcú jelenség, pszichológiai (feszültségoldás, megküzdés, egészség ...