Fordított önarckép. Az etnokulturális identitás kérdései Pigniczky Réka Inkubátor című önéletrajzi dokumentumfilmjében

Fordított önarckép. Az etnokulturális identitás kérdései Pigniczky Réka Inkubátor című önéletrajzi dokumentumfilmjében

Ahhoz, hogy egy üzenet tartalmát megértsük, dekódolnunk kell. […] Ugyanakkor minden dekódolási folyamat már egy újabb üzenet kódolása is egyben. (David Lodge)  Ezért is narrálom magyarul a filmet annak ellenére, hogy nagy szenvedések árán sikerült csak elfogadható szöveget produkálnom, és többen megjegyzik, »de Réka, jobb a kiejtésed angolul«. Hát köszi, nem volt könnyű, de a ...
Narratív formajátékok. Disszonáns narratívák formai modellezése mint a történetvezetés stratégiai eszközeinek vizsgálati módszere

Narratív formajátékok. Disszonáns narratívák formai modellezése mint a történetvezetés stratégiai eszközeinek vizsgálati módszere

Dolgozatomban olyan cselekményszerkesztési módszereket vizsgáltam, melyek eltérnek a hagyományos narratív építkezéstől. A vizsgálatukhoz interdiszciplináris fogalmi meghatározásokat vettem alapul az alaklélektan, a kognitív pszichológia és a filmelmélet területéről.