Hitchcock. Kritikai olvasatok

Hitchcock. Kritikai olvasatok

Szerkesztette Füzi Izabella.

Apertúra Könyvek
Pompeji
Szeged, 2010

ISBN 978-963-06-8812-3
ISSN 2061-5256

 

Kapható az alábbi könyvesboltokban

BUDAPEST
ELTE BTK Jegyzetbolt (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., Alagsor 112.)

Vince könyvesbolt Művészetek Palotája  (1095 Bp. Komor Marcell u.1.)

GYŐR
Kalligráf Könyvesbolt (9023 Győr, Baross u 23.)

 • 1. Füzi Izabella: Bevezetés Hitchcockba. Szempontok narratív, dramaturgiai, műfaji és szerzői elemzéshez
 • 2. Slavoj Žižek: Alfred Hitchcock, avagy a forma és történeti közvetítése
 • 3. Pascal Bonitzer: A hitchcocki suspense
 • 4. Christopher Morris: A látás allegóriája Hitchcock némafilmjeiben
 • 5. Tania Modleski: Gyilkos kacaj. Alfred Hitchcock Zsarolása és a feminista értelmezés
 • 6. Mladen Dolar: Hitchcock tárgyai
 • 7. Francesco Casetti: Két narratív stratégia: Antonioni és Hitchcock
 • 8. Miran Božović: Az ember a saját retinája mögött
 • 9. Sam Ishii-Gonzales: Hitchcock és Deleuze
 • A kötet szerzői
 • Hitchcock-filmográfia
 • Válogatott Hitchcock-bibliográfia
 • A kötetben szereplő filmek jegyzéke
 • Képek jegyzéke
 • A tanulmányok eredeti megjelenési helye
Pascal Bonitzer Pascal Bonitzer francia forgatókönyvíró, rendező, színész, filmteoretikus. 1946-ban született Párizsban. Filozófiai tanulmányainak befejeztével 1969-től a Cahiers du Cinéma munkatársa, számos forgatókönyv írója (főként Jacques Rivette-nek). Rendezői pályafutása 1989-es rövidfilmjével, a Les Sirénes-nel indul, legutóbbi filmje a 2009-es 36 vues du Pic Saint-Loup. Legfontosabb
munkái: Le regard et la voix, 1976; Le champ aveugle, 1982; Décadragres. Peinture et cinéma, 1987; Eric Rohmer, 1990.
Miran Božovič Miran Božovič (1957-) szlovén filozófus, a Ljubljanai Egyetem professzora. Foglalkozik kultúratudományokkal, szemiotikával éppúgy, mint teológiával, vallástörténettel vagy politikafilozófiával. A Der grosse Andere: Gotteskonzepte in der Philosophie der Neuzeit (Verlag Turia & Kant, 1993) szerzője, szerkesztésében jelent meg a Jeremy Bentham: The Panopticon Writings (Verso, 1995) című kötet. An Utterly Dark Spot című könyvében (University of Michigan Press, 2000) lacani nézőpontból vizsgálja a test nehezen meghatározható státuszát, valamint test és elme kapcsolatát, s hozza azt kapcsolatba a tekintet fogalmával.
Francesco Casetti Francesco Casetti olasz film- és médiatudós, elméletíró 1947-ben született Trentóban. Tanított Milánóban
és Triesztben, vendégelőadóként Párizsban, Iowában, a Berkeley-n és a Yale-en is. A Spettacolo e comunicazione című sorozat főszerkesztője a milánói Bompiani kiadónál, számos tudományos bizottság tagja, 2009-ben a milánói Triennale média- és filmszekciójának egyik kurátora. Írásai felölelik a filmszemiotika, a műfajelmélet, az intertextualitás és az enunciációelmélet területeit. A nézőség újszerű megközelítését fogalmazta meg (Inside the Gaze, Indiana, 1999/1986) a médiatermékek szoros olvasását a kortárs közönség etnográfiai kutatásaival ötvözve (Communicative Negotiation in Cinema and Television, 2002). Kutatásait később kiterjesztette a film szerepére a modernitásban (Eye of the Century. Film, Experience, Modernity, Columbia, 2008/2005); jelenleg a film posztmediális átalakulását tanulmányozza.
Mladen Dolar Mladen Dolar szlovén filozófus, kultúrakritikus, zeneés filmelmélész 1951-ben született Mariborban. 1978-
ban végzett a Ljubljanai Egyetemen filozófia és francia szakon, később Párizsban és Westminsterben is tanult. A
ljubljanai pszichoanalitikus iskola egyik alapítója, melynek tagjai a lacani pszichoanalízis és a német idealizmus
szintézisén munkálkodnak. 1982 óta a Ljubljanai Egyetem oktatója, szakterületei főként a német idealizmus,
a pszichoanalízis, a francia strukturalizmus és a zenefilozófia. Számos amerikai és európai egyetemen
tartott előadást. A Problemi folyóirat és az Analecta könyvsorozat szerkesztője, szlovén publikációi mellett A
Voice and Nothing More (MIT, 2006) öt nyelven olvasható, illetve Žižekkel közösen jegyzi az Opera's Second Death című kötetet (Routledge, 2001).
Füzi Izabella Füzi Izabella 1976-ban született Kézdivásárhelyen. 2004-ben szerzett doktori fokozatot a Szegedi Tudományegyetem Elmélet és interpretáció doktori alprogramjában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékén tanít. Az Apertúra filmes szakfolyóirat (www.apertura.hu) felelős szerkesztője, Török Ervinnel közös kötete 2006-ban elent meg Bevezetés az epikai szövegek és a narratív film elemzésébe címmel. Kutatásai a filmi és irodalmi történetmondás
komparatív vizsgálatát, a retorika nyelvfilozófiai megközelítését (Retorika, nyelv, elmélet, 2009), illetve a medialitás, a nézői szubjektum megalkotottságának filmelméleti kérdéseit foglalják magukba.
Sam Ishii-Gonzales Sam Ishii-Gonzales a New York-i The New School média- és filmtudományok szakának előadója, ahol filmelmélet mellett filmkészítést is tanít. Hitchcock mellett publikált Luis Buñuelről, David Lynchről, Francis Baconről és Gilles Deleuze-ről is. Disszertációjában a neorealista filmképet vizsgálja Deleuze állításai mentén Rossellinitől Antonionin át Pasoliniig. Jelenleg új könyvén dolgozik Immanent Aesthetics: Deleuze, Cinema, Authorship címmel. Hitchcockkal kapcsolatos publikációi: Hitchcock, Past and Future,(Routledge, 2004); Hitchcock Centenary Essays (BFI, 1999).
Tania Modleski Tania Modleski a Stanfordi Egyetemen doktorált 1980-ban, jelenleg Los Angelesben él, és a Dél-Kaliforniai Egyetem angol tanszékén tanít. Szakterületei: Amerikatanulmányok, gender, feminizmus, pszichoanalízis - elsősorban a nő helyzetét vizsgálja a filmben, az irodalomban és a populáris kultúra termékeiben. The Women Who Knew Too Much: Hitchcock and Feminist Theory című könyve már két kiadást élt meg. A Discourse című folyóirat társszerkesztője.
Christopher D. Morris Christopher D. Morris a Norwichi Egyetem angol tanszékének professzora, ahol többek között filmes tematikájú kurzusokat vezet. Publikációiból a posztstrukturalista irányzatok, s főként a dekonstrukció iránti érdeklődés körvonalazódik, de foglalkozik feminizmussal, az intertextualitás kérdéseivel vagy a lacani elmélettel is. Hitchcockról szóló könyve The Hanging Figure. On Suspense and the Films of Alfred Hitchcock (Praeger, 2002) címmel jelent meg, de írt Woody Allenről
vagy a Marx-testvérekről is.
Slavoj Žižek Slavoj Žižek filozófus, kultúrakritikus és szociológus 1949-ben született Ljubljanában. Jelenleg a University of Ljubljana professzora, és a University of London Birkbeck Institute for Humanities nemzetközi igazgatója. A világ számos egyetemének vendégtanára. A posztlacaniánus elmélet egyik legjelentősebb képviselője, aki a populáris elméletekkel kívánja Lacan teóriáját magyarázni, illetve Lacan fogalmaival írja le a kortárs politikai és társadalmi jelenségeket és problémákat. Olyan baloldali gondolkodó, akit erősen befolyásoltak Hegel, Marx és Schelling elméletei. Žižek politikailag is aktív: 1990-ben Szlovéniában jelöltként indult az elnöki tisztségért. Több mint ötven könyve jelent meg, írásai több nyelven is olvashatók.
Slavoj Žižek: Bevezetés. Alfred Hitchcock, avagy a forma és történeti közvetítése  
 • Szárnyas fejvadász (Blade Runner. Ridley Scott, 1982)
 • Terminátor (Terminator. James Cameron, 1984)
 • Kék bársony (Blue Velvet. David Lynch, 1986)
 • Keresztapa-trilógia (The Godfather I-III. Francis Ford Coppola, 1972, 1974, 1990)
 • Végzetes vonzerő (Fatal Attraction. Adrian Lyne, 1987)
 • Valami vadság (Something Wild. Jonathan Demme, 1986)
 • Ébredések (Awakenings. Penny Marshall, 1990)
 • Farkasokkal táncoló (Dances with Wolves. Kevin Costner, 1990)
 • 39 lépcsőfok
 • A titokzatos lakó
 • Pszycho
 • Londoni randevú
 • Titkos ügynök
 • Fiatal és ártatlan
 • Szabotázs
 • Manderley-ház asszonya
 • A Baktérítő alatt
 • Boszorkánykonyha
 • A gyanú árnyékában
 • Forgószél
 • A kötél
 • Idegenek a vonaton
 • Madarak
 • Hátsó ablak
 • Észak-északnyugat
 • Téboly
 • Marnie
 • Szakadt függöny
 • Családi összeesküvés
 • A Baktérítő alatt
 • Forgószél
 • Gyilkosság telefonhívásra
 • A férfi, aki túl sokat tudott
 • Titkos ügynök
 • Gyanakvó szerelem
Pascal Bonitzer: A hitchcocki suspense  
 • Türelmetlenség (Intolerance. D.W. Griffith, 1916) Amerika hőskora (The Birth of a Nation. D.W. Griffith, 1915) A komédiáslány (Sally of the Sawdust. D.W. Griffith, 1925)
 • Megbélyegzett asszony (The Cheat. Cecil B. DeMille, 1915)
 • Megöntözött öntöző (L'arrosuer arrosé. Lumière-fivérek, 1895)
 • Madarak
 • Hátsó ablak
 • Rémület a színpadon
 • Gyanakvó szerelem
 • Észak-Északnyugat
 • Boszorkánykonyha
 • Bajok Harryvel
 • A férfi, aki túl sokat tudott
 • Londoni randevú
 • Forgószél
 • Szabotázs
 • Szédülés
 • Psycho
 • 39 lépcsőfok
 • Idegenek a vonaton
 • A tévedés áldozata
 • Téboly
 • Marnie
 • Zsarolás
 • Fiatal és ártatlan
Christopher D. Morris: A látás allegóriája Hitchcock némafilmjeiben  
 • A titokzatos lakó
 • 39 lépcsőfok
 • Forgószél
 • Észak-Északnyugat
 • Könnyed erkölcsök
 • A szorító
 • A farmer felesége
 • Pezsgő
 • A Man-szigeti ember
 • Szédülés
 • Észak-északnyugat
 • Gyilkosság
 • Hátsó ablak
Tania Modleski: Gyilkos kacaj. Alfred Hitchcock Zsarolása és a feminista értelmezés  
 • Zsarolás
 • Psycho
 • Halloween (John Carpenter, 1978)
 • Péntek 13 (Friday the Thirteenth. Joseph Zito, 1984)
 • Marnie
Mladen Dolar: Hitchcock tárgyai  
 • A gyanú árnyékában
 • Londoni randevú
 • A gyanú árnyékában
 • Forgószél
 • Psycho
 • Madarak
 • Marnie
 • Idegenek a vonaton
 • Rémület a színpadon
 • A tévedés áldozata
 • Nagyítás (Blowup. Michelangelo Antonioni, 1966)
 • Észak-északnyugat
 • 39 lépcsőfok
 • Londoni randevú
 • Boszorkánykonyha
 • Forgószél
 • Gyilkosság telefonhívásra
 • Szédülés
 • A férfi, aki túl sokat tudott
Francesco Casetti: Két narratív stratégia: Antonioni és Hitchcock  
 • Egy szerelem krónikája (Cronaca di un amore. Antonioni, 1950)
 • Paisa (Roberto Rossellini, 1946)
 • Rémület a színpadon
Miran Božović: Az ember a saját retinája mögött  
 • Hátsó ablak
 • A tévedés áldozata
 • Psycho
 • A titokzatos lakó
Sam Ishii-Gonzáles: Hitchcock és Deleuze  
 • Észak-északnyugat
 • Psycho
 • Madarak
 • Hátsó ablak
 • Vertigo
 • Téboly
 • A Baktérítő alatt
 • Szabotázs
 • A tévedés áldozata
 • Szédülés
 • Biciklitolvajok (Ladri di biciclette. Vittorio de Sica, 1948)
 • Európa 51 (Roberto Rossellini, 1952)
 • Utazás Itáliában (Viaggio in Italia. Roberto Rossellini, 1954)
 • Stromboli (Roberto Rossellini, 1950)
 • Egy halálraítélt megszökött (Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut, Robert Bresson, 1956)
 • Dovzsenko Zvenyigorája (1928)
 • Szeretlek, szeretlek (Je t'aime, je t'aime, Alain Resnais, 1968)
Válogatott bibliográfia
 • Abel, Richard: Stage Fright: The Knowing Performance. Film Criticism, 1987/1/2.
 • Adair, Gene: Alfred Hitchcock: Filming Our Fears. Oxford University Press, 2002.
 • Ádám Péter: Hitchcock az Interneten. Filmvilág, 1996/12. Ádám Péter: Ábrándképek csapdájában - Hitchcock, A.: Szédülés (1958). Filmvilág, 2002/10.
 • Agate, James: Juno and the Paycock. In Around Cinemas (1st series), Home and Van Thal, 1946; Jamaica Inn, Suspicion. In Around Cinemas (2st series), Home and Van Thal, 1948.
 • Allen, Jeanne: The Representation of Violence to Women in Hitchcock's Frenzy. Film Quarterly 38, 1985.
 • Allen, J. Thomas: The Representation of Violence to Women: Hitchcock's Frenzy. Film Quarterly, 1985. tavasz.
 • Allen, Richard: Hitchcock, or the Pleasures of Metaskepticism. October, 1999. nyár, 89. szám.
 • Allen, Richard: The Lodger and the Origins of Hitchcock's Aesthetic. Hitchcock Annual, 2001-2002.
 • Allen, Richard: Daphne du Maurier and Alfred Hitchcock. In A Companion to Literature and Film. Szerk. Robert Stam, Alessandra Raengo. Oxford, Blackwell Pub., 2004.
 • Allen, Richard: Hitchcock and Cavell. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2006. tél.
 • Allen, Richard: Hitchcock's Romantic Irony. New York, Columbia University Press, 2007.
 • Allen, Richard: Hitchcock, Knowledge, and Sexual Difference. In Recognition: the Poetics of Narrative: Interdisciplinary Studies on Anagnorisis. Szerk. Philip F. Kennedy és Marilyn Lawrence. New York, Peter Lang Publishing Inc., 2009.
 • Allen, Richard és Ishii-Gonzales, Sam (szerk.): Alfred Hitchcock: Centenary Essays. London, BFI Publishing, 1999.
 • Allen, Richard és Ishii-Gonzales, SAM (szerk.): Hitchcock Past and Future. London-New York, Routledge, 2004. Almási Miklós: A szorongás mágusa - Truffaut: Hitchcock. Mozgó Világ, 1996/5.
 • Amengual, Barthelemy és Raymond Borde: Alfred Hitchcock, Premier Plan. Serdoc, 1960.
 • An Alfred Hitchcock Index. Films in Review, 1966. április.
 • Anderegg, Michael: Hitchcock's The Paradine Case and Filmic Unpleasure. Cinema Journal, 1987. 26. évf. 4. szám.
 • Anderson, Lindsay: Alfred Hitchcock. In Focus on Hitchcock. Szerk. Albert J. LaValley, Prentice-Hall, 1972.
 • Anobile, Richard J. (szerk.): Alfred Hitchcock's Psycho. New York, Universe Books, 1974.
 • Arginteanu, Judy: The Movies of Alfred Hitchcock. Minneapolis, Lerner Publications, 1994.
 • Auiler, Dan: Vertigo: The Making of a Hitchcock Classic. New York, St. Martin's Press, 1998.
 • Auiler, Dan: Hitchcock's Notebooks: An Authorized and Illustrated Look into the Creative Mind of Alfred Hitchcock. New York, Avon Books, 1999.
 • Auriol, Jean-George: Festival Hitchcock. La Revue du Cinéma, 1948. július.
 • Auzel, Dominique: Alfred Hitchcock. Ford. Szakonyi Zsófia. Pécs, Alexandra, 1999. [Nyitott szem.]
 • Bade, James N.: Murnau's The last laugh and Hitchcock's Subjective Camera. Quarterly Review of Film and Video, 2006. július-szeptember.
 • Baggett, David és William A. Drumin: Hitchcock and Philosophy (Popular Culture and Philosophy Series). Publishers Group West, 2007.
 • Bannon, B.M.: Double, Double, Toil and Trouble. Literature/ Film Quarterly, 1985. január.
 • Báron György: Szédülés. Filmvilág, 1985/12.
 • Báron György: Alászállás az alvilágba - Psycho analízis. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2007. [Nagyítás könyvek 1.] Barr, Charles: Blackmail: Silent and Sound. Sight and Sound, 1983. Tavasz.
 • Barr, Charles: English Hitchcock. Scotland, Moffat, Cameron & Hollis, 1999.
 • Barr, Charles: Stannard and Hitchcock. In Young and Innocent?: The Cinema in Britain, 1896-1930. Szerk. Andrew Higson. Exeter, University of Exeter Press, 2002.
 • Barr, Charles: Vertigo. London, British Film Institute, 2002. [BFI Film Classics.]
 • Barr, Charles: Deserter or Honored Exile?: Views of Hitchcock from Wartime Britain. Hitchcock Annual 13, 2004-2005.
 • Barr, Charles: Hitchcock and Powell: Two Directions for British Cinema. Screen, 2005. tavasz.
 • Batdorf, Emerson: Let's Hear It for Hitchcock: The Definitive Interview with Movie-Maker Doing Most of the Talking. Plain Dealer Sunday Magazine, 1970. február 1.
 • Bazin, André: Alfred Hitchcock. Radio, Cinéma, Télévision, 1955. január 23.
 • Bazin, André: Hitchcock versus Hitchcock. In Focus on Hitchcock. Szerk. Albert J. LaValley, Prentice-Hall, 1972.
 • Bazin, André: The Cinema of Cruelty: From Buñuel to Hitchcock. Szerk. Francois Truffaut. Ford. Sabine d'Estrée. New York, Seaver Books, 1982. Részlet magyarul: „My way" - az én utam. Forgatás közben Hitchcockkal. Ford. Köböl Anna. Filmvilág, 1980/7.
 • Beckman, Karen: Violent Vanishings: Hitchcock, Harlan, and the Disappearing Woman. In Vanishing Women: Magic, Film, and Feminism. Durham, Duke University Press, 2003.
 • Beebe, John: Hitchcock's Rite of Passage: A Jungian Reading of North by Northwest. In Initiation: The Living Reality of an Archetype. Szerk. Thomas Kirsch, Virginia Beane Rutter és Thomas Singer. London - New York, Routledge, 2007.
 • Bellour, Raymond: Hitchcock, the Enunciator. Camera Obscura, 1977. ősz.
 • Bellour, Raymond: L'Analyse du film. Paris, Editions Albatros, 1979.
 • Bellour, Raymond: Psychosis, Neurosis, Perversion. In Marshall Deutelbaum and Leland Poague (szerk.): A Hitchcock Reader. Ames, Iowa State University Press, 1986.
 • Belton, John: Alfred Hitchcock's Under Capricorn: Montage Entranced by Mise-en-scène. Quarterly Review of Film Studies, 1981. ősz.
 • Belton, John: Cinema Stylists. Metuchen, New Jersey, Scarecrow Press, 1983.
 • Belton, John: Awkward Transitions: Hitchcock's Blackmail and the Dynamics of Early Film Sound. The Musical Quarterly, 1999. nyár.
 • Belton, John (szerk.): Alfred Hitchcock's Rear Window. New York, Cambridge University Press, 2000. [Cambridge Film Handbooks.]
 • Belton, John: Can Hitchcock Be Saved from Hitchcock Studies? Cineaste - America's Leading Magazine on the Art and Politics of the Cinema, 2003. ősz.
 • Benedetta, Mary: Britain's Leading Film Director Gives Some Hints to the Film Stars of the Future. Star, 1938. július 14. [Interjú]
 • Berman, Emanuel: Hitchcock's Vertigo: The Collapse of a Rescue Fantasy. International Journal of Psycho-Analysis, 1997. október.
 • Berry, Sarah: „She's Too Everything": Marriage and Masquerade in Rear Window and To Catch a Thief. Hitchcock Annual, 2001-2002.
 • Bikácsi Gergely: Alfred Hitchcock. Filmkultúra, 1979/5.
 • Bikácsi Gergely: Gyilkos lehetsz! Filmvilág, 1984/5.
 • Bikácsi Gergely: A kések és a formák. Zuhanás Hitchcockkal. Filmvilág, 1986/10.
 • Bikácsi Gergely: Kötél. Filmvilág, 1990/5.
 • Bikácsi Gergely: A legokosabb gyilkos. Hitchcock nyomában. Filmvilág, 2000/5. Bikácsi Gergely: Kés, villa, olló - Hitchcock, a sorozatgyilkos. Filmvilág, 2005/2.
 • Bogdanovich, Peter: The Cinema of Alfred Hitchcock. New York, Museum of Modern Art, 1963.
 • Bogdanovich, Peter: Alfred Hitchcock. In Peter Bogdanovich: Who the Devil Made It. New York, Alfred A. Knopf - Random House, 1997.
 • Bokor Nándor: Helyszíni szemle. Hitchcock tetthelyein. Filmvilág, 1996/5.
 • Bokor Nándor: Hitchcock személyes szignója. Filmkultúra, 1995/11.
 • Bond, Kirk: The Other Alfred Hitchcock. Film Culture, 1966. nyár, 41. szám.
 • Bonitzer, Pascal: Notorius. In Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Szerk. Slavoj Žižek. London - New York, Verso, 1992.
 • Bonitzer, Pascal: The Skin and the Straw. In Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Szerk. Slavoj Žižek. London - New York, Verso, 1992.
 • Booker, M. Keith: American Film in the Long 1950s: From Hitchcock to Disney. In M. Keith Booker: The Post-utopian Imagination: American Culture in the Long 1950s. Westport, Conn., Greenwood Press, 2002.
 • Borde, Raymond és Chaumeton, Etienne: Panorama du Film Noir Américain. Paris, Edition du Minuit, 1957.
 • Bori Erzsébet: Jobb félni, mint megijedni. Hitchcock 100. Filmvilág, 1999/8.
 • Boyd, David (szerk.): Perspectives on Alfred Hitchcock. New York, G. K. Hall, 1995.
 • Boyd, David: The Parted Eye: Spellbound and Psychoanalysis. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Boyd, David és Palmer, R. Barton (szerk.): After Hitchcock: Influence, Imitation, and Intertextuality. Austin, University of Texas Press, 2006.
 • Braudy, Leo: Hitchcock, Truffaut, and the Irresponsible Audience. Film Quarterly, 1968. nyár.
 • Braudy, Leo: In Focus on Hitchcock. Szerk. Albert J. LaValley, Prentice-Hall, 1972.
 • Braudy, Leo és Dickstein, Morris (szerk.): Hitchcock and Moralist Narrative. In Great Film Directors : A Critical Anthology. New York, Oxford University Press, 1978.
 • Brent, Jessica: Beyond the Gaze: Visual Fascination and the Feminine Image in Silent Hitchcock. Camera Obscura, 2004. május.
 • Brill, Lesley: The Hitchcock Romance: Love and Irony in Hitckcock's Films. Princeton, Princeton University, 1988.
 • Brill, Lesley: Packs, Predators, and Love in Hitchcock's North by Northwest. In Crowds, Power, and Transformation in Cinema. Detroit, Wayne State University Press, 2006.
 • Brougher, Kerry, Tarantino, Michael és Bowron, Astrid (szerk.): Notorious: Alfred Hitchcock and Contemporary Art. Oxford, Museum of Modern Art, 1999.
 • Brown, Royal S.: Herrmann, Hitchcock, and the Music of the Irrational. Cinema Journal, 1982. tavasz.
 • Brown, Royal S.: Back From Among the Dead: The Restoration of Alfred Hitchcock's Vertigo. Cineaste, 1997. tél.
 • Bruce, Graham Donald: Bernard Herrmann: Film Music and Narrative. Ann Arbor, UMI Research Press, 1985.
 • Brunius, Jacques: Every Year In Marienbad, or The Discipline of Uncertainty. Sight and Sound, 1962. nyár.
 • Buchanan, Barbara J.: Women are Nuisance. Film Weekly, 1935. szeptember 20. [Interjú]
 • Buchanan, Ian: Schizoanalysis and Hitchcock: Deleuze and <��� ��0Ž��Ř��*�6_Ô����������em>The Birds. Strategies: Journal of Theory, Culture & Politics, 2002. május.
 • Busch, Justin E.A.: The Centre Cannot Hold: Betrayals in Alfred Hitchcock's Topaz. CineAction, 2005. tavasz. Butte, George: I Know That You Know That I Know: Narrating Subjects from Moll Flanders to Marnie. Columbus, Ohio State University Press, 2004.
 • Calendo, John: Alfred Hitchcock at the Drag Ball: When Being Blonde and Soulless Is Not Enough. Bright Lights Film Journal, 2008. november. Cameron, Ian: Hitchcock 1: Hitchcock and the Mechanics of Suspense. Movie, October 1962. október.
 • Cameron, Ian: Hitchcock 2: Suspense and Meaning. Movie, 1963. január.
 • Cameron, Ian és Richard Jeffrey: The Universal Hitchcock. Movie, 1965. tavasz.
 • Carson, Diane: The Nightmare World of Hitchcock's Women. Florida State University Co In The Kingdom of Dreams in Literature and Film: Selected Papers from the Tenth Annual Florida State University Conference on Literature and Film. Szerk. Douglas Fowler. Tallahassee, University Presses of Florida, 1986.
 • Castle, Robert: The Mothering of Evil In Several Hitchcock Films. Bright Lights Films Journal, 2007. május.
 • Chandler, Charlotte: It's Only a Movie: Alfred Hitchcock: A Personal Biography. New York, Simon & Schuster, 2005. Magyarul: Ez csak egy film... Hitchcock életrajza. Ford. Barna László. Budapest, Jokerex kiadó, 2005.
 • Chandler, Raymond. In Focus on Hitchcock. Szerk. Albert J. LaValley, Prentice-Hall, 1972.
 • Chion, Michel: The Cipher of Destiny. In Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Szerk. Slavoj Žižek. London - New York, Verso, 1992.
 • Chion, Michel: The Fourth Side. In Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Szerk. Slavoj Žižek. London - New York, Verso, 1992.
 • Chion, Michel: The Impossible Embodiment. In Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Szerk. Slavoj Žižek. London - New York, Verso, 1992.
 • Clayton, David: Hitchcock Hates Actors. Filmindia, 1947. július. [Interjú]
 • Cogeval, Guy és Dominique Païni: Hitchcock and Art: Fatal Coincidences. Paris, Pompidou Centre/Montreal: Fine Arts Museum of Montreal, 2001.
 • Cohen, Paula Marantz: Alfred Hitchcock: The Legacy of Victorianism. University of Kentucky, Lexington, 1995.
 • Cohen, Clelia: L'oeil et la bouche. Cahiers du Cinéma, 1999/július-augusztus.
 • Cohen, Tom: Graphics, Letters, and Hitchcock's Steps. Hitchcock Annual, 1992.
 • Cohen, Tom: Anti-Mimesis From Plato to Hitchcock. Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
 • Cohen, Tom: Hitchcock's Cryptonymies: Volume II. War Machines. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2004.
 • Cohen, Tom: Hitchcock's Cryptonymies: Volume I. Secret Agents. Minneapolis, University of Minnesota Press, 2005.
 • Columpar, Corinn: Marnie: A Site/Sight for the Convergence of Gazes. Hitchcock Annual, 1999-2000.
 • Combs, Richard: Perché Hitchcock? Sight and Sound, 1980. nyár.
 • Condon, Paul és Sangster, Jim: The Complete Hitchcock. London, Virgin, 1999.
 • Conomos, John: The Vertigo of Time. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Conrad, Peter: The Hitchcock Murders. London, Faber & Faber, 2000.
 • Cooke, Lez: Hitchcock and the Mechanics of Cinematic Suspense. In Twentieth-Century Suspense: The Thriller Comes of Age. Szerk. Clive Bloom. New York, St. Martin's Press, 1990.
 • Cooper, David: Bernard Herrmann's Vertigo: A Film Score Handbook. Westport, CT, Greenwood Press, 2001.
 • Corber, Robert J.: In the Name of National Security: Hitchcock, Homophobia, and the Political Construction of Gender in Postwar America. Durham, Duke University, 1994.
 • Corliss, Richard: Topaz. Film Quarterly, 1970. tavasz.
 • Creekmur, Corey K. és Doty, Alexander (szerk.): Out in Culture: Gay, Lesbian, and Queer Essays on Popular Culture. London, Cassell, 1995.
 • Crogan, Patrick: Between Heads: Thoughts on the Merry Widow Tune in Shadow of a Doubt. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Csillag Márton: Jamaica Fogadó - Hitchcock, A.: Jamaica Inn (1939). Filmvilág, 2007/2. Csillag Márton: A gyilkos; A csalás - Hitchcock, A.: Murder; Skin Game (1930, 1931). Filmvilág, 2007/12.
 • Csurka István: Valaki a kamera mögött (Családi összeesküvés). Filmvilág, 1979/19.
 • Daggett, David és Drumin, William A.: Hitchcock and Philosophy: Dial M For Metaphysics. Chicago, Open Court, 2007.
 • Dagradam, Elena: Strategia testuale e soggettiva nel Spellbound. Carte Semiotiche 1. 1985.
 • Dániel Ferenc: A Hitchcock-Kennel. Filmvilág, 1992/6.
 • Dassanowsky, Robert von: A Caper of One's Own: Fantasy Female Liberation in 1960s Crime Comedy Film. Journal of Popular Film & Television, 2007. ősz.
 • Dellolio, Peter J.: Expressionist Themes in Strangers on a Train. Literature/Film Quarterly, 2003. 31. évf. 4. szám.
 • Derosa, Steven: Writing with Hitchcock: The Collaboration of Alfred Hitchcock and John Michael Hayes. New York, Faber & Faber, 2001.
 • Derry, Charles: The Suspense Thriller: Films in the Shadow of Alfred Hitchcock. Jefferson, NC, McFarland, 1988. Desowitz, Bill: Strangers on Which Train? Film Comment, 1992. május-június.
 • Deutelbaum, Marshall: Seeing in Saboteur. Literature/ Film Quarterly, 1984/1. Deutelbaum, Marshall és Leland Poague (szerk.): A Hitchcock Reader. Ames, Iowa State University Press, 1986.
 • Devas, Angela: How to be a Hero: Space, Place and Masculinity in The 39 Steps. Journal of Gender Studies, 2005. március.
 • Dick, Bernard F.: Hitchcock's Terrible Mothers. Literature-Film Quarterly, 2000. október. Directors on Hitchcock. Sight and Sound, 1999/augusztus.
 • Doane, Mary Ann: Caught and Rebecca: The Inscription of Femininity as Absence. In Feminist Film Theory: A Reader. Szerk. Sue Thornham. New York, New York University Press, 1999.
 • Dolar, Mladen: The Spectator Who Knew Too Much. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Verso, London, 1992.
 • Dolar, Mladen: A Father Who's Not Quite Dead. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Verso, London, 1992.
 • Douchet, Jean: Alfred Hitchcock. Paris, Editions de l'Herne, 1967. [L'Herne Cinéma 1.]
 • Douchet, Jean: Hitch and his Audience. In Jim Hillier (szerk.): Cahiers du Cinéma: 1960-1968: New Wave, New Cinema, Reevaluating Hollywood. Ford. David Wilson. Cambridge, Harvard UP, 1992. Első kiadás: Cahiers du Cinéma, 1960.
 • Drumin, William A.: Thematic and Methodological Foundations of Alfred Hitchcock's Artistic Vision. Lewiston, NY, Edwin Mellen Press, 2004.
 • Dufreigne, Jean-Pierre: Hitchcock Style. New York, Assouline, 2004.
 • Duncan, Paul: Alfred Hitchcock: The Complete Films. Cologne, Taschen, 2003.
 • Durgnat, Raymond: Films and Feelings. London, Faber & Faber, 1967.
 • Durgnat, Raymond: The Crazy Mirror. London, Faber & Faber, 1969.
 • Durgnat, Raymond: Images of the Mind. Films and Filming, 1970. március-november.
 • Durgnat, Raymond: A Mirror for England: British Movies From Austerity to Affluence. New York, Praeger, 1971.
 • Durgnat, Raymond: The Strange Case of Alfred Hitchcock: Or, The Plain Man's Hitchcock. MIT Press, Cambridge, MA, 1974.
 • Durgnat, Raymond: The business of fear. Sight and Sound, 1999/augusztus.
 • Durgnat, Raymond: A Long Hard Look at Psycho. London, BFI Publishing, 2002.
 • Eaton, Michael: Drella and the MacGuffin Alfred Hitchcock meets Andy Warhol and both get out of the encounter alive - just. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Ede, Francois: Hitchcock experimentateur. Cahiers du Cinema, 1997. március.
 • Ede, Francois: Sueurs froides pour une restauration. Cahiers du Cinema, 1997. március.
 • Edelman, Lee: Rear Window's Glasshole. In Out Takes: Essays on Queer Theory and Film. Szerk. Ellis Hanson. Durham, Duke University Press, 1999.
 • Erb, Cynthia Marie: ‘Have You Ever Seen the Inside of One of Those Places?' Psycho, Foucault, and the Postwar Context of Madness. Cinema Journal, 2006. nyár.
 • Esteve, Michel (szerk.): Alfred Hitchcock. Párizs, Minard, 1971. Eugene, Jean-Pierre: La musique dans les films d'Alfred Hitchcock. Paris, Dreamland, 2000.
 • Eyuboglu, Selim: The Authorial Text and Postmodernism: Hitchcock's Blackmail. Screen, 1991. tavasz.
 • Fabe, Marilyn: Hollywood Auteur: Alfred Hitchcock's Notorious. In uő: Closely Watched Films: An Introduction to the Art of Narrative Film Technique. Berkeley, University of California Press, 2004. Fallaci, Oriana: Alfred Hitchcock: Mr. Chastity. In uő: The Egotists: Sixteen Surprising Interviews. Chicago, H. Regnery Co., 1963.
 • Falk, Quentin: Mr. Hitchcock. London, Haus Books, 2007.
 • Fawell, John: Fashion Dreams: Hitchcock, Women, and Lisa Fremont. Literature/Film Quarterly 28:4, 2000.
 • Fawell, John: Hitchcock's Rear Window: The Well-Made Film. Carbondale, Southern Illinois University Press, 2001.
 • Fawell, John: Torturing Women and Mocking Men: Hitchcock's Rear Window. Midwest Quarterly - A Journal of Contemporary Thought, 2002. ősz.
 • Fáy Miklós: Az akusztikus félelem. Herrmann és Hitchcock. Filmvilág, 1998/6.
 • Ferry, Odette: Hitchcock, mon ami. Cahiers du cinéma, Alfred Hitchcock különszám, Éditions de l'Étoile, 1980.
 • Film Education and the British Film Institute. Hitchcock: a teacher's guide.
 • London, Film Education, 2000.
 • Finler, Joel W.: Alfred Hitchcock: The Hollywood Years. London, B.T. Batsford, 1992.
 • Finler, Joel W.: Hitchcock in Hollywood. Continuum, New York, 1992.
 • Fisher, R.: The Hitchcock Camera ‘I'. Filmmakers Newsletter, 1975. december.
 • Fleming, Alice Mulcahey: Alfred Hitchcock. In uő: The Moviemakers. New York, St. Martin's Press, 1973.
 • Fletcher, John: Primal Scenes and the Female Gothic: Rebecca and Gaslight. Screen, 1995. tél.
 • Foley, J.: The Lady Vanishes. Bright Lights, 1993/10.
 • Fox, Julian: Reader's Letters: Rebecca. Films and Filming, 1970. október.
 • Frank, Mike: The Radical Monism of Alfred Hitchcock. In The Changing Face of Evil in Film and Television. Szerk. Martin F. Norden. Amsterdam - New York, Rodopi, 2007.
 • Freeland, Cynthia: Natural Evil in the Horror Film: Alfred Hitchcock's The birds. In The Changing Face of Evil in Film and Television. Szerk. Martin F. Norden. Amsterdam - New York, Rodopi, 2007.
 • Freeman, David: The Last Days of Alfred Hitchcock: A Memoir Featuring the Screenplay of "Alfred Hitchcock's The Short Night". Woodstock, N.Y., Overlook Press, 1984.
 • Freedman, Jonathan és Millington, Richard H. (szerk.): Hitchcock's America. New York, Oxford University Press, 1999.
 • French, Philip: Alfred Hitchcock - The Filmmaker as Englishman and Exile. Sight and Sound, 1985. tavasz.
 • Fründt, Bodo: Alfred Hitchcock und seine Filme. München, Heyne, 1992.
 • Fürstner Klára: Hitchcock MacGuffin oldala. Apertúra, 2006/4.
 • Gabbard, Glen O.: Vertigo: Female Objectification, Male Desire, and Object Loss. Psychoanalytic Inquiry, 1998/2.
 • Gallafent, Ed: The Dandy and the Magdalen: Interpreting the Long Take in Hitchcock's Under Capricorn. In Style and Meaning: Studies in the Detailed Analysis of Film. Szerk. John Gibbs és Douglas Pye. Manchester - New York, Manchester University Press -Palgrave, 2005.
 • Garncarz, Joseph: German Hitchcock. Hitchcock Annual, 2000-2001.
 • Glancy, H. Mark: The 39 Steps. London, I. B. Tauris, 2003.
 • Godard, Jean-Luc: The Wrong Man. In Godard on Godard. Szerk. és ford. Tom Milne. New York, Da Capo, 1972.
 • Godard, Jean-Luc: Hitchcock and the Power of Cinema. In Cinema: the Archeology of Film and the Memory of a Century (Archeologie du cinema et memoire d'une siecle). Oxford, UK - New York, Berg, 2005.
 • Goodkin, Richard E.: Film and Fiction: Hitchcock's Vertigo and Proust's Vertigo. MLN, 1987. december.
 • Goodwin, James: Conrad and Hitchcock: Secret Sharers. In The English Novel and the Movies. Szerk. Michael Klein és Gillian Parker. New York, Ungar, 1981.
 • Gordon, Paul: Dial "M" for Mother: A Freudian Hitchcock. Madison, N.J., Fairleigh Dickinson University Press, 2008.
 • Gottlieb, Sidney: Early Hitchcock: The German Influence. Hitchcock Annual, 1999-2000.
 • Gottlieb, Sidney (szerk.): Hitchcock on Hitchcock: Selected Writings and Interviews. Berkeley, University of California, 1995. Magyarul: Alfred Hitchcock - Írások, beszélgetések. Szerk. Zalán Vince. Ford. Elekes Dóra és Pölöskei Petra. Budapest, Osiris Kiadó, 2001.
 • Gottlieb, Sidney (szerk.): Alfred Hitchcock Interviews. Jackson, University Press of Mississippi, 2003. Gottlieb, Sidney és Brookhouse, Christopher (szerk.): Framing Hitchcock (Contemporary Film and Television Series): Selected Essays from the Hitchcock Annual. Detroit, Wayne State University Press, 2002. Gottlieb, Sidney és allen, Richard (szerk.): The Hitchcock Annual Anthology: Selected Essays from Volumes 10 -15. Wallflower Press, 2008. Grams, Martin Jr. és Wilkstrom, Patrik: The Alfred Hitchcock Presents Companion. Churchville, MD, OTR Publishing, 2001. Green, Susan: The Trouble with Hitch. Premiere, 1994. február.
 • Greig, Donald: The Sexual Differentiation of the Hitchcock Text. Screen, 1987. tél.
 • Greven, David: Engorged with Desire: The Films of Alfred Hitchcock and the Gendered Politics Eating. In Reel Food: Essays on Food and Film. Szerk. Anne L. Bower. New York, Routledge, 2004.
 • Greven, David: Cruising, Hysteria, Knowledge: The Man Who Knew Too Much. The European Journal of American Culture, 28.3, 2009.
 • Grierson, John: Grierson on Documentary. Vál. és szerk. Forsyth Hardy. New York, Praeger, 1972.
 • Gross, Larry: Parallel Lines: Hitchcock the Screenwriter. Sight & Sound, 1999. augusztus.
 • Gunning, Tom: Hitchcock and the Picture in the Frame. New England Review, 2007. Haeffner, Nicholas: Alfred Hitchcock. Harlow, England - New York, Pearson Longman, 2005. Hajdú Richárd: Felnézek és lenézek. Szédülés Alfred Hitchcock A Manderley-ház asszonya című filmjében. Apertúra, 2006. ősz.
 • Haley, Michael: The Alfred Hitchcock Album. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1981.
 • Hall, John W.: Touch of Psycho?: Hitchcock's Debt to Welles. Bright Lights, 1995/14.
 • Halliwell, Martin: Images of Idiocy: The Idiot Figure in Modern Fiction and Film. Aldershot, Hants, England - Burlington, VT, Ashgate, 2004.
 • Harbord, Janet: Between Identification and Desire: Rereading Rebecca. Feminist Review, 1996. nyár.
 • Hare, William és Kendall, Robert: Hitchcock and the Methods of Suspense. Jefferson, McFarland & Company, Inc., 2007.
 • Harris, Robert A. és Lasky, Michael S.: The Films of Alfred Hitchcock. Secaucus, NJ, Citadel Press, 1976. Haskell, Molly: From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies. New York, Penguin, 1974.
 • Hawkins, Joan: „See It from the Beginning": Hitchcock's Reconstruction of Film History. Hitchcock Annual, 1999-2000.
 • Hemmeter, Thomas M.: Hitchcock the Stylist. Michigan, Ann Arbor, 1981.
 • Hemmeter, Thomas: Hitchcock's Melodramatic Silence. Journal of Film and Video, 1996. tavasz-nyár. 48. évf. 1-2 szám.
 • Hendershot, Cyndy: The Cold War Horror Film: Taboo and Transgression in The Bad Seed, The Fly, and Psycho. Journal of Popular Film and Television, 2001. tavasz.
 • Hepworth, John: Hitchcock's Homophobia. In Out in Culture: Gay, Lesbian, and Queer Essays on Popular Culture. Szerk. Corey K. Creekmur és Alexander Doty. Durham, Duke University Press, 1995.
 • Herbert, Coleman (szerk.): The Man Who Knew Hitchcock: A Hollywood Memoir. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007.
 • Higham, Charles: Hitchcock's World. Film Quarterly, 1962/63. december-január.
 • Hinton, Laura: A "Woman's" View: the Vertigo Frame-up. Film Criticism, 1994/1995. tél.
 • Hitchcock, Alfred: Gas. The Henley: Social Club Magazine of the Henley Company Ltd., 1919/1.
 • Hitchcock, Alfred: Films We Could Make. London Evening News, 1927. november. 16.
 • Hitchcock, Alfred: The Talkie King Talks. London Evening News, 1929. júnuis 25.
 • Hitchcock, Alfred: How a Talking Film Is Made. Film Weekly, 1929. november 18.
 • Hitchcock, Alfred: Two English Film Producers on British Girls We Want for the Talkies. Daily Mail, 1930. március 10.
 • Hitchcock, Alfred: How I Choose My Heroines. In Langford Reed és Hetty Spiers: Who's Who in Filmland. London, Chapman and Hall, 1931.
 • Hitchcock, Alfred: Are Stars Necessary? Picturegoer, 1933. december 16.
 • Hitchcock, Alfred: Half the World in a Talkie: A Chat with Alfred Hitchcock. London Evening News, 1934. március 5.
 • Hitchcock, Alfred: Stodgy British Pictures. Film Weekly, 1934. december 14.
 • Hitchcock, Alfred: If I Were Head of a Production Company. Picturegoer, 1935. január 26.
 • Hitchcock, Alfred: Why Thrillers Thrive. Picturegoer, 1936. január 18.
 • Hitchcock, Alfred: My Screen Memories: I Begin with a Nightmare, written in collaboration with John K. Newnham. Film Weekly, 1936. május 2.
 • Hitchcock, Alfred: My Screen Memories: The Story Behind „Blackmail". Film Weekly, 1936. május 9.
 • Hitchcock, Alfred: My Screen Memories: My Strangest Year. Film Weekly, 1936. május 16.
 • Hitchcock, Alfred: My Screen Memories: Making „The Thirty-nine Steps". Film Weekly, 1936. május 23.
 • Hitchcock, Alfred: My Screen Memories: My Spies. Film Weekly, 1936. május 30.
 • Hitchcock, Alfred: Close Your Eyes and Visualize! Stage, 1936. július 13.
 • Hitchcock, Alfred: More Cabbages, Fewer Kings. Kinematograph Weekly, 1937, január 14.
 • Hitchcock, Alfred: Search for the Sun. New York Times, 1937. február 7.
 • Hitchcock, Alfred: Life Among the Stars. London News Chronicle, 1937. március 1.
 • Hitchcock, Alfred: Life Among the Stars.: Nita Naldi, Vamp. London News Chronicle, 1937. március 2.
 • Hitchcock, Alfred: Life Among the Stars: One Scene that Made a Girl a Star. London News Chronicle, 1937. március 3.
 • Hitchcock, Alfred: Life Among the Stars: Hamdcuffed, Key Lost! London News Chronicle, 1937. március 4.
 • Hitchcock, Alfred: Life Among the Stars: How I Make My Films. London News Chronicle, 1937. március 5.
 • Hitchcock, Alfred: Much Ado About Nothing. The Listener, 1937. március 10.
 • Hitchcock, Alfred: My Own Methods. Sight and Sound, 1937. nyár.
 • Hitchcock, Alfred: Nova Grows Up. Film Weekly, 1938. február 5.
 • Hitchcock, Alfred: Crime Doesn't Pay. Film Weekly, 1938. április 30.
 • Hitchcock, Alfred: Some Aspects Of Direction. National Board of Review Magazine, 1938. október, 7. szám.
 • Hitchcock, Alfred: Lecture at Columbia University. 1939. március 30. [A Herrick Library-ben és a MOMA Film Study Centerben található kézirat]
 • Hitchcock, Alfred: Old Rats Are New Rats. Hollywood Reporter, 1939. október 28, 9. jubileumi szám.
 • Hitchcock, Alfred: Introduction. In Eric Ambler: Intrigue: Four Great Spy Novels of Eric Ambler. New York, Knopf, 1943.
 • Hitchcock, Alfred: Hitchcock, Alfred és Harry Sylvester: Lifeboat. Collier's, 1943. november 13.
 • Hitchcock, Alfred: The Film Thriller. In Film Review 1946-1947. Szerk. F.M. Speed. London, McDonald & Co., 1947.
 • Hitchcock, Alfred: The Hitch Touch. Band Wagon, 1946. július.
 • Hitchcock, Alfred: The First British Talkie. In The Elstree Story. London, Clerke & Cockeran/Associated British Picture Corp., 1948.
 • Hitchcock, Alfred: Let ‘Em Play God. Hollywood Reporter, 1948. október 11, 18. jubileumi szám.
 • Hitchcock, Alfred: My Most Exciting Picture. Popular Photography, 1948. november.
 • Hitchcock, Alfred: The Enjoyment of Fear. Good Housekeeping, 1949. február.
 • Hitchcock, Alfred: Production Methods Compared. Cine-Technician, 1948. november-december, 75. szám.
 • Hitchcock, Alfred: On Suspense and Other Matters. Films in Review, 1950. április. HITCHCOCK, Alfred: Master of Suspence: Being a Self Analysis by Alfred Hitchcock. New York Times, 1950. június 4. II/4. Hitchcock, Alfred: Core of the movie, the chase. [interjú]. The New York Times Magazine, 1950. október 29.
 • Hitchcock, Alfred: Death in the Crystal Ball. Coronet, 29, 1950. december.
 • Hitchcock, Alfred: The Role I Liked Best...Saturday Evening Post, 1950. december 12.
 • Hitchcock, Alfred: The Wise Man of Kumin. Coronet, 30, 1951. június.
 • Hitchcock, Alfred: The Chloroform Clue: My Favourite True Mystery. American Weekly, 1953. március 22. Hitchcock, Alfred: Interview with Claude Chabrol. Cahiers du Cinéma, 1955. február.
 • Hitchcock, Alfred: My Five Greatest Mysteries. Coronet, 38. 1955. szeptember. Hitchcock, Alfred: Interview with Catherine de la Roche. Sight and Sound, 1955/56. tél.
 • Hitchcock, Alfred: The Man Who Knew Too Much. In Films of the Year 1955-56. Szerk. Peter Noble. London, Express Books, 1956.
 • Hitchcock, Alfred: The Woman Who Knows Too Much. McCall's, 83. 1956. március. Hitchcock, Alfred: Rencontre avec Alfred Hitchcock, with François Truffaut. Cahiers du Cinéma, 1956. szeptember.
 • Hitchcock, Alfred: H Speaking. Cosmopolitan, 141. 1956. október.
 • Hitchcock, Alfred: How I'd Worry the Kremlin. This Week Magazine, 1956. november 11.
 • Hitchcock, Alfred: Murder - With English on It. New York Times Magazine, 1957. március 3.
 • Hitchcock, Alfred: The Great Hitchcock Murder Mystery. This Week Magazine, 1957. augusztus 4.
 • Hitchcock, Alfred: Why You Need Thrills and Chills. This Week Magazine: The National Sunday Magazine, 1957. szeptember 22.
 • Hitchcock, Alfred: Hitchcock in the Lion's Den. This Week Magazine, 1958. október 26.
 • Hitchcock, Alfred: AH in his fan mail. New York Herald Tribune, 1959. január 6.
 • Hitchcock, Alfred: Alfred Hitchcock Talking. Films and Filming, 1959. július. Hitchcock, Alfred: Alfred Hitchcock. Film and Filming, 1959. július, 10. szám.
 • Hitchcock, Alfred: Would You Like to Know Your Future. Guideposts Magazine, 1959. október, 8. szám.
 • Hitchcock, Alfred: Why I Am Afraid of the Dark. Arts: Lettres, Spectacles, 1960. június 1-7. [Franciául: Pourquoi j'ai peur la nuit.]
 • Hitchcock, Alfred és Bogdanovich, Peter: The Cinema of Alfred Hitchcock. The Museum of Modern Art, 1962. ez már volt Bogdanovich-nál is Hitchcock, Alfred: Elegance Above Sex. Hollywood Reporter, 1962. november 20. 32. jubileumi szám. Hitchcock, Alfred: Interview with Ian Cameron and V.F. Perkins. In Movie, 1963. január 6.
 • Hitchcock, Alfred: A Redbook Dialogue: AH and Dr. Fredric Wertham. Redbook, 120. 1963/április.
 • Hitchcock, Alfred: Hitchcock Came to Collage. Hollywood Reporter, 1963. november 19. 33. jubileumi szám. Hitchcock, Alfred: Hitchcock on Style. Cinema, 1963. augusztus-szeptember.
 • Hitchcock, Alfred: Foreword. In The Filmgoer's Companion. Szerk. Leslie Halliwell. London, MacGibbon and Kee, 1965.
 • Hitchcock, Alfred: Award-Winner Hitchcock Performs Brilliantly. Morning Telegraph, 1965. március 12-13.
 • Hitchcock, Alfred: Hitchcock and the Dying Art: His Recorded Comments. Film, 46. 1966. nyár.
 • Hitchcock, Alfred: The Real Me (The Thin One). Daily Express, 1966. augusztus 9.
 • Hitchcock, Alfred: Hitch. Take One, 1966. szeptember-október, 1. szám. HITCHCOCK, Alfred: Hitchcock Talks About Lights, Cameras, Action. American Cinematographer, 1967. május.
 • Hitchcock, Alfred: Director Hitchcock Tells Young Film Directors How Easy It Is. Making Films in New York, 2-4. 1968. augusztus.
 • Hitchcock, Alfred: It's a Bird, It's a Plane, It's...The Birds. Take One, 1968. 10. szám.
 • Hitchcock, Alfred: Film Production. In Encyclopaedia Britannica, 1968, 15. kötet, 907-911.
 • Hitchcock, Alfred: Rear Window. Take One (Montreal), 1968. november-december. Hitchcock, Alfred: In the Hall of Mogul Kings. Times, 1969. június 23.
 • Hitchcock, Alfred: Hitch. Films in London, 1969. október 19., október 25. [Az interjút Bryan Forbes készítette]
 • Hitchcock, Alfred: On Suspense and Mystery. Harper's Bazaar, 104. 1971. július, 70. szám.
 • Hitchcock, Alfred: Your Fears Are My Life. Reveille, 1972. szeptember 23. és 29. Hitchcock, Alfred: Alfred Hitchcock: The German Years, an interview with B. Thomas. Action, 1973. január-február. Hitchcock, Alfred: Alfred Hitchcock's Psycho. Szerk. Richard J. New York, Universe Books, 1974. ennke vszínűleg nem h. a szerzője, hanem tematikus össz.
 • Hitchcock, Alfred: Address to the Film Society of Lincoln Center. Film Comment, 10. 1974. július-augusztus, 4. szám. Hitchcock, Alfred: Hitchcock, an interview with Andy Warhol. Inter/View, 1974. szeptember. Hitchcock, Alfred: The Benefits of Shock. In Gavin Lambert: The Dangerous Edge. London, Barrie & Jenkins, 1975.
 • Hitchcock, Alfred: Alfred Hitchcock Cooks His Own Goose. Harper's Bazaar, 109. 1975. december.
 • Hitchcock, Alfred: Hitchcock at Work. Take One, 1976, 2. szám.
 • Hitchcock, Alfred: Foreword. In Charles Champlin: The Flicks, or Whatever Became of Andy Hardy. Pasadena, Ward Ritchie Press, 1977. Hitchcock, Alfred: Surviving, an interview with John Taylor. Sight and Sound, 1977. nyár. Hitchcock, Alfred: All about melodrama. Cahiers du Cinema, 1999. július-augusztus. Hitchcock, Alfred: Mes souvenirs de l'ecran. Cahiers du Cinema, 1999. július-augusztus. Hitchcock vörösboros palackjai. (Serge July beszélgetése Jean-Luc Godard-ral.) Ford. Kovács Ilona. Filmvilág, 1980/10. Hitchcock's women on Hitchcock: a panel discussion with Janet Leigh, Tippi Hedren, Karen Black, Suzanne Pleshette, and Eva Marie Saint. Literature-Film Quarterly, 1999/április.
 • Hitchcock Poster Art: From the Mark H. Wolff Collection. Woodstock, NY, Overlook Press, 1999.
 • Hitchcock, Patricia O'Connell és Bouzereau, Laurent: Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man. New York, Berkeley Books, 2003.
 • Hogan, David J.: Dark Romance: Sexuality in the Horror Film. Jefferson, North Carolina, McFarland, 1986.
 • Hogyan készült a Madarak? (Beszélgetés Hitchcock munkatársaival.) Ford. Gellért Gyöngyi. Filmvilág, 1983/1.
 • Hopfl, Heather: Hitchcock's Vertigo and the Tragic Sublime. Journal of Organizational Change Management, 2002/1.
 • Houston, Penelope: The Figure in the Carpet. Sight and Sound, 1963. ősz.
 • Houston, Penelope: Hitchcockery. Sight and Sound, 1968. ősz.
 • Hughes, Rowlan: Shadows and doubts: Hitchcock, Genre and Villainy. In The Devil Himself: Villainy in Detective Fiction and Film. Szerk. Stacy Gillis és Philippa Gates. Westport, Conn., Greenwood Press, 2002.
 • Humphries, Patrick: The Films of Alfred Hitchcock. New York, Portland House, 1986.
 • Humphries, Patrick: Egy elfelejtett Hitchcock-film. Ford. Fésős András. Filmvilág, 1992/6. Hungler Tímea: Kémhatások - Hitchcock ügynök. Filmvilág, 2002/10.
 • Hunter, Evan: Me and Hitch. London, Faber and Faber, 1997.
 • Hurley, Neil P.: Alfred Hitchcock. In Religion in Film. Szerk. John R. May és Michael Bird. Knoxville, University of Tennessee Press, 1982.
 • Hurley, Neil P.: Soul In Suspense: Hitchcock's Fright And Delight. Metuchen, NJ, Scarecrow Press, 1993.
 • Hutchings, Peter J.: Modernity: a film by Alfred Hitchcock. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Jameson, Frederic: Spatial Systems in North by Northwest. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Verso, London, 1992.
 • Janish Attila: Psycho. Filmvilág, 1993/10.
 • Janish Attila: Kövér ember fekete ruhában. Találkozás Hitchcockkal. Filmvilág, 1999/8.
 • Jelinek, Elfriede: Az idő futásában; Az elapadó forrás győzelme - Alfred Hitchcock Szédüléséhez. Nagyvilág, 2006/8.
 • Jenkins, Steve és Richard Combs: Hitchcock x 2. Refocussing the Spectator: Just Enough Rope . . .  Monthly Film Bulletin, 1984. február.
 • Jensen, Paul M.: Hitchcock Becomes ‘Hitchcock': The British Years. Baltimore, Midnight Marquee Press, 2000.
 • Johnson, William: Marnie. Film Quarterly, 1964. ősz.
 • Kaganski, Serge: Alfred Hitchcock. Paris, Pocket Archives/Hazan, 1997.
 • Kamir, Orit: Blackmail: Hitchcock's Sound and the New Woman's Guilty Silence. In Framed: Women in Law and Film. Durham, Duke University Press, 2006.
 • Kaplan, George.: Lost in the Wood. Film Comment, 1972. november-december.
 • Kaplan, E. Ann: Melodrama and Trauma: Displacement in Hitchcock's Spellbound. In Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 2005.
 • Kapsis, Robert E.: Alfred Hitchcock: Auteur or Hack? Cineaste, 1986. 14. évf. 3. szám.
 • Kapsis, Robert E.: Hollywood Filmmaking and Reputation - Building: Hitchcock's The Birds. Journal of Popular Film and TV, 1987. tavasz.
 • Kapsis, Robert E: Hitchcock: The Making of a Reputation. Chicago, University of Chicago, 1992.
 • Kárpáti György: Félelem és rettegés Hitchcockban. Muszter, 2004/6.
 • Kaska, Kathleen: The Alfred Hitchcock Triviography & Quiz Book. Los Angeles, Renaissance Books, 1999.
 • Kedves Hitch! D. O. Selznick levelei Alfred Hitchockhoz. Ford. Ádám Péter. Filmvilág, 1995/12.
 • Kehr, Dave: Hitch's Riddle. Film Comment, 1984. május-június.
 • Kelecsényi László: Truffaut - Hitchcock. Filmvilág, 1996/10. Kelecsényi László: Féljünk együtt! - Alfred Hitchcock. Filmvilág, 2002/4.
 • Kelly, David: Oedipus at Los Angeles: Hitch and the Tragic Muse. Senses of Cinema, 2003. január-február.
 • Kendall, Lukas: Better Is To Catch a Thief : A History of Hitchcock II. Film Score Monthly, 1995. július-augusztus. 59-60. szám.
 • Kerzoncuf, Alain és Nándor, Bokor: Alfred Hitchcock's Trailers. Senses of Cinema, 2005. tavasz.
 • Kézdi-Kovács Zsolt: Technika és szorongás. Alfred Hitchcock halálára. Filmvilág, 1980/7.
 • Kirkham, Pat: The Jeweller's Eye. Sight & Sound, 1997. április.
 • Kirshner, Jonathan: Alfred Hitchcock and the Art of Research. PS: Political Science & Politics, 1996. szeptember.
 • Kloppenburg, Josef: Die Dramaturgische Funktion der Musik in Filmen Alfred Hitchcocks. Munich, W. Fink, 1986.
 • Knapp, Lucretia: The Queer Voice in Marnie. In Out in Culture: Gay, Lesbian, and Queer Essays on Popular Culture. Szerk. Corey K. Creekmur és Alexander Doty. Durham, Duke University Press, 1995.
 • Kolker, Robert: Algebraic Figures: Recalculating the Hitchcock Formula. In Play it Again Sam: Retakes on Remakes. Szerk. Andrew Horton. Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 1998.
 • Kolker, Robert (szerk.): Alfred Hitchcock's Psycho: A Casebook. New York, Oxford Univ. Press, 2004. Kraft, Jeff és Leventhal, Aaron: Footsteps in the Fog: Alfred Hitchcock's San Francisco. Santa Monica, CA, Santa Monica Press, 2002.
 • Krohn, Bill: L'autre fin de Vertigo. Cahiers du Cinema, 1997. március. Krohn, Bill: Hitchcock at Work. London, Phaidon Press, 2000.
 • Krohn, Bill: Hitchcock-Dali, le rêve mutilé. Cahiers du Cinema, 2001. július-augusztus.
 • Krohn, Bill: Ambivalence (Suspicion). Hitchcock Annual, 2002-2003.
 • Kucka Péter (Vál. és szerk.): Alfred Hitchcock rejtélyes történetei. Budapest, Kozmosz, 1988.
 • Lavalley, Albert J. (szerk.): Focus on Hitchcock. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1972. [Film focus. A Spectrum book.]
 • Lawrence, Amy: Constructing a priest, silencing a saint: The PCA and I Confess (1953). Film History, 2007. július.
 • Lee, Sander H.: Escape and Commitment in Hitchcock's Rear Window. Post Script, 1988/2.
 • Leff, Leonard J.: Hitchcock and Selznick: The Rich and Strange Collaboration of Alfred Hitchcock and David O. Selznick in Hollywood. New York, Weidenfeld & Nicolson, 1987.
 • Leff, Leonard J.: Ingrid in the Lion's Den: Cutting Notorious. Film Comment, 1999. március.
 • Lehman, Ernest: He Who Gets Hitched. American Film, 1978. május.
 • Lehman, Ernest: Hitch. American Film, 1980. augusztus.
 • Lehman, Ernest: North by Northwest. Classic Screenplays. London, Faber & Faber, 1999.
 • Lehmann, Ulrich: Language of the PurSuit: Cary Grant's Clothes in Alfred Hitchcock's North by Northwest. Fashion Theory: The Journal of Dress Body and Culture, 2000/4.
 • Leigh, Janet: Psycho: Behind The Scenes of The Classic Thriller. New York, Harmony Books, 1995. Magyarul részlet: Zuhany Hitchcockkal. Ford. Bokor Nándor. Filmvilág, 1996/12.
 • Leitch, Thomas M.: Find The Director and Other Hitchcock Games. Athens, University of Georgia, 1991.
 • Leitch, Thomas M.: It's the Cold War, Stupid: An Obvious History of the Political Hitchcock. Literature-Film Quarterly, 1999. január.
 • Leitch, Thomas M.: 101 Ways to Tell Hitchcock's Psycho from Gus Van Sant's. (Gus Van Sant's 1998 remake of Alfred Hitchcock's Pyscho) Literature-Film Quarterly, 2000. október.
 • Leitch, Thomas M.: The Encyclopedia of Alfred Hitchcock. New York, Checkmark Books/Facts on File, 2002.
 • Leitch, Thomas M.: Hitchcock and His writers: Authorship and Authority in Adaption. In Authorship in Film Adaptation Szerk. Jack Boozer. Austin, University of Texas Press, 2008.
 • Leonard, Garry M.: A Fall from Grace: The Fragmentation of Masculine Subjectivity and the Impossibility of Femininity in Hitchcock's Vertigo. American Imago, 1990. ősz-tél.
 • Light, Alison: Rebecca. Sight and Sound, 1996. május.
 • Lightman, Herb: Hitchcock Talks about Light, Camera, Action. American Cinematographer, 1967. május.
 • Linderman, Deborah: The Screen in Hitchcock's Blackmail. Wide Angle 4, 1980.
 • Macnab, Geoffrey: Alfred Hitchcock: The Wartime Resistance Films. Sight & Sound, 2009. február.
 • Luna, Alina M.: To Spare a Fly and Harm a Son: Hitchcock's Norma Bates. In Visual Perversity: A Ee-articulation of Maternal Instinct. Lanham, Md., Lexington Books, 2004.
 • Magistrale, Tony: The Terror of Hitchcock. In Abject Terrors: Surveying the Modern and Postmodern Horror Film. New York, Peter Lang, 2005.
 • Magny, Joel: Encore un effort pour etre hitchcocko-hawksiens! Cahiers du Cinema, 1997. október.
 • Marker, Chris: A Free Replay (Notes on Vertigo). In Fohn Boorman és Walter Donahue (szerk.): Projections 4 1/2.  London és Boston, Faber and Faber, 1995.
 • Martin, Carey: The Master of Suspense and the Acrobat of the Drawing Room: How the Relationship of Cary Grant and Alfred Hitchcock Shaped Their Collaborations in Suspicion, Notorious, To Catch a Thief and North by Northwest. The Film Journal, 12. szám. 2005. április.
 • Martin, Joel W. és Ostwalt, Conrad E. Jr. (szerk.): Screening the Sacred: Religion, Myth and Ideology in Popular American Film. Boulder, Westview Press, 1995.
 • Martin, Peter: Film Masters and Film Mentors: Peter Martin Calls on Hitchcock. In Film Makers on Film Making; Statements on Their Art by Thirty Directors. Szerk. Harry M. Geduld. Bloomington, Indiana University Press, 1967.
 • Maxfield, James F.: A Dreamer and His Dream. Film Criticism, 1990. tavasz.
 • Maxford, Howard: The A-Z of Hitchcock. London, B.T. Batsford, 2002.
 • McCarty, John és Brian Kelleher: Alfred Hitchcock Presents: An Illustrated Guide To The Ten-Year Television Career Of The Master Of Suspense. New York, St. Martin's Press, 1985.
 • McDougal, Stuart Y.: The Director Who Knew Too Much: Hitchcock Remakes Himself. In Play It Again, Sam: Retakes on Remakes. Szerk. Andrew Horton and Stuart Y. McDougal. Berkeley, University of California Press, 1998.
 • McDevitt, Jim és Juan, Eric San: A Year of Hitchcock: 52 Weeks with the Master of Suspense. The Scarecrow Press, Inc., 2009.
 • McELHANEY, Joe: The Death of Classical Cinema: Hitchcock, Lang, Minnelli. State University of New York Press, 2006.
 • McGilligan, Patrick: Alfred Hitchcock: A Life in Darkness and Light. Regan Books/HarperCollins, New York, 2003.
 • McGonigal, Jane: Watching Horror: A Gendered Look at Terrorism, or, Everything I Need to Know I Learned in Psycho. Senses of Cinema, 2001. november-december.
 • Metz, Walter: Modernity in Fritz Lang and Alfred Hitchcock. In Cinema and Modernity Szerk. Murray Pomerance. New Brunswick, N.J., Rutgers University Press, 2006.
 • Michie, Elsie B.: Unveiling Maternal Desires: Hitchcock and American Domesticity. In Hitchcock's America. Szerk. Jonathan Freedman és Richard Millington. New York, Oxford University Press, 1999.
 • Millar, Gavin: Hitchcock versus Truffaut. Sight and Sound, 1969. tavasz.
 • Miller, Ann: Goddam!?! Blake and Mortimer Meet Hitchcock. French Studies Bulletin: A Quarterly Supplement, 1998. nyár.
 • Miller, D. A.: Anal Rope. In Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories. Szerk. Diana Fuss. New York, Routledge, 1991. Miller, Gabriel.: Beyond the Frame: Hitchcock, Art, and the Ideal. Post Script, 1986. tél.
 • Miller, Toby: Thirty-nine Steps to ‘the borders of the possible' by Alfred Hitchcock, amateur observer. In Spyscreen: Espionage on Film and TV from the 1930s to the 1960s. Oxford - New York, Oxford University Press, 2003.
 • Modleski, Tania: ‘Never to Be Thirty-Six Years Old': Rebecca as Female Oedipal Drama. Wide Angle, 1982/1.
 • Modleski, Tania: The Women Who Knew Too Much: Hitchcock And Feminist Theory. Routledge, New York, 1988.
 • Moerbeek, Kees: Alfred Hitchcock: The Master of Suspense: A Pop-up Book. Simon & Schuster Children's Publishing, 2006.
 • Mogg, Ken: The Alfred Hitchcock Story. London, Titan Books, 1999.
 • Mogg, Ken: Hitchcock Made Only One Horror Film: Matters of Time, Space, Causality, and the Schopenhauerian Will. In Dark Thoughts: Philosophic Reflections on Cinematic Horror. Szerk. Steven Jay Schneider, Daniel Shaw. Lanham, Md., Scarecrow Press, 2003.
 • Mogg, Ken: The Day of the Claw: A Synoptic Account of Alfred Hitchcock's The Birds. Senses of Cinema, 2009. 51. évf.
 • Molnár Gál Péter: Játék a bizonytalansággal (Madarak). Filmvilág, 1983/1.
 • Molnár Gál Péter: Anaké a fürdőszobában. Hitchcock-filmek. Filmkultúra, 1985/december.
 • Montagu, Ivor: Working with Hitchcock. Sight and Sound, 1980. nyár.
 • Montes-Huidobro, Matias: From Hitchcock to Garcia Marquez: The Methodology of Suspense. In Critical Perspectives on Gabriel Garcia Marquez. Szerk. Bradley A. Shaw és Nora Vera-Godwin. Lincoln, Neb., Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1986.
 • Moral, Tony Lee: Hitchcock and the Making of Marnie. Lanham, Scarecrow Press, 2002.
 • Morris, Christopher D.: Psycho's Allegory of Seeing. Literature/Film Quarterly, 1996. január.
 • Morris, Christopher D.: The Direction of North by Northwest. Cinema Journal, 1997. nyár.
 • Morris, Christopher D.: Torn Curtain's Futile Talk. Cinema Journal, 1999. ősz.
 • Morris, Christopher D.: Ro/pe. Film Criticism, 1999/2000. tél.
 • Morris, Christopher D.: Reading the birds and The Birds. Literature-Film Quarterly, 2000. október.
 • Morris, Christopher D.: The Hanging Figure: On Suspense and the Films of Alfred Hitchcock. Westport, Conn., Praeger, 2002.
 • Mott, George: Vertigo. Psychoanalytic Review, 1997. augusztus.
 • Narboni, Jean (szerk.): Alfred Hitchcock. Párizs, L'Étoile, 1980.
 • Narboni, Jean: Visages d'Hitchcock. Cahiers du cinéma, 8: Alfred Hitchcock. Paris, 1980.
 • Naremore, James: Filmguide to Psycho. Indiana University Press, 1973.
 • Negra, Diane: Coveting the Feminine: Victor Frankenstein, Norman Bates, and Buffalo Bill. Literature/ Film Quarterly, 1996/2.
 • Nemes Károly: Alfred Hitchcock. Budapest, Filmbarátok Kiskönyvtára. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchivum, 1984.
 • Ness, Richard R.: Hitchcock, Bergman, and the Divided Self. Hitchcock Annual, 2002-2003.
 • Nichols, Mary P. és Denise Schaeffer: Art and Liberalism in Hitchcock's Rear Window. Perspectives on Political Science, 1999. nyár.
 • Nourmand, Tony, Wolff, Mark H. és Marsh, Graham (szerk.): Hitchcock poster art. London, Aurum, 1999.
 • Odahashian, Barbara: Portrait of an Artist: Hitchcock's Vertigo. Hitchcock Annual, 1999-2000. Oliver, Kelly: Alfred Hitchcock: Fowl Play and the Domestication of Horror. In Cinematic Thinking: Philosophical Approaches to the New Cinema. Szerk. James Phillips. Stanford, California, Stanford University Press, 2008.
 • Orr, John: Hitchcock and Twentieth-Century Cinema. London - New York, Wallflower Press, 2005.
 • Osteen, Mark: "It Doesn't Pay to Antagonize the Public": Sabotoage and Hitchcock's Audience. Literature-Film Quarterly, 2000. október.
 • Paglia, Camille: The Birds. London, British Film Institute, 1998. [BFI Film Classics] Pápai Zsolt: Alfred Hitchcock Experimenta - A kísérleti filmes Hitchcock. Filmvilág, 2005/2. Pataki Katalin: Titkok és burkok Hitchcock Londoni randevú című filmjében. Apertúra, 2006. ősz.
 • Patalas, Enno: Alfred Hitchcock. München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999.
 • Pelko, Stojan: Punctum Caecum, or, Of Insight and Blindness. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Verso, London, 1992.
 • Perkins, V. F.: Rope. Movie, 1963. február-március.
 • Perkoff, Leslie: The Censor and Sydney Street. World Film News, 1938. március. [Interjú]
 • Perry, Dennis R.: Imps of the Perverse: Discovering the Poe/Hitchcock Connection. Literature/Film Quarterly, 1996. október. 24. évf. 4. szám.
 • Perry, Dennis R.: Bibliography of Scholarship Linking Alfred Hitchcock and Edgar Allan Poe. Hitchcock Annual, 2000-2001. Perry, Dennis R.: Hitchcock and Poe: The Legacy of Delight and Terror. Lanham, Md., Scarecrow Press, 2003. [Filmmakers series.]
 • Perry, George: The Films of Alfred Hitchcock. New York, Dutton Studio Vista, 1965.
 • Perry, George: Hitchcock. London, Macmillan, 1975. [The Movie Makers.]
 • Pett, John: A Master of Suspense. Films and Filming, 1959. november-december.
 • Peucker, Brigitte: The Scene of Art in Hitchcock I and II. In The Material Image: Art and the Real in Film. Stanford, Calif., Stanford University Press, 2007.
 • Phillips, Gene D: Alfred Hitchcock. Boston, Twayne Publ., 1984.
 • Pisters, Patricia: Hitchcock's Universe: Žižek and Deleuze. In The Matrix of Visual Culture: Working with Deleuze in Film Theory. Stanford, Calif., Stanford University Press, 2003.
 • Pokolraszállás (Hitchcock Auschwitz-filmjéről). Ford. Kajtár Mária. Filmvilág, 1984/3. Eredeti megjelenés: Der Spiegel, 1983/33.
 • Poague, Leland A.: The Detective in Hitchcock's Frenzy : His Ancestors and Significance. Journal of Popular Film, 1973. tél.
 • Poague, Leland: Criticism and/as History: Rereading Blackmail. In A Hitchcock Reader. Szerk. Marshall Deutelbaum és Leland Poague. Ames, Iowa State UP, 1986.
 • Polan, Dana: The Light Side of Genius: Hitchcock's Mr. and Mrs. Smith in the Screwball Tradition. In Comedy/Cinema/Theory. Szerk. Andrew Horton. Berkeley, University of California Press, 1991.
 • Pomerance, Murray: Finding release: Storm Clouds and The Man Who Knew too Much. In Music and cinema. Szerk. James Buhler, Caryl Flinn és David Neumeyer. Hanover, NH, University Press of New England - Wesleyan University Press, 2000.
 • Pomerance, Murray: Two Bits for Hitch: Small Performanace and Gross Structure in The Man Who Knew Too Much (1956). Hitchcock Annual, 2000-2001.
 • Pomerance, Murray: An Eye For Hitchcock. New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 2004.
 • Pomerance, Murray: Hitchcock and the Dramaturgy of Screen Violence. In New Hollywood Violence. Szerk. Steven Jay Schneider. Manchester - New York, Manchester University Press - Palgrave, 2004.
 • Pomerance, Murray: Hitchcock Quotes. Quarterly Review of Film and Video, 2006/2.
 • Pomerance, Murray: Light, Looks, and The Lodger. Quarterly Review of Film and Video, 2009. október.
 • Potts, Neill: Character Interiority: Space, Point of View, and Performance in Hitchcock's Vertigo. In Style and Meaning: Studies in the Detailed Analysis of Film. Szerk. John Gibbs és Douglas Pye. Manchester - New York, Manchester University Press -Palgrave, 2005.
 • Pratley, Gerald: Alfred Hitchcock's Working Credo. Films in Review, 1952. december.
 • Preminger, Aner: Francois Truffaut Rewrites Alfred Hitchcock: A Pygmalion trilogy. Literature-Film Quarterly, 2007. július.
 • Pressler, Michael: Hitchcock's Suspicion: Reading between the Lines. Studies in the Humanities, 2004. június.
 • Price, Theodore: Hitchcock and Homosexuality: His 50-Year Obsession with Jack The Ripper and The Superbitch Prostitute - A Psychanalytic View. Metuchen, NJ, Scarecrow, 1992.
 • Raubicheck, Walter és Srebnick, Walter (szerk.): Hitchcock's Rereleased Films: From Rope To Vertigo. Detroit, Wayne State University, 1991.
 • Raubicheck, Walter (szerk.): Working with Hitchcock: A Collaborators' Forum with Patricia Hitchcock, Janet Leigh, Teresa Wright, and Eva Marie Saint. Hitchcock Annual, 2002-2003. Rebello, Stephen: Alfred Hitchcock and The Making of Psycho. New York, Dembner Books, 1990. Regnault, François: Système formel d'Hitchcock (fascicule de résultats). Cahiers du cinéma, Alfred Hitchcockról szóló különszám, 1980. Ringel, Harry: Blackmail: The Opening of Hitchcock's Surrealist Eye. Film Heritage 9.2, 1974.
 • Rohmer, Eric és Chabrol, Claude: Hitchcock. Paris, Editions universitaires, 1957. [Classiques du cinema 6.]
 • Rohmer, Eric és Chabrol, Claude: Hitchcock: The First Forty-Four Films. Ford. Stanley Hoffman. New York, Ungar, 1979.
 • Rohmer, Eric: Alfred Hitchcock's Vertigo. In The Taste for the Beauty. Ford. Carol Vok. New York - Cambridge, UK, Cambridge UP, 1989.
 • Rossi, J.: Hitchcock's Foreign Correspondent. Film and History, 1982. május.
 • Rothman, William: The Murderous Gaze. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1982.
 • Rothman, William: The Villain in Hitchcock. In The "I" of the Camera: Essays in Film Criticism, History, and Aesthetics. Cambridge - New York, Cambridge University Press, 1988.
 • Rothman, William: Thoughts on Hitchcock's Authorship. In The "I" of the Camera: Essays in Film Criticism, History, and Aesthetics. Második kiadás. Cambridge, UK - New York, Cambridge University Press, 2004.
 • Royer, Carl: „And I Brought You Nightmares": The Play of Horror in Hitchcock's Films. In The Spectacle of Isolation in Horror Films: Dark Parades. New York, Haworth Press, 2005.
 • Ryall, Tom: Alfred Hitchcock and The British Cinema. London, Croom Helm, 1986.
 • Ryall, Tom: Blackmail. London, British Film Institute, 1993. [BFI Film Classics]
 • Ryall, Tom: One Hundred and Seventeen Steps toward Masculinity. In You Tarzan: Masculinity, Movies and Men. Szerk. Pat Kirkham és Janet Thumim. New York, St. Martin's Press, 1993.
 • Saada, Nicolas: Vertige de la musique. Cahiers du Cinema, 1997. március.
 • Saada, Nicolas és Toubiana, Serge: Alfred Hitchcock, portrait(s) de l'artiste en jeune homme. Cahiers du Cinema, 1999. július-augusztus.
 • Saito, Ayako: Hitchcock's Trilogy: A Logic of Mise-en-scène. In Endless Night: Cinema and Psychoanalysis, Parallel Histories. Berkeley, University of California Press, 1999.
 • Salamon, Linda Bradley: Screening Evil in History: Rope, Compulsion, Scarface, Richard III. In The Changing Face of Evil in Film and Television. Szerk. Martin F. Norden. Amsterdam - New York, NY, Rodopi, 2007.
 • Salmon, Frank: Summerson and Hitchcock: Centenary Essays on Architectural Historiography. Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 2006.
 • Salotto, Eleanor: Gothic Returns in Collins, Dickens, Zola, and Hitchcock. New York, Palgrave Macmillan, 2006.
 • Salt, Barry: . . . Film in a Lifeboat? Film History (London), 1994. tavasz. 6. évf. 1. szám.
 • Samuels, Robert: Hitchcock's Bi-Textuality: Lacan, Feminisms, and Queer Theory. Albany, SUNY Press, 1998.
 • Samuels, Robert: Vertigo: Sexual Distorientation and the Engendering of the Real. Gender & Psychoanalysis, 2000. tél.
 • Sarris, Andrew: The Trouble with Hitchcock. Film Culture, 1955. tél.
 • Sarris, Andrew: Alfred Hitchcock, Prankster of Paradox. Film Comment, 1974. március-április.
 • Sarris, Andrew: Alfred Hitchcock. In "You Ain't Heard Nothin' Yet": The American Talking Film, History & Memory, 1927-1949. New York, Oxford University Press, 1998.
 • Schaffer, Bill: Cutting the Flow: Thinking Psycho. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Scharff, Stefan: Alfred Hitchcock's High Vernacular: Theory and Practice. New York, Columbia University Press, 1991.
 • Scharff, Stefan: The Art of Looking in Hitchcock's Rear Window. New York, Limelight Editions, 1997.
 • Schmenner, Will és Granof, Corinne (szerk.): Casting a Shadow: Creating the Alfred Hitchcock Film. Northwestern University Press, 2007.
 • Schneider, Lissa: The Woman Alone in Conrad and Hitchcock. In Conrad on Film. Szerk. Gene M. Moore. Cambridge - New York, Cambridge University Press, 1997.
 • Sharrett, Christopher: The Myth of Apocalypse and the Horror Film: The Primacy of Psycho and The Birds. In Framing Hitchcock: Selected Essays from the Hitchcock Annual. Detroit, Wayne State University Press, 2002.
 • Shell, Marc: The Cast of Rear Window; Or, Cinema and Akinesia. In Polio and Its Aftermath: The Paralysis of Culture. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2005.
 • Siclier, Jacques: Le Mythe de la Femme Dans le Cinéma Américain. Editions du Cerf, 1956.
 • Silver, A.J.: Fragments of a Mirror: Uses of Landscape in Hitchcock. Wide Angle, 1976. 1. évf. 3. szám.
 • Simer, D.: Hitchcock and the Well-Wrought Effect. Literature/ Film Quarterly, 1975. nyár.
 • Simone, Sam P.: Hitchcock as Activist: Politics and The War Films. Ann Arbor, Mich., UMI Research Press, 1985.
 • Simsolo, Noël: Alfred Hitchcock. Paris, Seghers, 1969.
 • Singer, Irving: Three Philosophical Filmmakers: Hitchcock, Welles, Renoir. Cambridge, Mass, MIT Press, 2004.
 • Sinyard, Neil: The Films of Alfred Hitchcock. London, Multimedia Books, 1994.
 • Skerry, Philip J.: Psycho in The Shower: The History of Cinema's Most Famous Scene. New York, Continuum, 2009.
 • Sloan, Jane E.: Alfred Hitchcock: A Guide to References and Sources. New York, G.K. Hall, 1993.
 • Sloan, Jane E.: Alfred Hitchcock: a Filmography and Bibliography. The Definitive Filmography. Berkeley, University of California Press, 1995.
 • Smith, Allan Lloyd: Marnie, the Dead Mother, and the Phantom. Hitchcock Annual, 2002-2003.
 • Smith, J.M.: Conservative Individualism: A Selection of English Hitchcock. Screen, 1972. ősz.
 • Smith, Steven C.: A Heart at Fire's Center: The Life and Music of Bernard Herrmann. Berkeley, University of California Press, 1991.
 • Smith, Susan: Hitchcock: Suspense, Humour and Tone. London, British Film Institute, 2000.
 • Sonbert, Warren: Alfred Hitchcock: Master of Morality. Film Culture, 1966. nyár.
 • Speidel, Suzanne: Time of Death in Joseph Conrad The Secret Agent and Alfred Hitchcock's Sabotage. In The Classic Novel: From Page to Screen. Szerk. Robert Giddings és Erica Sheen. Manchester, Manchester University Press, 2000.
 • Spoto, Donald: The Art of Alfred Hitchcock: Fifty Years of his Motion Pictures. Második kiadás. Doubleday, New York, 1992. Első kiadás: 1976.
 • Spoto, Donald: The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock. Boston, Little Brown, 1983. Magyarul részlet: Alfred Hitchcock valódi élete. Ford. Kovács Ilona. Filmvilág, 1990/3.
 • Stam, Robert: Hitchcock and Bunuel: Authority, Desire, and the Absurd. In Hitchcock's Rereleased Films: From Rope to Vertigo. Szerk. Walter Raubicheck és Walter Srebnick. Detroit, Wayne State UP, 1991.
 • Stanbrook, Alan: The Lady Vanishes. Films and Filming, 1963. július.
 • Steffen-Fluhr, Nancy: Disabled by Desire: Body Doubles in Rear Window (1942), Rear Window (1954), and Rear Window (1998). Post Script, 2003. nyár.
 • Sterritt, David: The Films of Alfred Hitchcock. Cambridge University, Cambridge, 1993.
 • Straumann, Barbara: Figurations of Exile in Hitchcock and Nabokov. Edinburgh, Edinburgh University Press, 2008.
 • Strauss, Marc Raymond: Alfred Hitchcock's Silent Films. Jefferson, NC, McFarland, 2004.
 • Strauss, Marc Raymond: Hitchcock Nonetheless: The Master's Touch in His Least Celebrated Films. McFarland & Company, Inc., 2006.
 • Suarez, Juan A.: The Rear View: Paranoia and Homosocial Desire in Alfred Hitchcock's Rear Window. In Gender, I-Deology: Essays on Theory, Fiction and Film. Szerk. Chantal Cornut-Gentille D'Arcy és Jose Angel Garcia Landa. Amsterdam - Atlanta, Rodopi, 1996. [Postmodern Studies 16]
 • Sullivan, Jack. Hitchcock's Music. New Haven, Yale University Press, 2006.
 • Sussex, Elizabeth: The Fate of F3080. Sight and Sound, 1984. tavasz.
 • Taylor, John Russell: Hitch: The Life and Times of Alfred Hitchcock. New York, Pantheon, 1978.
 • Taylor, Sue: The Man Who Saw Too Much. (Hitchcock and art! fatal coincidences) Art in America, 2001. június.
 • Thompson, Kristin: The Duplicitous Text: An Analysis of Stage Fright. Film Reader, 2, 1977.
 • Thomson, David: Movie Man, Secker & Warburg, 1967.
 • Thomson, David: The Moment of Psycho: How Alfred Hitchcock Taught America to Love Murder. New York, Basic Books, 2009.
 • Todd, Ian Scott: Hitchcock's ‘Good-looking Blondes': First Glimpses and Second Glances. In Situating the Feminist Gaze and Spectatorship in Postwar Cinema. Szerk. Marceline Block. Newcastle, Cambridge Scholars, 2008.
 • Truffaut, François: Un trousseau de fausse clés. Cahiers du cinéma 39, 1954. Angolul: Skeleton Keys. Film Culture, 1964. tavasz.
 • Truffaut, François: Le Cinema Selon Hitchcock. Közreműködött: Helen Scott. Paris, R. Laffont, 1966. Angolul: Hitchcock. London, Panther, 1969. Magyarul: Truffaut-Hitchcock. Ford. Ádám Péter és Bikácsy Gergely. Budapest, Magyar Filmintézet - Pelikán Kiadó, 1996.
 • Truffaut, François: The Wrong Man. In The Films of My Life. Ford. Leonard Maychew. New York, Touchstone, 1978.
 • Tuska, Jon: Encounters with filmmakers: eight career studies. New York, Greenwood Press, 1991. [Contributions to the study of popular culture] Varga Zoltán: Megszállottak - Hitchcock és Bunuel. Filmvilág, 2005/2. Varró Attila: Rövid éjszaka - Hitchcock utolsó filmterve. Filmvilág, 2005/2.
 • Vest, James M.: The Controller Controlled: Hitchcock's Cameo in Torn Curtain. Hitchcock Annual, 1998-1999.
 • Vest, James M.: Phones as Instruments of Betrayal in Alfred Hitchcock's Bon Voyage and Aventure Malgache. French Review, 1999. február.
 • Vest, James M.: Alfred Hitchcock's Cameo in Vertigo. Hitchcock Annual, 1999-2000.
 • Vest, James M.: The Emergence of an Auteur: Hitchcock and French Film Criticism, 1950-1954. Hitchcock Annual, 2001-2002. Vest, James M.: Hitchcock and France: The Forging of an Auteur. Westport, Conn., Praeger, 2003.
 • Wallace, L.: Continuous Sex: The Editing of Homosexuality in Bound and Rope. Screen, 2000. tél.
 • Walker, Michael: Hitchcock's Motifs. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005.
 • Wark, McKenzie: Vectoral Cinema. Senses of Cinema, 2000. május.
 • Waugh, Thomas: Hauling an Old Corpse Out of Hitchcock's Trunk: Rope. In The Fruit Machine: Twenty Years of Writings on Queer Cinema. Előszó: John Greyson. Durham, NC, Duke University Press, 2000.
 • Watts, Stephen: AH on Music in Films. Cinema Quarterly, 1933-34. tél. [Interjú] Weis, Elisabeth: The Silent Scream. London, Associated University Presses, 1982.
 • Wheatley, Kim: Gender Politics and the Gothic in Alfred Hitchcock's Rebecca. Gothic Studies, 2002. november.
 • Wheldon, Huw: Hitchcock on His Films. The Listener, 1964. augusztus 6. [Interjú]
 • White, Susan: Allegory and Referentiality: Vertigo and Feminist Criticism. MLN 106.5, 1991.
 • Wierzbicki, James: Hitchcock's Music. Modernism/Modernity, 2008. január. Williams, Dan: North by Northwest, Directed by Alfred Hitchcock. London, York Press/Longman, 2001.
 • Williams, J. Danvers: The Censor Wouldn't Pass It. Film Weekly, 1938. november 5. [Interjú]
 • Williams, J. Danvers: What I'd Do to the Stars. Film Weekly, 1939. március 4. [Interjú]
 • Williams, Linda: Discipline and Distraction: Psycho, Visual Culture, and Postmodern Cinema. In ‘Culture' and the Problem of the Disciplines. Szerk. John Carlos Rowe. New York, Columbia University Press, 1998. [Critical Theory Institute Books]
 • Wollen, Peter: Hybrid Plots in Psycho. Framework, 1980. ősz.
 • Wollen, Peter: Compulsion. Sight and Sound, 1997. április.
 • Wollen, Peter: Hitch: A Tale of Two Cities (London and Los Angeles). In Paris Hollywood: Writings on Film. London - New York, Verso, 2002.
 • Wood, Brett: Foreign Correspondence: The Rediscovered War Films of Alfred Hitchcock. Film Comment, 1993. július-augusztus.
 • Wood, Michael: No Second Chances: Fiction and Adultery in Vertigo. In Scarlet Letters: Fictions of Adultery from Antiquity to the 1990s. Szerk. Nicholas White és Naomi Segal. Houndsmills, Great Britain, Macmillan Press Ltd. - New York, St. Martin's Press, 1997.
 • Wood, Robin: Hitchcock's Films. London, A. Zwemmer - New York, A. S. Barnes, 1965.
 • Wood, Robin: Fear of Spying. American Film, 1983. november.
 • Wood, Robin: Symmetry, Closure, Disruption: The Ambiguity of Blackmail. CineAction!, 1988/15.
 • Wood, Robin: Hitchcock's Films Revisited. New York, Columbia University, 1989.
 • Wood, Robin: The Murderous Gays: Hitchcock's Homophobia. In Out in Culture: Gay, Lesbian, and Queer Essays on Popular Culture. Szerk. Corey K. Creekmur és Alexander Doty. Durham, Duke University Press, 1995. [Series Q]
 • Worland, Rick: Before and After the Fact: Writing and Reading Hitchcock's Suspicion. Cinema Journal, 2002/4.
 • Wulff, Hans J.: All About Alfred. Münster, MakS Publikationen, 1988.
 • Xantus János: A múló idő és a meztelen király. Filmvilág, 1984/5.
 • Yacowar, Maurice: Hitchcock's British Films. New York, Archon Books, 1977.
 • Yacowar, Maurice: Hitchcock's Imagery and Art (1977). In Auteurs and Authorship: A Film Reader. Szerk. Barry Keith Grant. Malden, MA - Oxford, Blackwell Pub., 2008.
 • Yanal, Robert J.: The End of Suspicion : Hitchcock, Descartes, and Joan Fontaine. In Film and Knowledge: Essays on the Integration of Images and Ideas. Szerk. Kevin L. Stoehr. Jefferson, N.C., McFarland, 2002.
 • Yanal, Robert J.: Hitchcock as Philosopher. Jefferson, N.C., McFarland & Company, Incorporated Publishers, 2005.
 • Young, Jane: A Continuous Spiral: Boileau-Narcejac's Sueurs froides and Hitchcock's Vertigo. In Crime Scenes: Detective Narratives in European Culture since 1945. Szerk. Anne Mullen and Emer O'Beirne. Amsterdam - Atlanta, GA, Rodopi, 2000. [Internationale Forschungen zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft]
 • Zaniello, Tom: Hitched or Lynched: Who Directed Twin Peaks? Studies in Popular Culture, 1994. október.
 • Zimmerman, Jacqueline Noll: Hitchcock, Chaos, and the Devils of Unreason. In People Like Ourselves: Portrayals of Mental Illness in the Movies. Lanham, Md., Scarecrow Press, 2003. [Studies in film genres ; no. 3]
 • Zirnite, D.: Hitchcock, on the Level: The Heights of Spatial Tension. Film Criticism, 1986. tavasz.
 • Žižek, Slavoj: How the Non-Duped Err. Qui Parle: Literature, Philosophy, Visual Arts, History, 1990. ősz.
 • Žižek, Slavoj: Grimaces of the Real: Or, When the Phallus Appears. October, 1991. ősz.
 • Žižek, Slavoj: Looking Awry: An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture. Cambridge, MA, MIT Press, 1991.
 • Žižek, Slavoj: Enjoy your symptom!: Jacques Lacan in Hollywood and out. New York, Routledge, 1992.
 • Žižek, Slavoj: Hitchcockian Sinthoms. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). Verso - New York, 1992.
 • Žižek, Slavoj: ‘In His Bold Gaze My Ruin Is Writ Large'. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). London - New York, Verso, 1992.
 • Žižek, Slavoj (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). London - New York, Verso, 1992.
 • Zupančič, Alenka: A Perfect Place to Die: Theatre in Hitchcock's Films. In Slavoj Žižek (szerk.): Everything You Always Wanted to Know about Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock). London - New York, Verso, 1992.
Tematikus folyóiratszámok:
 • American Cinematographer, 1990. január.
 • Avant-Scène du Cinéma, 1982. december. 1.
 • Cahiers du Cinéma, 1954. október. 39. szám; 1956. szeptember. 62. szám; 1966. 2. szám - Cahiers du Cinéma in English, 1999. július. 537. szám.
 • Camera/Stylo, 1981. november.
 • Cineaction! 1999. szeptember. 50. szám.
 • Cinématographe, 1980. július-augusztus.
 • Études Cinématographiques 84-87-es Alfred Hitchcock különszámai.
 • Film Studies, 2000. tavasz.
 • Hitchcock Annual
 • Literature/Film Quarterly, 2000. 28. évf. 4. szám
 • Metropolis 2004/1: Psycho-analízisek (VIII. évf. 1. szám) - tematikus szám a Psychóról.
 • Revue Belge du Cinéma (Brussels), Autumn 1984. ősz és 1984/85. tél.
 • The Macguffin. Negyedévenként megjelenő szakmai hírlevél. East Malbourne, Victoria, Australia.
 • Wide Angle - Hitchcock Section, 1980. 4. évf. 1. szám.

ELFOGYOTT!

Olvass bele:

Következő cikkMarc Vernet: A hiány alakzatai. A láthatatlan és a mozi