A 2018 szeptemberében Szegeden rendezett konferencián megállapodtunk egy olyan társaság létrehozásában, amely hatékonyan összehangolja a filmtörténet és filmelmélet magyar (felső)oktatásában és kutatásában résztvevők munkáját, láthatóvá teszi a különböző egyetemeken, intézményekben létező kutatási műhelyeket és a magányos kutatók munkásságát is, megszervezi az együttműködésüket, továbbá érdekképviseleti szervezetként biztosítja a filmtudományi kutatások akadémiai reprezentációját, valamint a kapcsolódó területekkel (archívum, filmkészítés, -terjesztés, -bemutatás) való kooperációt. Továbbá kezdeményezően lép fel a filmtudományi minőségi publikációs lehetőségek bővítése érdekében, részt vállal a hazai középfokú és felsőfokú filmoktatás tartalmi alakításában (beépítve abba a nemzetközi tapasztalatokat), javaslatokat tesz infrastruktúrájának fejlesztésére, és törekszik az ahhoz szükséges politikai akarat, gyakorlati támogatás megszerzésére.

A MFT egyesület formájában kerülne megalakításra, melynek működtetése eléggé jelentős energiabefektetést igényel (rendszeres évi tevékenységek, közgyűlés, közhasznúság bizonyítása), ezért a Szegeden létrejött szervezőbizottság úgy döntött, hogy felméri a most még csak virtuális tagság erőforrásait a társaság megalakításához és működtetéséhez. Nyilvánvaló, hogy az egyesületi forma csak akkor tartható fenn a céljainak megfelelően, ha a tagság nagy része elkötelezett a
tevékenységekben (például a tagságnak több mint a fele megjelenik a közgyűlésen, ami a határozatképesség feltétele). Nem elvi megerősítést szeretnénk, hanem konkrét jelentkezéseket arra vonatkozóan, hogy évente ki mennyi időt tudna rászánni arra, hogy részt vegyen az egyesületi tevékenységekben.

Amennyiben egyetért a fentiekben megfogalmazott célokkal és tevőlegesen is szeretné támogatni azokat, kérjük, töltse ki az alábbi linken hozzáférhető kérdőívet. A kérdőívre adott válaszok feldolgozása alapján körvonalazódik, hogy van-e elég támogatás egy ilyen típusú egyesület létrehozásához és működtetéséhez.

A kérdőív az alábbi linken érhető el és a kitöltése max. 10 percet vesz igénybe:
https://goo.gl/forms/CfkNb8Pztmq4HVL53