Posts tagged "Walter Benjamin"

Tarnay László: Az eredeti eszméje és az új médiumok

Kiarosztami: Hiteles másolat című filmje alapján Bevezető Milyen kihívást hordoznak az újabb digitális médiumok az elméletalkotó számára? Valóban megváltoztatják-e az ember látásmódját, a valósághoz való viszonyát? Megváltoztatják-e magát az emberi percepciót?  Milyen új cselekvési formákat tesznek lehetővé? Megannyi kérdés, melyet az új, digitális médiumokkal kapcsolatban feltehetünk és felteszünk nap mint nap. Íme, néhány szempont, melyet ...
A Törley-márka a századfordulón. A modern reklám mint a társadalmi és a piaci jelentésképzés metszéspontja

A Törley-márka a századfordulón. A modern reklám mint a társadalmi és a piaci jelentésképzés metszéspontja

A reklám mint a „jelentések termelésének helye” A modern reklám a 19. századi kapitalizmus rendjében mélyen benne rejlő absztrakcióból, eltávolításból születik. Abból a távolságból nő ki, amely a piaci szereplők között jön létre a lokális és többé-kevésbé személyes ismertségi viszonyokon alapuló kereskedelmi körök kitágulásával, vagyis az ipari léptékű, központosított és tömeges gyártás és fogyasztás térnyerésével. ...
A modernitás kritikája és a film noir

A modernitás kritikája és a film noir

Jean-Pierre Esquenazi a noirt mint a modernitás kritikájának filmi megtestesítőjét vizsgálja olyan szerzőkhöz visszanyúlva, mint Walter Benjamin és Siegfried Kracauer. Állítása szerint a film noir nem csupán az amerikai stúdiórendszer és Hollywood történetének árulkodó tükre, de a nyugat-európai kultúrával is szerves kapcsolatokat ápol, s ekképpen a modernizmus történetének filmi állomása

Színtér és képernyő: elektronikus média és teatralitás

Szünopszisz Mi a „teatralitás” helye vagy szerepe egy olyan korban, melyet egyre inkább az elektronikus média ural? Hol a helye a „színháznak”? Avagy, mivel többféle is van: a „színházaknak”? Milyen viszonyban állnak az olyan „színházak”, amelyek – úgy tűnik – valami konkrétat neveznek meg, a „teatralitással”, mely nem feltétlenül színházakban történik, legalábbis a színházak közkeletű ...
A telefon

A telefon

Talán a készülék vagy az emlékezés felépítéséből adódik – annyi bizonyos, hogy az első telefonbeszélgetések zörejei utólag egészen másképp csengenek fülemben, mint a maiak. Éjszakai zajok voltak. Semmilyen múzsa nem jelezte őket. Az éjszaka, amelyből jöttek, pontosan olyan volt, mint amelyik minden igazi születést megelőz. S újszülött volt a hang, amely a készülékekben szunnyadt. Naphosszat ...
Színház és rádió (Nevelőmunkájuk kölcsönös ellenőrzéséről)

Színház és rádió (Nevelőmunkájuk kölcsönös ellenőrzéséről)

„Színház és rádió” – egy elfogulatlan szellemben talán nem a harmónia érzését kelti e két intézmény vizsgálata, noha itt koránt sincs olyan kiélezett versenyhelyzet, mint a rádió és a koncertterem között. Ám túlontúl sokat tudunk egyfelől a rádió mind kiterjedtebb tevékenységéről, másfelől a színház fokozódó válságáról ahhoz, hogy kettejük közös munkájáról már előre képet alkothassunk ...
Kincs, ami nincs. Az Elgin márványok esete

Kincs, ami nincs. Az Elgin márványok esete

A művészetek az őket művelő nemzetek karakterének részei; […] A szobrok és a festmények ugyanúgy betekintést engednek számunkra a nemzetek géniuszába, szokásaiba és, ha lehet így mondani, eszük járásába, mint azok a könyvek, melyeket ránk hagytak. Ez év májusában a kultúra és a tudomány számára is precedens értékű döntésre kerül sor Seattle-ben. A Barack Obama ...