Posts tagged "utópia"
Bevezetés a web 2.0 definícióiba és ideológiáiba

Bevezetés a web 2.0 definícióiba és ideológiáiba

Az internet használatmódja az új évezred első éveitől kezdett tömeges méretekben a részvétel felé eltolódni, amit a „web 2.0” neologizmusával illettek. Ez a tanulmány arra kíván rámutatni, hogy az informatikai, üzleti és kulturális érdekeltségek által különböző jelentésekben használt terminus egyszerre jelöl technológiai és kulturális változást.
Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

Kabbala, tudomány és utópia: Margaret Cavendish és a The Blazing World (1666)

A jelen dolgozat Margaret Cavendish The Blazing World (1666/1668) című utópiáját értelmezi az utópikus irodalom és a kabbala hagyományának 17. század közepi kontextusában, ugyanakkor reflektál a szöveghez kapcsolódó, a tudomány és az irodalom korabeli viszonyát illető kérdésekre is.
A holofedélzet: holográfia, virtuális valóság és társadalom

A holofedélzet: holográfia, virtuális valóság és társadalom

A kőről készült hologram úgy néz ki, mint egy kő, viszont a láb leleplezi. Mihelyt a hologramtechnika fejlettebb lesz, a hologramon mind a láb, mind pedig a szem megbotlik. (Flusser 1991b: 94) Mint ahogy történetileg kimutatható, szinte valamennyi médium akkor válik sikeressé, ha kellőképpen elterjedt „utópikus” remények társulnak hozzá. Hogy csak néhány példát említsek: a ...