Posts tagged "trauma"
Film, trauma és az enunciatív jelen

Film, trauma és az enunciatív jelen

A traumakutatások azon kísérlete, hogy az atrocitásokról részletes beszámolót adjon, kudarcra van ítélve a trauma kimondhatatlan és elképzelhetetlen jellege miatt, ami a tapasztalat és a nyelv közti szakadékra is rámutat.
A posztháborús pillanat „hosszú expozíciója”. A boszniai háború utóhatásainak tér- és fotóelméleti megközelítése

A posztháborús pillanat „hosszú expozíciója”. A boszniai háború utóhatásainak tér- és fotóelméleti megközelítése

A tanulmány az In The Shadow of War (2014) című film elemzésén keresztül a posztháborús állapot dokumentumfilmes reprezentációjával és a trauma problémájának vizuális és filmnyelvi szempontjával foglalkozik.
A halál és a Leiter-lányka

A halál és a Leiter-lányka

A tanulmány a Saul fiában (2015) kidolgozott formanyelvi koncepció megismétlődését és relevanciáját kutatja Nemes Jeles László második nagyjátékfilmjében, a Napszálltában (2018). Feltevése, hogy az objektív (történelmi) megismerés lehetőségét sugalló totalizáló ábrázolásmód dekonstrukciója újabb, sajátos értelmet nyer Leiter Írisz és a Monarchia végnapjainak történetében.
„A fiúk szétbasszák egymás fejét” – Traumatizált testek a Magyar Nemzeti Filmalap neo-easternjeiben

„A fiúk szétbasszák egymás fejét” – Traumatizált testek a Magyar Nemzeti Filmalap neo-easternjeiben

Kostyál Márk Kojot című filmje elemi erővel vágja arcon nézőjét azzal a valósággal, mely a filmet kitermelte magából. Nem egyedülálló a véresre vert főhősökben bővelkedő, társadalomkritikus fogalmazásmód a Filmalap alig 10 éves történetében.
Tekercsváltás? Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás korában

Tekercsváltás?
Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás korában

Bevezető Dolgozatomban a magyar dokumentumfilm 1985-86 és 1996 közé eső időszakát vizsgálom, szem előtt tartva a rendszerváltás során lezajlott sorozatos változások összefüggéseit. Ezeket a változásokat három aspektusból tekintem át: (1.) a magyar dokumentumfilm közegét meghatározó változások, köztük a filmgyártás és -forgalmazás szerkezeti átalakulását, a dokumentumfilmekre vonatkozó nézettség és a befogadói érdeklődés változásának kérdéskörét, (2.) a ...
Testekbe írott kegyetlenség. Sport, trauma és férfiasság a Fehér tenyérben

Testekbe írott kegyetlenség. Sport, trauma és férfiasság a Fehér tenyérben

„Fogd meg a bokád. Gyerünk, fogd meg a bokád! Mit mondtam neked? Azt mondtam, fogd meg a bokád!” − üvölti az edző Feri bácsi a gyermek Dongónak, miközben egy kettéhajtott ugrókötéllel veri a tornateremben. De a fiú kicsúszik a kezei közül, kiszalad, felkapja a ruháit, átdobja az öltöző nyitott ablakán, majd maga is átveti magát. ...
Privát játszmák. Forgács Péter: Bibó breviárium (2001)

Privát játszmák. Forgács Péter:
Bibó breviárium (2001)

1. Bevezetés A tanulmány fókuszában Forgács Péter filmje, a 2001-ben elkészült Bibó Breviárium áll, amelyet két okból emeltem ki a Privát Magyarország című sorozatból: először is Bibó István alakja miatt, másodszor hiánypótlásból, mivel túl kevés szó esett ezidáig a filmről. A Privát Magyarország című sorozat megközelítésmódját tekintve igazi unikumnak számít dokumentumfilmjeink között. Bódy a Privát ...
Az irodalom és az emlékezet működése (Duras, Resnais, Szerelmem, Hiroshima)

Az irodalom és az emlékezet működése (Duras, Resnais, Szerelmem, Hiroshima)

És most már mindegyikük tudja, hogy bár megmenekült, tucatnyi életet megélt, és több halált látott, mint amit valaha elképzelt. Ugyanakkor egyikük sem tud semmit. John Hersey: Hiroshima   Az 1959-es Szerelmem, Hiroshima című francia film (Hiroshima mon amour. Alain Resnais, Marguerite Duras) meglepő nyitó szekvenciája, a cím és a stáblista után, két egymással váltakozó, nehezen ...
Átjárások: önreflexivitás és a megtört test ikonográfiája a Skyfallban

Átjárások: önreflexivitás és a megtört test ikonográfiája a Skyfallban

A Skyfall az 50 éves Bond-filmtörténet jubileumi darabjaként nem csak önreflexív utalások garmadát tartalmazza a Bond-kánon filmjeire, hanem támadást intéz a séma ellen, dekonstruálja és fragmentálja James Bond alakját.
Őrületnarratíva és fantáziatér Terry Gilliam filmjeiben. Trauma, hatalom és önreflexió a 12 majomban

Őrületnarratíva és fantáziatér Terry Gilliam filmjeiben. Trauma, hatalom és önreflexió a 12 majomban

A tanulmány Terry Gilliam 1995-ös 12 majom című filmjét vizsgálja, melynek figyelemre méltó jellemzője, hogy miközben egy izgalmas akció-thrillerként működik, kérdésfelvetései jócskán meghaladják a műfaji filmek toposzait.
Teletrauma: Distance in Burke’s Philosophical Enquiry

Teletrauma: Distance in Burke’s Philosophical Enquiry

The history of philosophy is often rendered as a multi-linear narrative, whose individual storylines are made up of different conceptions following upon one another through a logic of negation. Conceptions included in the narrative are supposed to mark important stages in the development of philosophical thought. It is precisely their capacity for a critical distance ...