Posts tagged "test"
A tér terhe. Herder Plastikja és a múzeum rituális jellege

A tér terhe. Herder Plastikja és
a múzeum rituális jellege

Ahogy a varázsló a ceremónia során először is elhatárolta a környező világtól a szent erők játékának terét, úgy különül el minden műalkotásban is annak zárt köre a valóságtól. A befolyásról való lemondás, az, amiben eltér a művészet a mágikus szimpátiától, csak még szilárdabban rögzíti a mágikus örökséget. (M. Horkheimer  ̶ Th. W. Adorno) Jól ismert ...
Az irodalom és az emlékezet működése (Duras, Resnais, Szerelmem, Hiroshima)

Az irodalom és az emlékezet működése (Duras, Resnais, Szerelmem, Hiroshima)

És most már mindegyikük tudja, hogy bár megmenekült, tucatnyi életet megélt, és több halált látott, mint amit valaha elképzelt. Ugyanakkor egyikük sem tud semmit. John Hersey: Hiroshima   Az 1959-es Szerelmem, Hiroshima című francia film (Hiroshima mon amour. Alain Resnais, Marguerite Duras) meglepő nyitó szekvenciája, a cím és a stáblista után, két egymással váltakozó, nehezen ...
Írás, kép, test. Shakespeare és Greenaway találkozása a boncasztalon

Írás, kép, test.
Shakespeare és Greenaway találkozása a boncasztalon

Úgy tűnik, a posztmodern valamiért képtelen kiszabadulni a freudi Ödipusz-komplexus allegóriájából. Mint a gyermek, aki libidinális vágyait apján, a törvény és szabályrendszer jelölőjén keresztül vezeti el anyja felé, feloldódva így a kultúra rendszerteremtő mechanizmusában, a kortárs kulturális reprezentációk  rabjai maradnak a múltnak. Vagyis az (irodalmi) kánon által kijelölt ösvényen indulnak el a jövő felé, melybe közvetlenül ...
Kim Ki-duk: Bin-jip. A test által kísért(ett) látvány

Kim Ki-duk: Bin-jip. A test által kísért(ett) látvány

Most először, a testem a világtól és a világi céloktól teljesen eloldódik, és a másik testétől megigézve, egy másik élettel összefonódva lebeg a Létben. Saját belsejét a másik külsejévé és saját külsejét a másik belsejévé fordítja át. Mostantól, a mozdulat, az érintés, a látás, miközben egyszerre irányulnak a másikra és önmagukra, megfordulnak, és saját forrásuk ...
Kép, médium, test: az ikonológia új megközelítésben

Kép, médium, test: az ikonológia új megközelítésben

1. Miért ikonológia? Az ikonológiáról szóló 1986-os könyvében W. J. T. Mitchell a kép, szöveg, ideológia terminusok által határozta meg az ikonológia feladatát. Kép-antropológia című könyvemben három terminust használok én is, melyek közül a kép nyilvánvaló okokból változatlan, ám ezúttal a médium és a test terminusokkal egészül ki. Ez a választás nem Mitchell felfogásának érvényét ...