Posts tagged "telefon"
A telefonhívás

A telefonhívás

Istenem, kérlek, add, hogy felhívjon! Édes Istenem, add, hogy felhívjon! Semmi mást nem kérek Tőled, ígérem. Ez igazán csak egy aprócska kérés, Neked semmiség elintézni, olyan aprócska, icipici kérés. Csak add, hogy felhívjon. Kérlek Istenem! Kérlek, kérlek, kérlek! Talán ha nem gondolok rá, megcsörren a telefon. Néha csinál így. Másra kell gondolnom. Valami másra. Mondjuk, ...
A hátsónál is hátrébb: teatralitás Hitchcocknál

A hátsónál is hátrébb: teatralitás Hitchcocknál

Amikor egy film kapcsán merül fel a teatralitás gondolata, a klasszikus elméleti szöveghely, amely megidéződik, nagy valószínűséggel Walter Benjamin híres különbségtétele lesz színház és film (vagy filmszínház) között. A filmszínész emlékezetes példája mutatja legtömörebben a két művészet mediális különbségét Benjamin szerint: szemben a színházi színésszel, aki az előadás közben látja és hallja a közönség reakcióit, ...
A telefon

A telefon

Talán a készülék vagy az emlékezés felépítéséből adódik – annyi bizonyos, hogy az első telefonbeszélgetések zörejei utólag egészen másképp csengenek fülemben, mint a maiak. Éjszakai zajok voltak. Semmilyen múzsa nem jelezte őket. Az éjszaka, amelyből jöttek, pontosan olyan volt, mint amelyik minden igazi születést megelőz. S újszülött volt a hang, amely a készülékekben szunnyadt. Naphosszat ...