A dolgozat koramodern drámai testmetaforák elemzésével vizsgálja, hogyan alakul a közönség és a szereplők szelfről alkotott képe a drámaszöveg, színrevitel és a közönség színházi élményének interakciója nyomán kibomló térérzékelés során.