Posts tagged "Szindbád"
Az emlékezés formái és az emlékezet politikái. Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

Az emlékezés formái és az emlékezet politikái.
Az emlékezés mint a történelmi-politikai identitáskeresés időrend-felbontó narratív
formája a Kádár-korszakban és továbbélése a posztkommunizmus időszakában

1. Tanulmányomban a Kádár-korszak filmművészetének egyik narratív formaeljárása és a társadalmi identitás témája között keresek kapcsolatot, majd kitekintésként utalok e kapcsolat továbbélésére a kortárs magyar filmben. A szocialista realizmus időszaka után, 1954-től indul el a magyar filmművészet formai és a gondolati értelemben vett újjászületése, amely egy hosszúra nyúlt átmeneti periódust követően, 1963-ra jut el az ...
A Szindbád emlékezéstechnikájáról

A Szindbád emlékezéstechnikájáról

Bevezetés A Szindbád a szeriális formát megvalósító filmek sorába tartozik. „A szerialitás a film szerkezeti felépítésével van összefüggésben, és nem az egyes szekvenciák képi stílusával, ugyanis ez az elbeszélés szélsőséges formája, ahol az egymás mellé helyezés logikája fontosabb, mint a képek belső kompozíciója, és nagyon különböző stilisztikai elemek is keveredhetnek benne. A szeriális forma képi ...
Utazás képekkel. Kép a képben, idő az időben – Kronosz játékai Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében

Utazás képekkel. Kép a képben, idő az időben – Kronosz játékai Huszárik Zoltán Szindbád című filmjében

Az a képi sokrétűség, amely a Huszárik Szindbádját kivételessé teszi, a kortárs filmalkotások világában – legyen az magyar, európai vagy más kontinensről való – meglehetősen ritkán lelhető fel, így nemcsak a film létrejöttének idejében tekinthető rendkívülinek, hanem máig különös erővel hat az a képi kaleidoszkóp, amelyet nézői számára nyújt. Érdekes a Szindbád-fogadtatás görbéjének az alakulása. ...
Memento: a műfajfilm Szindbádja?

Memento: a műfajfilm Szindbádja?

  Az a baj, hogy én annyit értek az élethez, mint egy gyerek. Nem tudom a titkát annak, hogyan kell viselkedni, hogy, mit kell mondani, hogy kell boldogulni. Nekem tulajdonképpen egy kertben kellene élnem vagy egy kórházban és tervezni, csak tervezni…tervezni Mert amint cselekedetekre kerül a sor, rögtön elhibázom a dolgot, melléütök a szegnek. (Szindbád) ...