A dolgozat a szervezetelmélet néhány aspektusát vizsgálja. A szervezetelméletet olyan kutatási területként jellemzi, amely egymással nem összeegyeztethető belső és külső elvárásoknak kénytelen megfelelni. Ebből a feltevésből kiindulva vizsgálják meg a szerzők azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a terület legitimációs folyamatait.