Posts tagged "századforduló"
Kiállítás és kommunikáció: csábítás és keretezés a reklámban a századfordulótól az ezredfordulóig

Kiállítás és kommunikáció: csábítás és keretezés a reklámban a századfordulótól az ezredfordulóig

A reklámkommunikáció gyakorlata egy olyan gazdasági és társadalmi háttérnek köszönheti a létét, melyet már Georg Simmel is leírt A pénz filozófiája című munkájában 1907-ben. Simmel pontosan elemezte azt a folyamatot, ahogyan a piaci szereplők távolodó és személytelenedő kapcsolatának elsődleges közvetítő közegévé, médiumává a pénz vált. Vagy másképpen fogalmazva: a 20. század elejére nem csak a ...
A mindennapi élet mediatizációjának stratégiái a 19. század második felének bécsi és pesti napilapjaiban

A mindennapi élet mediatizációjának stratégiái a 19. század második felének bécsi és pesti napilapjaiban

1. Bevezetés A 19. század (különösen annak második fele) a mindennapi élet jelentős átalakulásának korszaka. Ekkor alakul ki az a (modernitás elsődleges közegeként megjelölhető) nagyvárosi környezet, mely az észlelés, az érintkezés és a térhasználat, vagy általánosabban kifejezve, az orientáció új, átfogó mintáit jelenti: „a modernitás… elsősorban a térben artikulálódik, pontosabban: a nagyváros terében és a ...
A „turistaszem”. Természet, látvány és megfigyelő viszonya a 19. század utolsó évtizedének turisztikai diskurzusában

A „turistaszem”. Természet, látvány és megfigyelő viszonya a 19. század utolsó évtizedének turisztikai diskurzusában

Turistaság Amikor 1889 februárjában, Téry Ödön és Thirring Gusztáv szerkesztői gondjaira bízva, a Magyar Kárpát Egyesület Budapesti Osztályának megbízásából[1] útjára bocsátják az első hazai turisztikai folyóiratot, a Turisták Lapját, a szerkesztők, újdonsült olvasóikat köszöntő cikkükben többek közt úttörő vállalkozásuk nehézségeire hívják fel a figyelmet.[2] Ezen nehézségek jobbára abból a problémából fakadnak, hogy – mint írják ...
A felülnézet látványossága. Városkép(zet), demokratizálódás és a megfigyelő alakja a századfordulón

A felülnézet látványossága. Városkép(zet), demokratizálódás és a megfigyelő alakja a századfordulón

Korunk a találmányok s a merésznél merészebb tervezgetések kora. Különösen a pezsgő életű nagyvárosok, meg a koronkénti kisebb-nagyobb terjedelmü kiállítások különlegességeinek és látványosságainak szaporíthatása ingerli a legkülönfélébb új dolgok kieszelésére az olyan elméket, melyek vagy nyereség, vagy dicsőség szerzésére áhítoznak. A mi közelgő ezredévi ünneplésünk is csábító alkalmúl kínálkozik sokaknak, hogy leleményességüket megfeszítve, valami olyast ...
A Törley-márka a századfordulón. A modern reklám mint a társadalmi és a piaci jelentésképzés metszéspontja

A Törley-márka a századfordulón. A modern reklám mint a társadalmi és a piaci jelentésképzés metszéspontja

A reklám mint a „jelentések termelésének helye” A modern reklám a 19. századi kapitalizmus rendjében mélyen benne rejlő absztrakcióból, eltávolításból születik. Abból a távolságból nő ki, amely a piaci szereplők között jön létre a lokális és többé-kevésbé személyes ismertségi viszonyokon alapuló kereskedelmi körök kitágulásával, vagyis az ipari léptékű, központosított és tömeges gyártás és fogyasztás térnyerésével. ...
(Multi)médiumok erőviszonyai a századfordulón. Az Uránia Tudományos Színház ismeretterjesztő előadásai

(Multi)médiumok erőviszonyai a századfordulón. Az Uránia Tudományos Színház ismeretterjesztő előadásai

Esszémben egy olyan kulturális gyakorlatot vizsgálok a 19. és a 20. század fordulójának kontextusában, amely önmagában is multimediálisnak tekinthető, ilyenformán összehasonlítható más korabeli multimediális gyakorlatokkal. A multimedialitás persze fenntartásokkal alkalmazható fogalom, mivel mai értelmében nyilván nem állhatott fenn a századforduló maitól gyökeresen eltérő technikai környezetében. Az azonban kijelenthető, hogy az Uránia Tudományos Színház a tudomány ...
Elite Mozgó - Mozdulatlan elit? A mozi kulturális integrációja a rábaközi kisvárosokban a tízes években

Elite Mozgó – Mozdulatlan elit? A mozi kulturális integrációja a rábaközi kisvárosokban a tízes években

Elmélet által homályosan Miközben a történeti és elméleti kutatások az ún. „átmeneti mozi” (transitional cinema) filmvetítési gyakorlatait részletesebben tárgyalták a nagyvárosi tömegkultúra kontextusában, kevesebb figyelmet szenteltek annak, hogyan integrálódott a mozi a kisváros meglévő kulturális rendszerébe, és mennyiben módosította azt. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy a nyugat-magyarországi Rábaköz két kisvárosában, Csornán és Kapuváron létesült ...
A századelő magyar kabaréja – Szórakoztatás tömegkultúra és magaskultúra határán

A századelő magyar kabaréja – Szórakoztatás tömegkultúra és magaskultúra határán

1. Bevezető – a kabaré útkeresése „Abban a különleges helyzetben vagyok, hogy történelmet írhatok egy olyan műfajról, amelynek születetésénél tanúskodtam. Ez a műfaj megszületett, kivirágzott, termő magját szétszórta, aztán kivénülve elhalt, és életének tömérdek szemtanúját erejük teljességében hagyta hátra.” Ezekkel a sorokkal nyitja meg Nagy Endre visszaemlékezését a magyar kabaré kialakulásáról és virágzásáról. Mi, százhúsz ...