Ez az esszé abból a kezdeti munkahipotézisből indul ki, amely szerint az egyesítés előtti Itália kultúrtörténetének általában és különösen operája történetének nincs diszkurzív tudattalanja. Az olasz nemzeti kultúra iránti érzék a Risorgimento energiáiból fejlődött ki – ez Itália modern államként való újjászületését jelenti, amely politikai értelemben az 1860-as években megtörtént egyesítéssel vált valóra. Ennek fényében ...