Posts tagged "Schiffer Pál"
Tekercsváltás? Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás korában

Tekercsváltás?
Magyar dokumentumfilm a rendszerváltás korában

Bevezető Dolgozatomban a magyar dokumentumfilm 1985-86 és 1996 közé eső időszakát vizsgálom, szem előtt tartva a rendszerváltás során lezajlott sorozatos változások összefüggéseit. Ezeket a változásokat három aspektusból tekintem át: (1.) a magyar dokumentumfilm közegét meghatározó változások, köztük a filmgyártás és -forgalmazás szerkezeti átalakulását, a dokumentumfilmekre vonatkozó nézettség és a befogadói érdeklődés változásának kérdéskörét, (2.) a ...
Én, Cséplő György. Schiffer Pál dokumentumfilmjei és a Cséplő Gyuri

Én, Cséplő György. Schiffer Pál dokumentumfilmjei és a Cséplő Gyuri

A „cigánykérdés” rendkívüli összetettségét alapvető források hiányában nehéz átláthatóvá tenni, ám a feltárt történelmi, ideológiai kényszerpályák a Schiffer-filmek új értelmezésén keresztül így is hozzásegíthetnek bennünket annak a cigányképnek a megértéséhez, amelyet örökségül hagytak ránk a korszak filmes irányzatai.
A hetvenes évek „társadalmiasított” filmkultúrájának cigányképei

A hetvenes évek „társadalmiasított” filmkultúrájának cigányképei

Az alábbi két, egymással összekapcsolódó tanulmányban Schiffer Pál életművének hetvenes években készült darabjait vizsgálom meg, ám nem a hagyományos leíró, rendszerező filmtörténeti, hanem kulturális megközelítésben.