Posts tagged "Romakép Műhely"
Kultúrakutatás, mint retrospektív módszertan

Kultúrakutatás, mint retrospektív módszertan

[Pócsik Andrea: Átkelések. A romaképkészítés (an)archeológiája. Budapest, Gondolat Kiadó, 2017.] Tudományos szövegek beszédmódjáról oktatóként azt tanítjuk diákjainknak, hogy minden akadémiai projektnek világosan ki kell fejtenie saját módszertanát. A módszer-fetisizmus mögött az a jogos elvárás húzódik, hogy kutatásaink összemérhetőek, eredményeik kommunikálhatóak legyenek. A módszer egy olyan segédeszköz, amely segítségével történeti vagy ok-okozati következtetések, összehasonlítások stb. kifejtése ...
A zárójel mint a gettó ironikus képe. Az etnikai művészet lehetőségéről és kritikájáról a Sostar?/Why? {roma} művészcsoport akciójának tükrében

A zárójel mint a gettó ironikus képe.
Az etnikai művészet lehetőségéről és kritikájáról a Sostar?/Why? {roma} művészcsoport akciójának tükrében

Még ha születési bizonyítványunk történetesen »romának« nevez is minket, imádkoznunk kell, hogy szellemjárta hellyé válhassunk, hiszen »nem lehetek a másik helyében« (különösen történelmileg nem), »nem lehetek a másik fejében«; ha a történelmet a sajátomként tartom is számon, a történelem nem tartozik senkihez. Gayatri Chakravorty Spivak: Making Visible Amikor ezt a tanulmányt írni kezdem, furcsa helyzetben ...
Láthatóvá tenni. A romaképelemzés elmélete és gyakorlata

Láthatóvá tenni. A romaképelemzés elmélete és gyakorlata

I am located in the margin. I make a definite distinction between that marginality which is imposed by oppressive structures and that marginality one chooses as site of resistance as location of radical openness and possibility. (bell hooks) The gadje know more about us today than they ever have, and to keep ahead we must ...