A két méter magas, impozáns, 50 éves prédikátor, Billy tiszteletes belép. Swaggartot idézően megnyerő, mennydörgő hangján köszönti városiakból, a New York-i East-Village-iekből álló nyáját: „Üdvözöllek benneteket a Vásárlásellenesek Gyülekezetében, gyermekeim!” Egyenletes, zengő baritonján rákezdi: „Azért gyűltünk össze ebben a templomban, hogy feltegyük a nagy kérdést, amellyel szembe kell néznünk.” Megáll, lassan, patetikusan kinyújtja kezét: „Van-e ...