A tanulmány a programot a játék fogalmának kritikai olvasatával, az online és offline világok dichotómiáját meghaladva, az elméleti keret által kijelölt, tágabb szociokulturális kontextuson belül helyezi el.