Posts tagged "panoptikusság"
Felügyelet, ellenőrzés és láthatóság a neoliberális városban

Felügyelet, ellenőrzés és láthatóság a neoliberális városban

Az itt közölt tanulmány Dan Hassler-Forest Kapitalista szuperhősök. A neoliberális kor csuklyás kereszteslovagjai című könyvéből való, mely a 9/11 utáni amerikai politika és a kortárs szuperhősfilm közti kapcsolatot vizsgálja.
Színház, film és a panoptikus gépezet. A mindentudó nézői pozíció Arthur Miller Az ügynök halála  című drámájában

Színház, film és a panoptikus gépezet. A mindentudó nézői pozíció Arthur Miller Az ügynök halála című drámájában

A színháztudományos diskurzusban sokáig élt a vágy annak a kérdésnek a magválaszolására, hogy mit is értünk színházi forma, illetve tevékenység alatt. A legegyszerűbb, és éppen azért talán a legismertebb, definíciót Eric Bentley adta meg: „A megszemélyesíti B-t, C pedig figyeli” (Bentley 1998: 123). E magyarázat deficitességére, illetve korlátaira a posztmodern színházelmélet képviselői már többször rámutattak. ...