A színház és a performansz(ok) egymáshoz való viszonya körülbelül azóta diskurzus tárgya, amióta a performanszműveszet, mint a hivatalos színháztól való tudatos elhatárolódás jele, feltűnt az 1960-as években. Ez a vita, szembenállás a mai napig jelen van a gyakorlatban valamint az előadóművészetekről szóló diskurzusokban egyaránt. A helyzetet tovább bonyolítja mind a színház, mind a performance fogalmainak ...