Posts tagged "oktatás"
A képek világában élünk. Interjú Dana Polannel

A képek világában élünk. Interjú Dana Polannel

Dana Polan a New York-i Egyetem Filmtudományi Tanszékének professzora, a film és a televízió elismert kutatója. 1980-ban szerezte meg PhD-fokozatát a Stanfordon, és 1985-ben doktorált az Université de la Sorbonne-Nouvelle-en.

Ki kell purgálni a kapitalizmust a szellemtudományokból

Ha az egyetem arrafelé fejlődik, amerre a mainstream terelné, a szellem kénytelen lesz elmenekülni belőle. Tamás Gáspár Miklós Az egyetem nem csupán tudásgyár, az egyetem egy politikai közösség és az egyetemes emberiség felszabadításának kiemelt intézménye, amelynek feladata a már adott tudás kritikai felülvizsgálata és új, egyetemes érvényű tudás létrehozása. Bagi Zsolt A gazdasági érv hegemóniája ...

A filmtudomány interdiszciplináris jövőjéről

Tisztelt Apertúra Szerkesztőség! Személy szerint nagyra értékelem azt a pragmatikus és aktuálpolitikai gondolkodást, amely a kérdésekben és a kérdőív összeállításának szándékában megjelenik. Ugyanakkor sok okból nehéz a kérdésekre kimerítően válaszolni. Az egyik ok, hogy jelenleg − ha csak a saját köreimben kutakodom − nagy a félelem a vélemény-nyilvánítással szemben. Sokan most törlik az összes Facebook-bejegyzésüket, ...

Válasz az Apertúra körkérdésére

Nem tudom, pontosan mire gondolt Kittler, amikor ezt írta, de ha jóindulatúan értelmezem, akkor valami olyasmire gondolhatott, amit a nemrégiben elhunyt amerikai pszichológus, Colin Martindale írt 1996-ban Empirikus kérdések empirikus válaszokat érdemelnek című írásában: „Mi a baj a mai humanista irodalomtudománnyal? Az elmélet szintjén különböző típusú posztmodernizmusokat találunk, amelyek közül egyiknek sincs sok értelme. Másfelől ...

A hazai filmtudomány és -oktatás kritikai utópisztikus megközelítése

Az alábbi írásban az Apertúra által közölt kérdéscsoportból, főleg a filmtudomány saját reflexiós kérdéseinek a felsőoktatásban érzékelhető, az azt befolyásoló, kifejezetten gyakorlati problémákból indulok ki. Mindezt azzal indoklom, hogy a saját tevékenységeimben fontosabb szerepet tölt be az oktatói munka, mint a film- és kultúratudományi kutatás. Valahol a tudománypolitikai térképen Jelenleg egy egyházi egyetem bölcsészet- és ...

Orosz példák. Válasz az Apertúra körkérdésére

A Nevetés a sötétben című Nabokov-regény főhőse, Albinus képzőművészet-kritikus, akinek az a ragyogó ötlete támad, hogy az akkoriban megjelent színes rajzfilmekhez hasonlóan életre lehetne kelteni a nagy mesterek híres festményeit is. Későbbi tragikus sorsában ennek a szinte rögeszméjévé váló gondolatnak nagy szerepe lesz. Nabokov 1932-ben oroszul Camera obscura címmel megjelent, majd 1938-ban angolul újraírt regénye ...

Response to the Apertúra Questionnaire 2018

I. Academic policy 1.Kittler’s position is highly important: he argued for the historical analysis of technological infrastructures of (seemingly eternal) entities like “spirit”. This analysis shows the infrastructures to be historically contingent. And this is, of course, a first task of the humanities: showing the technological, cultural and social structures to be contingent and showing ...

Válasz az Apertúra körkérdésére

2. Úgy látom, a mozgókép kortárs megjelenési formáinak leírásakor és elemzésekor egyre inkább felületeken, médiumokon átívelő tartalmakkal foglalkozunk. Ezek megértéséhez evidensen az elszigetelten működő filmtudományi vonatkoztatási rendszerből való kilépésre lenne szükség – akkor, ha a filmtudomány számos területe nem lenne eleve alkalmas az ilyen intermediális megközelítésekre. A filmtudomány viszont eredményesen integrálta és dolgozta ki többek ...
Oktatás, nevelés és tudomány − célok, alapelvek, mérések. Interjú Csapó Benővel

Oktatás, nevelés és tudomány − célok, alapelvek, mérések. Interjú Csapó Benővel

Magyarországon az utóbbi évtizedben egy egészen sajátos helyzet alakult ki, ebből fakadóan mi teljesen más kihívásokkal nézünk szembe, mint a világ fejlettebb vagy legalábbis gyorsan fejlődő része. Ezek közé tartozik, hogy – amint többek között a PISA-mérések is dokumentálják – romlanak a diákok teljesítményei.
Az oktatási kihívások pszichológiai vonatkozásai Interjú Szabó Évával

Az oktatási kihívások pszichológiai vonatkozásai
Interjú Szabó Évával

A gyors információáramláshoz és felgyorsult életritmushoz képest az egyetem lassúnak és unalmasnak tűnhet. Az információk kihámozása hosszabb szövegekből hypertext kiemeléses segítség nélkül rendkívül fáradtságosnak látszik, és szintén időigényes. A korszak másik legfőbb jellemzője a félkész-kész termék szemlélet.
A zék, az alfák és a filmoktatás

A zék, az alfák és a filmoktatás

A dolgozat a filmoktatás aktuális kérdéseinek a megfogalmazására törekszik, arra keresi a választ, hogyan volna célszerű az alfa-generáció, a 2005 után születettek filmoktatásáról gondolkoznunk az újmédia-környezetben. A tanulmány a magyarországi film- és médiaoktatás ismeretében egy friss kutatás eredményeinek az elemzésével arra jut, hogy a filmoktatás céljai újrafogalmazandóak, továbbá számos érv szól a film és médiaoktatás ...
Képesített szövegek. Szövegvizualizációs módszer a (film)elméleti (felső)oktatásban

Képesített szövegek. Szövegvizualizációs módszer a (film)elméleti (felső)oktatásban

Ebben a tanulmányban egy új, meglátásunk szerint különféle típusú szövegek csoportos vagy egyéni feldolgozására alkalmas, kísérleti eljárást mutatunk be. A szövegvizualizációs módszert mi magunk felsőoktatási kontextusban, film- és médiaelméleti szövegek olvasásához használtuk.
A filmoktatás és az internet

A filmoktatás és az internet

Az esszé a filmoktatás lehetőségeit tárgyalja az internet korában. Az online elérhető források következtében átalakuló pedagógiai módszerekre mutat be több alternatívát, amelyekkel a tanárok segíthetnek a hallgatóknak a megfelelő források felkutatásában, a megfelelő munkamódszer kialakításában. Bemutatja a különböző online elérhető adatbázisok előnyeit és hátrányait, az oktatáshoz hasznosnak bizonyuló szoftvereket és a különböző közösségi oldalak létrehozására ...
Egyetemi hallgatók filmértése

Egyetemi hallgatók filmértése

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy feltérképezze azokat a gyakorlatokat és stratégiákat, amelyeket egyetemista diákok a filmről való gondolkodásukban működtetnek. A vizsgálati anyagot a következő források szolgáltatják: azok a módszertani mintaórák, amelyeket az egyetem négy karán a hallgatók mozgóképértése fejlesztésének szándékával tartottunk meg és rögzítettünk.
Filmek, tömegek, kultúrák. Két új oktatási segédanyagról

Filmek, tömegek, kultúrák. Két új oktatási segédanyagról

[Füzi Izabella – Török Ervin: Elbeszélés a tömegkultúra korában. Digitális tananyag. Szeged, 2016; Virginás Andrea: A kortárs tömegfilm (tömegkultúra, műfajok, médiumok) – Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, Ábel Kiadó, 2016. 132 oldal] Az oktatási segédanyag sajátosan hibrid típusú írásmű. A tudományos szakszöveg és az ismeretterjesztés találkozik, keveredik benne – szerzőtől, felhasználási módtól vagy tudományterülettől függően más és ...