A tanulmány a mai neveléstudományt érintő, különböző elvárások kapcsán megjelenő dilemmákat vázolja fel három nagyobb álláspont (társadalmi, tudománymetriai, pedagógiai gyakorlat) mentén.