Posts tagged "nemzeti identitás"
A nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken

A nemzet kettős ideje: kortárs művészeti intervenciók nemzeti emlékhelyeken

„Azok a történészek, akik a nemzet eredetére és történéseire összpontosítják figyelmüket, vagy azok a politológusok, akiket a nemzet »modern« totalitásai ejtenek rabul […], sohasem teszik fel a nemzet reprezentációjára mint időbeli folyamatra vonatkozó lényeges kérdést.” (Homi Bhabha) Amikor 2011-ben Kállai András Menetelő Barbik című videoinstallációja előtt álltam a Műcsarnok Menü Pont Galériájában, a képsorok nyomasztó ...
A posztMásik mint avantgárd

A posztMásik mint avantgárd

Az európai zsidók törvényen kívül helyezését hamarosan az európai népek többségének jogfosztása követte. Az országról országra sodródó menekültek népük avantgárdját alkotják – amennyiben nem adják fel identitásukat. A zsidó nép sorsa a történelemben ekkor először nem válik el, hanem összefonódik a többi nép történelmével. Az európai népek közötti kölcsönös jó viszony végét az jelentette, hogy ...