A tanulmány a bölcsészettudományok tudománymetriai modellezésének lehetőségeit és nehézségeit vizsgálja. A bölcsészettudományok helyzetének rövid ismertetése után részletesen számba veszi, milyen problémákkal szembesül az a kutató, aki ezt a tudományterületet igyekszik mérhetővé, modellezhetővé tenni.