Posts tagged "modernitás"
Az érzékletek tömeggyártása: a klasszikus film mint vernakuláris modernizmus

Az érzékletek tömeggyártása: a klasszikus film mint vernakuláris modernizmus

Vizsgálódásomat két, egymással összefüggő kérdéskör inspirálta: az egyik arra vonatkozik, hogy a filmtudomány mivel tud hozzájárulni a modernizmus és a modernitás megértéséhez, a másik arra, hogy a modernista esztétika nézőpontja megvilágíthatja-e és újraértelmezheti-e a film elméletét és történetét.
A mindennapi élet mediatizációjának stratégiái a 19. század második felének bécsi és pesti napilapjaiban

A mindennapi élet mediatizációjának stratégiái a 19. század második felének bécsi és pesti napilapjaiban

1. Bevezetés A 19. század (különösen annak második fele) a mindennapi élet jelentős átalakulásának korszaka. Ekkor alakul ki az a (modernitás elsődleges közegeként megjelölhető) nagyvárosi környezet, mely az észlelés, az érintkezés és a térhasználat, vagy általánosabban kifejezve, az orientáció új, átfogó mintáit jelenti: „a modernitás… elsősorban a térben artikulálódik, pontosabban: a nagyváros terében és a ...
A felülnézet látványossága. Városkép(zet), demokratizálódás és a megfigyelő alakja a századfordulón

A felülnézet látványossága. Városkép(zet), demokratizálódás és a megfigyelő alakja a századfordulón

Korunk a találmányok s a merésznél merészebb tervezgetések kora. Különösen a pezsgő életű nagyvárosok, meg a koronkénti kisebb-nagyobb terjedelmü kiállítások különlegességeinek és látványosságainak szaporíthatása ingerli a legkülönfélébb új dolgok kieszelésére az olyan elméket, melyek vagy nyereség, vagy dicsőség szerzésére áhítoznak. A mi közelgő ezredévi ünneplésünk is csábító alkalmúl kínálkozik sokaknak, hogy leleményességüket megfeszítve, valami olyast ...
A Törley-márka a századfordulón. A modern reklám mint a társadalmi és a piaci jelentésképzés metszéspontja

A Törley-márka a századfordulón. A modern reklám mint a társadalmi és a piaci jelentésképzés metszéspontja

A reklám mint a „jelentések termelésének helye” A modern reklám a 19. századi kapitalizmus rendjében mélyen benne rejlő absztrakcióból, eltávolításból születik. Abból a távolságból nő ki, amely a piaci szereplők között jön létre a lokális és többé-kevésbé személyes ismertségi viszonyokon alapuló kereskedelmi körök kitágulásával, vagyis az ipari léptékű, központosított és tömeges gyártás és fogyasztás térnyerésével. ...
Babits és a korai (magyar) mozi

Babits és a korai (magyar) mozi

Az élmény egyszerit akar, szenzációt – a tapasztalat a mindig ugyanazt. (Walter Benjamin: A kószáló visszatér) Expozíció Az érzéki szerepe Babits nagyvárosi képeiben – „Szagokról, illatokról” A Mozgófénykép értelmezéstörténeti irányai A korai mozi és a hajszafilm Leányszöktetés és autós üldözés A Mozgófénykép a korai magyar mozi kontextusában Expozíció Babits Mozgófénykép című verse a Nyugat 1909. ...
A modernitás kritikája és a film noir

A modernitás kritikája és a film noir

Jean-Pierre Esquenazi a noirt mint a modernitás kritikájának filmi megtestesítőjét vizsgálja olyan szerzőkhöz visszanyúlva, mint Walter Benjamin és Siegfried Kracauer. Állítása szerint a film noir nem csupán az amerikai stúdiórendszer és Hollywood történetének árulkodó tükre, de a nyugat-európai kultúrával is szerves kapcsolatokat ápol, s ekképpen a modernizmus történetének filmi állomása