Posts tagged "modern film"
Bergman szerint - rész szerint... Modernizmus és önreflexió Ingmar Bergman filmjeiben 1961-1969

Bergman szerint – rész szerint…
Modernizmus és önreflexió Ingmar Bergman filmjeiben 1961-1969

„Mindez a szorongás, amelyet magunkban hordozunk, meghiúsult álmaink, ez a megmagyarázhatatlan kegyetlenség, földi mivoltunk és sorsunk e fájdalmas megismerése lassanként kikristályosította bennünk a földöntúli megváltás reményét. Hitünknek és kétkedésünknek a sötétséghez és a csendhez intézett rettentő kiáltásai a legszörnyűbb bizonyságai elhagyatottságunknak és halálra rémült öntudatunknak.” A bergmani műegész központi filmjében, a Personában (Ingmar Bergman, 1966) elhangzó idézet ...
Szabadság, szerelem, halál. A Bonnie és Clyde és a modern film

Szabadság, szerelem, halál. A Bonnie és Clyde és a modern film

A Hollywoodi Reneszánsz kezdete egybevágott az európai politikai modernizmus nyitányával, és a két korszak lefutása is hozzávetőleg azonos időben történt. A formatörekvések közötti szembetűnő párhuzamok önmagukban indokolttá tehetik a hollywoodi filmek és egyes európai művek összevetését.