Dolgozatomban Tennessee Williams Üvegfigurák című drámáját elemzem a 21. század első évtizedében kialakulóban lévő drámanarratológia fogalmaival és elemzési módszerével.