Posts tagged "Marc Vernet"
Az Innen vagy a kamera tekintete

Az Innen vagy a kamera tekintete

1. Emlékszünk, hogy Noël Burch volt az első, aki a Praxis du cinéma (1) című könyvében komolyabban és rendszeresebben foglalkozott a képmezőn kívüli térrel, megkülönböztetve annak hat különféle részletét. Az első négy a keret négy oldalát határolja, az ötödik a díszletek mögötti, míg a hatodik a kamera melletti térnek felel meg. Burch megállapításában a leglényegesebb, ...
Holtlelkek portréja

Holtlelkek portréja

1 Valahol Dorian Gray és Galatea között kell megállapodnunk. Dorian Gray a szereplő lényének a festmény által történő abszorpcióját képviseli egy olyan hagyományban, amely szerint a kép (visszatükröződés, tükör, árnyék, fénykép) a modell lelkét ragadja meg, megkettőzve az elbeszélés munkáját, amely anyagát feltehetőleg a valósból meríti. E hagyományt kigúnyoljuk a feltételezett, de valószínűtlenül primitív népeknél, ...
Egymásra fényképezések

Egymásra fényképezések

1 Az alábbiakban Edgar Morin világosan fogalmazott: „az ismétlés ellaposító hatására jelekké merevedő szimbólumok katalógusában” a legfontosabb a „hervadó virágcsokor, tovaszálló naptárlapok” mellett az egymásra fényképezés. A film újításai gyorsan elhasználódnak: míg Mélièsnél az egymásra fényképezés primitív és mágikus erővel rendelkezik a szellemek, a jelenések, a helyettesítések és a megkettőződések esetében, később „affektív-szimbolikussá (emlékezés, álom), ...