Posts tagged "körkérdés"

Az Apertúra 2018-as körkérdése és válaszai elé

Az Apertúra 2018/4-es kétnyelvű számát a filmtudománnyal való foglalkozás általános feltételeinek vagy a tudományterület saját problémafelvetései felől nem belátható vonatkozásainak szenteljük. A magyar tudományos életben viszonylag ritkának, a nyugati értelmiségi közegben jóval gyakoribbnak számít, hogy egy adott tudományterület művelője nemcsak szűkebb szakmai kérdésekben, hanem (az értelmiségi léthez méltón) nagyobb, tudományterületeken átívelő vagy akár össztársadalmi kérdésekben ...

Apertúra körkérdés 2018

Az Apertúra 2017 őszétől kezdődően olyan tematikus számokat jelentetett meg, melyeknek célja a (magyar) filmtudomány szakterületi, tudománypolitikai, oktatási és elméleti sokszínűségének feltérképezése, áttekintése. A 2018 szeptemberében rendezett konferencia szintén hozzájárult ahhoz, hogy diagnosztikát állítson fel a filmtudomány jelenét meghatározó legfontosabb kérdésekről. A 2018-as őszi számunkhoz ebben a munkában kérünk segítséget a csatolt kérdőív kitöltésével. Az ...

A gomb és a kabát, avagy a mozgókép- és médiaoktatás alaptantervi szabályozása

Művészfilm-tömegfilm A kérdés – ahogy értelmezem – részben a filmtípusok közötti különbségtétel lehetőségeire, annak relevanciájára, fontosságára, az esztétikai minőség érvényesítésére vonatkozik, részben az azok közötti választásra (például arra, milyen filmpéldákkal dolgozik inkább az ember, esetemben az oktatásban és a kutatásban). Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, előbb némi terminológiai pontosítás szükséges. A filmoktatásban vagy a filmek ...

Ki kell purgálni a kapitalizmust a szellemtudományokból

Ha az egyetem arrafelé fejlődik, amerre a mainstream terelné, a szellem kénytelen lesz elmenekülni belőle. Tamás Gáspár Miklós Az egyetem nem csupán tudásgyár, az egyetem egy politikai közösség és az egyetemes emberiség felszabadításának kiemelt intézménye, amelynek feladata a már adott tudás kritikai felülvizsgálata és új, egyetemes érvényű tudás létrehozása. Bagi Zsolt A gazdasági érv hegemóniája ...

A filmtudomány interdiszciplináris jövőjéről

Tisztelt Apertúra Szerkesztőség! Személy szerint nagyra értékelem azt a pragmatikus és aktuálpolitikai gondolkodást, amely a kérdésekben és a kérdőív összeállításának szándékában megjelenik. Ugyanakkor sok okból nehéz a kérdésekre kimerítően válaszolni. Az egyik ok, hogy jelenleg − ha csak a saját köreimben kutakodom − nagy a félelem a vélemény-nyilvánítással szemben. Sokan most törlik az összes Facebook-bejegyzésüket, ...

Response to the Apertúra Questionnaire 2018

The traditional role of universities is undergoing a transformation I hope so. And what is their “traditional role”? From the moment universities were born, they have been changing constantly. University research and teaching have not only exerted their effects on (social) reality, they have necessarily changed the institution itself. In the context of technical modernity, ...

Untranslated Thoughts on Teaching Film (in LA)

Film Studies as a Response to the Crisis of the Humanities I work at the University of Southern California, a large private university in Los Angeles, which runs largely on corporate donations and tuition revenue. Within the university, I teach in a film school that prioritizes media making, primarily for the commercial market, over the ...

Válasz az Apertúra körkérdésére

Nem tudom, pontosan mire gondolt Kittler, amikor ezt írta, de ha jóindulatúan értelmezem, akkor valami olyasmire gondolhatott, amit a nemrégiben elhunyt amerikai pszichológus, Colin Martindale írt 1996-ban Empirikus kérdések empirikus válaszokat érdemelnek című írásában: „Mi a baj a mai humanista irodalomtudománnyal? Az elmélet szintjén különböző típusú posztmodernizmusokat találunk, amelyek közül egyiknek sincs sok értelme. Másfelől ...

A hazai filmtudomány és -oktatás kritikai utópisztikus megközelítése

Az alábbi írásban az Apertúra által közölt kérdéscsoportból, főleg a filmtudomány saját reflexiós kérdéseinek a felsőoktatásban érzékelhető, az azt befolyásoló, kifejezetten gyakorlati problémákból indulok ki. Mindezt azzal indoklom, hogy a saját tevékenységeimben fontosabb szerepet tölt be az oktatói munka, mint a film- és kultúratudományi kutatás. Valahol a tudománypolitikai térképen Jelenleg egy egyházi egyetem bölcsészet- és ...

Orosz példák. Válasz az Apertúra körkérdésére

A Nevetés a sötétben című Nabokov-regény főhőse, Albinus képzőművészet-kritikus, akinek az a ragyogó ötlete támad, hogy az akkoriban megjelent színes rajzfilmekhez hasonlóan életre lehetne kelteni a nagy mesterek híres festményeit is. Későbbi tragikus sorsában ennek a szinte rögeszméjévé váló gondolatnak nagy szerepe lesz. Nabokov 1932-ben oroszul Camera obscura címmel megjelent, majd 1938-ban angolul újraírt regénye ...

Response to the Apertúra Questionnaire 2018

I think the question of justifying the humanities in relation to academic policy spurs a further set of complications when we ask: justified to whom? Ourselves, our institutions, our students? Depending on the constituent, there are different answers. In the US, and presumably in Europe as well, after the great recession of 2007-8, undergraduates majoring ...

Response to the Apertúra Questionnaire 2018

I. Academic policy The paramount social challenge is environmental. As this year’s global summit in Katovice demonstrated, world powers and national governments have signally failed to develop policies that will halt the current escalating rise in global temperatures, and tackle the multiple challenges of environmental change, including loss of life in extreme weather events, destruction ...

Response to the Apertúra Questionnaire 2018

I. Academic policy 1.Kittler’s position is highly important: he argued for the historical analysis of technological infrastructures of (seemingly eternal) entities like “spirit”. This analysis shows the infrastructures to be historically contingent. And this is, of course, a first task of the humanities: showing the technological, cultural and social structures to be contingent and showing ...

Válasz az Apertúra körkérdésére

2. Úgy látom, a mozgókép kortárs megjelenési formáinak leírásakor és elemzésekor egyre inkább felületeken, médiumokon átívelő tartalmakkal foglalkozunk. Ezek megértéséhez evidensen az elszigetelten működő filmtudományi vonatkoztatási rendszerből való kilépésre lenne szükség – akkor, ha a filmtudomány számos területe nem lenne eleve alkalmas az ilyen intermediális megközelítésekre. A filmtudomány viszont eredményesen integrálta és dolgozta ki többek ...