Posts tagged "korai film"
Babits és a korai (magyar) mozi

Babits és a korai (magyar) mozi

Az élmény egyszerit akar, szenzációt – a tapasztalat a mindig ugyanazt. (Walter Benjamin: A kószáló visszatér) Expozíció Az érzéki szerepe Babits nagyvárosi képeiben – „Szagokról, illatokról” A Mozgófénykép értelmezéstörténeti irányai A korai mozi és a hajszafilm Leányszöktetés és autós üldözés A Mozgófénykép a korai magyar mozi kontextusában Expozíció Babits Mozgófénykép című verse a Nyugat 1909. ...
Az újdonság a világba lép: a mozi születése és az ember eredete

Az újdonság a világba lép: a mozi születése és az ember eredete

A XX. század első évtizedeinek filmről szóló írásait vizsgálva szembetűnik, hogy a mozi első teoretikusai mennyire fontosnak tartják annak újdonság voltát. Rudolf Arnheim filmesztéta és filmteoretikus a következőket írta 1931-ben: A történelemben először egy új művészeti forma van kibontakozóban, és mondhatjuk, hogy ott álltunk bölcsőjénél. Az összes többi művészet olyan régi, mint maga az emberiség; ...
Mi a plán?

Mi a plán?

A realizmus logikáját követve a mélységélesség is elvezette az Aranypolgár alkotóját ahhoz, hogy azonosítsa a beállítást [plan] a képsorral.  Ahogy minden történet, úgy a film története is azon egyenetlenségek, felfeslések és szakadások története, amelyek hatottak a film művészetére, át- meg átformálták azt, s azzá tették, ami. Egy történet telis-tele zajjal és csetepatéval (s nemcsak a ...