Posts tagged "keret"
A posztháborús pillanat „hosszú expozíciója”. A boszniai háború utóhatásainak tér- és fotóelméleti megközelítése

A posztháborús pillanat „hosszú expozíciója”. A boszniai háború utóhatásainak tér- és fotóelméleti megközelítése

A tanulmány az In The Shadow of War (2014) című film elemzésén keresztül a posztháborús állapot dokumentumfilmes reprezentációjával és a trauma problémájának vizuális és filmnyelvi szempontjával foglalkozik.
Az Innen vagy a kamera tekintete

Az Innen vagy a kamera tekintete

1. Emlékszünk, hogy Noël Burch volt az első, aki a Praxis du cinéma (1) című könyvében komolyabban és rendszeresebben foglalkozott a képmezőn kívüli térrel, megkülönböztetve annak hat különféle részletét. Az első négy a keret négy oldalát határolja, az ötödik a díszletek mögötti, míg a hatodik a kamera melletti térnek felel meg. Burch megállapításában a leglényegesebb, ...