A tanulmány a The Oxford Handbook of Propaganda Studies című kötet bevezető tanulmánya. A szerzőpáros tézisszerűen összefoglalja a propaganda általuk javasolt újszerű megközelítésmódjának alapelveit, valamint jelzésszerűen vázolja azt a fogalomtörténeti, társadalomtörténeti keretet, amelyre ez a vizsgálat támaszkodik.