A tanulmány a diszciplináris határok jelentőségével, illetve a különböző tudományterületek egymáshoz viszonyított pozíciójával foglalkozik.