Rejtő mint kanonizációs tünetegyüttes A kánonról való gondolkodás a kortárs irodalomelmélet egyik érzékeny területe. A jelenséget éppen úgy terméketlen pusztán az irodalom mint intézményrendszer hatalomgyakorlásaként értelmezni, mint figyelmen kívül hagyni ezt a kétségkívül meglévő funkcióját. A kánont többek közt alkati felszámolhatatlansága teszi értékes tereppé mind az irodalomtörténet diakrón, mind az irodalomelmélet szinkrón vizsgálódásai számára, ...