Posts tagged "hang"

Jonathan Auerbach: A vokális gesztus. A mozi eredeteinek hangjai

A mozi egész biztosan az egyik leginkább túldeterminált technológia, mely az 1890-es évek végén jelent meg a korábbi kulturális gyakorlatok széles tárházából. A médium archeológiájának feltérképezésekor nyomon követhetjük a vetített mozgó képek hosszú történetét, például a laterna magica vetítéseket, melyektől a mozi abban különbözik, hogy fotografikus realista képekkel dolgozik. Vagy, ha a mozi alapját a ...

Szendy Péter: On the Road

(Fast forward) Képzeljék el, milyen lehetne egy road movie vetületi rajza, csontváza, bordázata. Képzeljék el, mire emlékeztetne puszta vázlata, még mielőtt igazi története lenne. Sem színészek, sem bonyodalom: csak maga az út, az út képe és hangja. Olyan volna ez, mintha a filmtörténet minden road movie-jából – Clouzot A félelem bérétől (Le salaire de la ...
Hang, episztemológia, film

Hang, episztemológia, film

A film teoretikusai az utóbbi időben talán túl elhamarkodottan jelentették ki, hogy a film hangja egyenlő partnere a képnek, mint valami nagy demokráciában.  Nem kell visszatérni ahhoz a vitatható érvhez, hogy „a film vizuális médium”, annak érdekében, hogy kérdéseket tegyünk fel a filmi hang helyzetéről.  Úgy gondolom, fontos az intuitív hangérzékelésünk közelebbi vizsgálatával kezdeni. A fenomenológia talán ...
Arc, hang, tekintet. Szemiotikai, esztétikai és politikai összefüggések Balázs Béla filmesztétikájában

Arc, hang, tekintet. Szemiotikai, esztétikai és politikai összefüggések Balázs Béla filmesztétikájában

Zalán Vincének Balázs Béla Michel Foucault egyik tanulmánya a nyugati kultúrában a nyelvvel szemben táplált bizalmatlanság forrásairól beszél. A jelek működéseként tételezett nyelv egyrészt azt a gyanút kelti, hogy egy olyan puszta felület, amely egy számunkra elérhetetlen távolmaradóról értesít. A nyelv mögött újabb nyelvek húzódnak, a jelek pusztán újabb jelekre utalnak. A bizalmatlanság másik oka, ...
A telefonhívás

A telefonhívás

Istenem, kérlek, add, hogy felhívjon! Édes Istenem, add, hogy felhívjon! Semmi mást nem kérek Tőled, ígérem. Ez igazán csak egy aprócska kérés, Neked semmiség elintézni, olyan aprócska, icipici kérés. Csak add, hogy felhívjon. Kérlek Istenem! Kérlek, kérlek, kérlek! Talán ha nem gondolok rá, megcsörren a telefon. Néha csinál így. Másra kell gondolnom. Valami másra. Mondjuk, ...
A halál és a kagyló

A halál és a kagyló

…, és alakjuk oly ördögien sejtelmes, hogy szinte vágyjuk suttogásukat Henri de Régnier: Contes à soi-même Tegye vissza azt a kagylót a helyére, doktor úr! Nehogy a füléhez emelje, és vére lüktetését puszta kedvtelésből összetévessze a tenger morajlásával! Nagyra becsült zenész barátunk, akit nemrégiben temettünk el, még mindig köztünk lenne, ha nem követte volna el ...
A beszélő fonográf (1878)

A beszélő fonográf (1878)

Az író nemrégiben ellátogatott Menlo Parkba, hogy alkalma nyíljon elbeszélgetni Thomas A. Edison professzorral. Ez az úriember a feltalálója többek között az automatikus távírónak, a négyszeres (kvadruplex) és hatszoros sebességű (szextuplex) távírónak, a szénmikrofonos telefonnak, a tőzsdei távírónak, az elektromos tollnak, a légi telefonnak és a csodálatos beszélő fonográfnak. Szintén az ő nevéhez fűződik az ...
Chladni atomjai

Chladni atomjai

Gustav Mohler, az egykor ünnepelt feltalá J. D. Whelpley: Chladni atomjailó és matematikus múlt évben (1858-ban) hunyt el egy magánszanatóriumban. Felesége, ki férjénél sokkal kiválóbb volt, még annak legjobb napjaiban is, szintén eltávozott, Isten nyugosztalja. Míg igyekszem feltárni az okokat, melyek Mohlernek feleségétől való elidegenedéséhez, majd ezt követő megtébolyodásához vezettek, tiszteletben tartom mindkettejük emlékét. Mint ...