A tanulmány első része a késő Kádár-korszak közösségi identitásválságát és számos társjelenséget (kettős társadalmi tudat, szocialista polgárosodás, második társadalom) elemez a korabeli magyar mozi tükrében.