Posts tagged "Freud"

Molnár Péter: Két kortárs amerikai fantázia

„Az emberi rasszok kevercseihez kell őket hasonlítanunk, akik nagyjából, és egészében a fehérekre hasonlítanak, de színesbőrű gyökereikből adódóan némely feltűnő tulajdonságuk folyvást elárulja őket, és ezért kívül kell maradniok a társadalmon, és nem élvezhetik a fehérek előjogait. Ilyenfélék a normális és neurotikus ember fantáziaképződményei, melyeket mint az álom- és tünetképződés első lépcsőfokaiként ismertünk meg…” – ...
A szelf önismereti örvényei és konstrukciói a Hamletben és megfilmesítéseiben

A szelf önismereti örvényei és konstrukciói a Hamletben és megfilmesítéseiben

A „pszichoanalitikusok úgy vannak a Hamlettel, mint a macskák a gombolyaggal”, írja Norman Holland. Úgy tűnik, a filmesek is, vagy talán mindannyian így vagyunk ezzel a fura, felemelő, összezavaró, irányt sejtető, mégis nehezen leküzdhető örvényekbe vezető művel. Mint minden klasszikus, eminens szöveg, a Hamlet is sokféle módon és okból olvasható, lehet politikai dráma, lehet a nemi identitás válságát felvető ...
Álom és kinematografikus tudat

Álom és kinematografikus tudat

1895 sorsdöntő év a pszichoanalízis és a filmművészet történetében: július 24-én álmodta Freud az Irma-álmot, az Álomfejtés mintaértékű darabját. „El tudod képzelni – kérdezi Freud Wilhelm Fliesstől levelében, melyben egy későbbi bellevue-i látogatást mesél el abban a házban, ahol az álmot látta -, hogy egy nap ezen a házon egy márványtáblán ez lesz olvasható: 1895. ...
A filmi apparátus ideológiai hatásai

A filmi apparátus ideológiai hatásai

Nincs új művészet új nézőpont nélkül. Az új nézőpont maga a pedagógia. /Brecht/ Amikor Freud az Álomfejtés végén megkísérli az álommunkát és annak sajátos ökonómiáját a pszichével mintegy egységbe rendezni, ez utóbbihoz egy optikai modellt rendel: „Egyszerűen képzeljünk el egy szerkezetet, amely a lelki folyamatokban egyfajta bonyolult mikroszkópként vagy fényképezőgépként működik.” Ám Freud nem ragaszkodik ...
The Pregnant Moment: Kant's "Mother Wit" in Aesthetic Reflection, Psychoanalysis, and Cinema

The Pregnant Moment: Kant’s “Mother Wit” in Aesthetic Reflection, Psychoanalysis, and Cinema

In this paper, I will attempt to reveal certain conceptual similarities between Freudian and Lacanian psychoanalysis and Immanuel Kant’s concept of the transcendental, especially transcendental subjectivity, as manifest through aesthetic reflection. I will trace these intriguing connections between Kant’s transcendental critique and model of reason and Freud’s system of the unconscious with the imaginative assistance ...
Az adaptáció mint a szöveg tudattalanja. Csáth Géza: Anyagyilkosság; Szász János: Witman fiúk

Az adaptáció mint a szöveg tudattalanja. Csáth Géza: Anyagyilkosság; Szász János: Witman fiúk

1997-ben mutatták be Szász János Witman fiúk című filmjét, mely elsősorban Csáth Géza Anyagyilkosság (1908) című novellája, valamint kevésbé hangsúlyos módon A kis Emma (1912) című elbeszélésének felhasználásával készült. Jelen munkámban a nevezett három mű egymáshoz fűződő, adaptációs viszonyát vizsgálom behatóbban; szem előtt tartva azokat a „szöveg-használati” hangsúlyokat, melyeket maga a film jelölt ki a Csáth-művek ...