Posts tagged "forma"
Narratív formajátékok. Disszonáns narratívák formai modellezése mint a történetvezetés stratégiai eszközeinek vizsgálati módszere

Narratív formajátékok. Disszonáns narratívák formai modellezése mint a történetvezetés stratégiai eszközeinek vizsgálati módszere

Dolgozatomban olyan cselekményszerkesztési módszereket vizsgáltam, melyek eltérnek a hagyományos narratív építkezéstől. A vizsgálatukhoz interdiszciplináris fogalmi meghatározásokat vettem alapul az alaklélektan, a kognitív pszichológia és a filmelmélet területéről.

Álmodozás

A minap mikroszkóppal megfigyeltem egy élő sejtteremtményt. A sejt azonban nem látott engem. E tény mélyen megrázta a világról alkotott képemet. Ha ugyanis a sejtnek szeme lett volna, és egyenesen a szemembe nézett volna, akkor, a különös perspektíva miatt, létemet, mint emberi alakot, mégsem érzékelhette volna. Mire való hát minden testkultúra? Jön egy ilyen sejtféleség, ...