Posts tagged "filmoktatás"

Apertúra körkérdés 2018

Az Apertúra 2017 őszétől kezdődően olyan tematikus számokat jelentetett meg, melyeknek célja a (magyar) filmtudomány szakterületi, tudománypolitikai, oktatási és elméleti sokszínűségének feltérképezése, áttekintése. A 2018 szeptemberében rendezett konferencia szintén hozzájárult ahhoz, hogy diagnosztikát állítson fel a filmtudomány jelenét meghatározó legfontosabb kérdésekről. A 2018-as őszi számunkhoz ebben a munkában kérünk segítséget a csatolt kérdőív kitöltésével. Az ...

A gomb és a kabát, avagy a mozgókép- és médiaoktatás alaptantervi szabályozása

Művészfilm-tömegfilm A kérdés – ahogy értelmezem – részben a filmtípusok közötti különbségtétel lehetőségeire, annak relevanciájára, fontosságára, az esztétikai minőség érvényesítésére vonatkozik, részben az azok közötti választásra (például arra, milyen filmpéldákkal dolgozik inkább az ember, esetemben az oktatásban és a kutatásban). Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, előbb némi terminológiai pontosítás szükséges. A filmoktatásban vagy a filmek ...

Untranslated Thoughts on Teaching Film (in LA)

Film Studies as a Response to the Crisis of the Humanities I work at the University of Southern California, a large private university in Los Angeles, which runs largely on corporate donations and tuition revenue. Within the university, I teach in a film school that prioritizes media making, primarily for the commercial market, over the ...

Válasz az Apertúra körkérdésére

Nem tudom, pontosan mire gondolt Kittler, amikor ezt írta, de ha jóindulatúan értelmezem, akkor valami olyasmire gondolhatott, amit a nemrégiben elhunyt amerikai pszichológus, Colin Martindale írt 1996-ban Empirikus kérdések empirikus válaszokat érdemelnek című írásában: „Mi a baj a mai humanista irodalomtudománnyal? Az elmélet szintjén különböző típusú posztmodernizmusokat találunk, amelyek közül egyiknek sincs sok értelme. Másfelől ...

Response to the Apertúra Questionnaire 2018

I. Academic policy The paramount social challenge is environmental. As this year’s global summit in Katovice demonstrated, world powers and national governments have signally failed to develop policies that will halt the current escalating rise in global temperatures, and tackle the multiple challenges of environmental change, including loss of life in extreme weather events, destruction ...
A zék, az alfák és a filmoktatás

A zék, az alfák és a filmoktatás

A dolgozat a filmoktatás aktuális kérdéseinek a megfogalmazására törekszik, arra keresi a választ, hogyan volna célszerű az alfa-generáció, a 2005 után születettek filmoktatásáról gondolkoznunk az újmédia-környezetben. A tanulmány a magyarországi film- és médiaoktatás ismeretében egy friss kutatás eredményeinek az elemzésével arra jut, hogy a filmoktatás céljai újrafogalmazandóak, továbbá számos érv szól a film és médiaoktatás ...
A filmoktatás és az internet

A filmoktatás és az internet

Az esszé a filmoktatás lehetőségeit tárgyalja az internet korában. Az online elérhető források következtében átalakuló pedagógiai módszerekre mutat be több alternatívát, amelyekkel a tanárok segíthetnek a hallgatóknak a megfelelő források felkutatásában, a megfelelő munkamódszer kialakításában. Bemutatja a különböző online elérhető adatbázisok előnyeit és hátrányait, az oktatáshoz hasznosnak bizonyuló szoftvereket és a különböző közösségi oldalak létrehozására ...
Egyetemi hallgatók filmértése

Egyetemi hallgatók filmértése

Jelen tanulmány arra tesz kísérletet, hogy feltérképezze azokat a gyakorlatokat és stratégiákat, amelyeket egyetemista diákok a filmről való gondolkodásukban működtetnek. A vizsgálati anyagot a következő források szolgáltatják: azok a módszertani mintaórák, amelyeket az egyetem négy karán a hallgatók mozgóképértése fejlesztésének szándékával tartottunk meg és rögzítettünk.