Posts tagged "esztétika"
A „turistaszem”. Természet, látvány és megfigyelő viszonya a 19. század utolsó évtizedének turisztikai diskurzusában

A „turistaszem”. Természet, látvány és megfigyelő viszonya a 19. század utolsó évtizedének turisztikai diskurzusában

Turistaság Amikor 1889 februárjában, Téry Ödön és Thirring Gusztáv szerkesztői gondjaira bízva, a Magyar Kárpát Egyesület Budapesti Osztályának megbízásából[1] útjára bocsátják az első hazai turisztikai folyóiratot, a Turisták Lapját, a szerkesztők, újdonsült olvasóikat köszöntő cikkükben többek közt úttörő vállalkozásuk nehézségeire hívják fel a figyelmet.[2] Ezen nehézségek jobbára abból a problémából fakadnak, hogy – mint írják ...
Balázs Béláról írni

Balázs Béláról írni

[Mihály Emőke: „Mint nyugtalanító titkos gondolatok élnek…” – Balázs Béla elméleti írásainak egy mai megszólítása. Koinónia, Kolozsvár, 2008.] Balázs Béla Mihály Emőke könyve „Mint nyugtalanító titkos gondolatok élnek…” – Balázs Béla elméleti írásainak egy mai megszólítása címmel 2008-ban jelent meg a Koinónia Kiadónál. A szerző fontos és nehéz feladatot vállalt magára a Balázs Béla elméleti ...
„Belevágni”: techné, phüszisz, poiészisz és a lassítás attrakciói

„Belevágni”: techné, phüszisz, poiészisz és a lassítás attrakciói

A lassítás technikai eszköze a filmek és az életünk egyre felgyorsultabbnak érzékelt ritmusában Sobchack szerint képes rákérdezni a mozgás mozgására, vagyis a mozgás lényegére, valamint a világ és az észlelésünk közt tátongó szakadékra, melyet a technika tesz érzékelhetővé és ugyanakkor be is tölt.
A határsértő esztétika Sarah Kane 4.48 pszichózisában

A határsértő esztétika Sarah Kane 4.48 pszichózisában

“A terrorizmus azokra az emberekre irányul, akik nézik, nem pedig a tényleges áldozatokra. A terrorizmus: színház” – írja Brian Jenkins sokat idézett soraiban. Ezek szerint a terror mint esztétikai működésmód magában foglal egy mások szeme láttára végrehajtott aktust, vagyis egy alapvetően színháziasnak mondható eseményt, ha a Peter Brook-féle színházfogalmat vesszük alapul: „Valaki keresztülmegy ezen az ...