Posts tagged "elbeszélés"
Hang, episztemológia, film

Hang, episztemológia, film

A film teoretikusai az utóbbi időben talán túl elhamarkodottan jelentették ki, hogy a film hangja egyenlő partnere a képnek, mint valami nagy demokráciában.  Nem kell visszatérni ahhoz a vitatható érvhez, hogy „a film vizuális médium”, annak érdekében, hogy kérdéseket tegyünk fel a filmi hang helyzetéről.  Úgy gondolom, fontos az intuitív hangérzékelésünk közelebbi vizsgálatával kezdeni. A fenomenológia talán ...
Dialektika rövidre zárva: elbeszélés és burleszk Buster Keaton mozijában

Dialektika rövidre zárva: elbeszélés és burleszk Buster Keaton mozijában

 Előszó az átdolgozott kiadáshoz A tanulmány legáltalánosabb felvetése arra vonatkozik, hogy George Bataille megkülönböztetése a korlátozott és az általános ökonómiáról hogyan kapcsolható össze azzal, ahogyan a filmi komikum elméletírói a történetmondás iránti kényszer és a nevetésre való késztetés közti viszonyt értelmezték. Emellett a vizsgálat jelentős része azzal foglalkozik, hogy ezek az elméletírók hogyan határozták meg ...
Goethe a fonográfba beszél

Goethe a fonográfba beszél

(Szerelmes történet) – Milyen kár – mondta Anna Pomke, a félénk polgárlány -, hogy a fonográfot nem találták fel már 1800-ban! – Miért? – kérdezte Abnossah Pschorr professzor. – Az is kár, kedves Pomke, hogy már Éva nem adta Ádámnak hozományként a vadházasságukhoz; sok minden sajnálatraméltó, kedves Pomke. – Ó, professzor úr, legalább Goethe hangját ...