Posts tagged "dráma narratológia"
A shakespeare-i közönségbevonás filmes vetületei

A shakespeare-i közönségbevonás filmes vetületei

A színészek egyik fele a nézők, a másik fele a komédiások szerepét játssza. Egyik részüknek tehát úgy kell tennie, mintha a díszletet valóságnak, a játékot az életnek tekintené, holott valójában egy valóságos díszlet előtt folyik a játék; a többieknek viszont azt kell színlelniük, hogy színészt játszanak és utánoznak – holott a valóságban színészek, akik játszanak. ...
Emlékezés és elbeszélő(je). A narrátor funkciója Tennessee Williams Üvegfigurák című drámájában

Emlékezés és elbeszélő(je). A narrátor funkciója Tennessee Williams Üvegfigurák című drámájában

Dolgozatomban Tennessee Williams Üvegfigurák című drámáját elemzem a 21. század első évtizedében kialakulóban lévő drámanarratológia fogalmaival és elemzési módszerével.