A szerző a digitális és a hagyományos bölcsészet jövőjével kapcsolatos kérdéseket feszegeti, hiszen egyre mélyülő szakadékot érez a két, egymással szoros kapcsolatban lévő terület között. A bölcsészettudományokat a felsőoktatásban egyre inkább sújtó válság okait a digitális bölcsészet előretörésével párhuzamosan igyekszik feltárni és értelmezni, hogy végül a két tudományterület sorsának összefonódását hangsúlyozza.